Baba evin çatısıdır

Baba evin çatısıdır


Baba evin çatısıdır

 

 

Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan küçük bir birimdir. Fakat bu küçük birim o kadar etkindir ki, devlette aileyi ailede devleti görmek mümkündür. Zira toplumu oluşturan bireyler ilk eğitimini burada anne babanın gözetiminde alırlar. Küresel kapitalizmin istilasına uğrayan Müslüman toplumlar aile kurumunu yeniden güçlendirmedikçe bu istiladan kurtulamazlar. Zira yaşamlarını ahlak ve maneviyat ekseninde sürdürebilen gençler ancak İslami atmosferin hâkim olduğu bir aile ortamında yetişebilirler.

Baba evin çatısıdır, anne ise babanın en büyük destekçisi ve çocukların mürebbiyesidir. Anne-baba ailenin ekonomisti, eğitimcisi, sosyologu, danışmanı, hizmetkârlarıdırlar. Çocuklar bu çatı altında tedrisattan geçer ve hayata hazırlanırlar. Toplumun çöküşü ya da kalkınması ailenin niteliğiyle yakinen alakalıdır. Eğer aile kurumu ahlaki noktada çökmüş, anne, baba ve çocuklar birbirlerinden kopuk vaziyette yaşıyor ve hayata katabilecek bir değer üretemiyorlarsa o toplumun yükselmesi mümkün değildir. Zira İslam coğrafyasını parçalayan şer odaklar önce aileyi hedef aldı ve aile bireylerini birbirlerinden kopararak ağlarına düşürdüler.

 

Aile bir üzümün salkımları gibidir. Fertler kendilerine özgü özellikler taşısalar ve seçimlerini ferdi olarak yapabilseler de merkezde aileye bağlıdırlar. Aileyi birbirine bağlayan etken ise aralarında kurulan iletişimdir. İletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için sevgi, güven, yakınlık, paylaşım, fedakârlık, sabır gibi değerlerin güçlendirilmesi ve sürekli hale getirilmesi gerekir. Özellikle ailenin çatısını güçlendiren ve fertlerin birbirlerini tanımalarına yardımcı olan yakınlık iletişimin olmazsa olmazlarındandır. Fertler ev ortamında fiziki ve duygusal anlamda birbirlerine yakın olurlar ve ihtiyaç olan sevgi, güven, onay gibi gereksinimlerini bu ortamda karşılarlar.

Günümüzde aile fertleri aynı çatı altında yaşasalar da duygusal anlamda birbirlerinden uzak mesafelerde yer alıyorlar. Anne, baba ve çocuklar odalarına çekiliyor ve burada sanal dünyaya adapta olmaya çalışıyorlar. Bu durum aile bireylerini aile olmanın kazanımlarından mahrum bırakmakla kalmıyor, iletişim sorunlarına da sebebiyet veriyor. Fakat anne-baba çatıda ortaya çıkan çatlığı onarmak yerine mazeretlere yaslanarak işin içinden çıkmaya çalışıyorlar.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp