Azim ve Kararlılık

Azim ve Kararlılık


Düşünce geleneğimiz kendine özgü kavramlar oluşturmuş. Bunlar adeta bir kesinlik ifade eder. Duada bulunulurken “azm u cezm” ile ifade edilir. İyiliklerin ve güzelliklerin sürekliliği ve devamı, kötülüklerden, çirkinliklerden ve günahlardan kaçınma azmi ve kararlığı üzerine adeta söz verilir. Bu söz, kişinin hayatının özünü oluşturur.

 

Hayatımız olumsuzluklar üzerine değil olumluluklar üzerine genelde inşa edilir ya da oluşturulur. Elden geldiğince iyi ve güzel olmaya çaba gösterilir, diğerlerinden ise kaçınılır. Mevlitlerde, meclislerde dua ve yakarı ile toplu bir söz veriş olur.

 

Karamsarlıklar ve yaşananlar insanı kimi zaman umutsuzluğa itebilir. Günümüz ortamı ise buna çok uygun. Olumsuzlukları anlatır ve tanımlarken insanlar üzerine karamsarlık ve umutsuzluk oluşsun diye değil, olanları ve yaşananları saptama ve onlardan kaçınma içindir. Daha çok çabalamak gerektiği düşüncesinin oluşturulmasıdır.

 

Zor bir sınavdan ve dönemden geçtiğimiz bir gerçek. Bilinç sahibi olanların bu gibi durumlarda etrafına umut ve ışık saçacak bakışı, duruşu ve davranışı çok daha önem kazanmakta.

 

Önceliğimiz ve derdimiz Müslümanlar. Elbette başta kendimiz ve yakınlarımızdan başlamakla yükümlüyüz, sonra da çevremizden, sonra da bu daireyi genişleterek ulaşabileceğimiz herkesten. Sorumluluğumuz duruş ve davranışlarımızdır. Üzerimize adeta sağanak gibi yağan, bora gibi savurup götüren güçlerle karşı karşıya bulunuyoruz. Onlarla savaşmak yerine sağlam duruşumuz, etkiden uzaklaşışımız bizi güçlü kılar. Bunu kendimizle sınırlı tutmadan birbirimize dayanak olmakla olur.

 

“Safları sıklaştırın” deyimimiz tam da bunun için geçerli. Güç kazanmak için omuz omuza vermekle yüründüğünde emin ve güçlü olunur. Duruşumuz ve varlığımız aşk dili ile ise gözü kara değil sevda diliyle yol alınır. Yani, azim ve kararlılık ile.

 

Hırs ise tehlike içeriyor, yani gözü karalık. Bu ise sisli ve karanlık yollara itilmesine neden olur. Bunda dünya tamahı ağır basar. Başkalarının haklarına saldırı ve gasp anlamını ve ruhunu içerir.

 

İnsan olma sorumluluğu genel bir anlam içerir. Her insan insanın muhatabı. İdeolojik ve tutucu olanların dünyasına girmek elbette zordur. Sahih bir Müslüman’ın duruşu, çabası, azmi ve kararlılığı başkalarını yıldırır. Onlara korku salmak yerine sevgi ve merhamet ile yaklaşma daha anlamlıdır. İnsanlığın İslâm’a ve sahih Müslümanlara gereksinimi var. İnsanlığa yol olacak Müslümanlara.

 

Entelektüel ve bilinç sahibi Müslümanların varlığı sadece bulunduğumuz yer için değil insanlık için önemli. Ülkemiz, bölgemiz ve coğrafyamız için.

 

Günümüz kültür ve düşünceleri bulanık ve karmaşık. Dört bir yanımızda insanlığın üzerine abanan ve kuşatan bir gücü var. Işık karanlıktan daha güçlüdür. Geceyi aydınlatan güneş ve gündür.

 

Gecenin içinde bile insan içindeki ışıkla yol bulur. Allah insana dışımızı görmemiz için göz, sezmemiz için kalp, düşünmemiz için göz vermiş. Bizi bu güzelliklerle donandırmış.

 

Her adımımız yolumuzun bir başlangıcıdır. Yürünmeden yol alınmaz.

 

Düşünmeden bir şeyi anlamamız ve kavramamız olmaz. Düşünmek, fehmetmek, fikir yürütmek ve çözüm üretmek. Bunlar iç dünyamızın güçleri.

 

Yolun nerede kesileceği bilinmez. Karşımıza ne zaman neyi çıkacağını bilemiyoruz. Hayata karşı temkin, dikkat ve hazırlıklı olununca yol nerede kesilirse kesilsin, kişi yapacaklarını yapmıştır. Yürünmeyen yoldan ve eylemlerden sorumlu olunmaz. Yeter ki aşk diliyle, azim ve kararlılık ile yol alınsın. Niyete dönük olunsun bu, kişi için yeter bir sorumluluktur.

Google+ WhatsApp