Ayasofya Manevi Bütünlük I

Ayasofya Manevi Bütünlük I


Ayasofya, İstanbul fethinin sembolü.

Bizans’ın sonu ve yıkılışı. Katolik ekümenlik dünyasının Müslümanların sınırları içinde kalışı. Uluslararası güç çevrelerinin çekişme ve rekabet alanı. Ortodoks dünyası ile Katolik dünyasının çekişme merkezi.

Ayasofya’nın yeniden camie çevrilmiş olmasından tepkilerin nedenini anlayabiliyoruz.

Ayasofya’nın camie dönüştürülmüş olması bir kilisenin dönüşmesi anlamına gelmiyor. Çünkü Ayasofya Bizans kralının mülkü. Sultan Fatih’in İstanbul’un fethi ile krala ait bir mülkü alıyor ve bunu vakfediyor. Ortodoks dünyasının merkezine dokunulmuyor. İstanbul’da çok sayıda kilise o zamandan beri varlığını koruyor.

Fetih sadece bir mülkün fethi anlamına gelmiyor. İnsanların gönlünün fethi, adaletin, güvenliğin de bir fetih.

Batı, Türkiye’ye sınırlar belirlerken, adeta kendine özgü dayatmalar da ortaya koyuyor. Bu dayatmalarla, dilden alfabeye, hilafetten vakıflara ve hatta iç dünyasına kadar. Kaldı ki Hıristiyan dünyasının bu konularda söz söyleme hakkı bile yok. Elimde ve arşivimde Selanik panoraması bulunuyor. Tam bir Müslüman şehri. Bugün o eserlerden hiçbirinden bir iz bile yok. Endülüs, Sicilya buna en somut örnekler. Bundan yaklaşık on beş yıl önce Makedonya gezimizde kimi camilerin resim galerisi olarak kullanıldığını gördük. Gittiğimizde o sıra nü resimlerden oluşan bir sergi vardı. Batılıların duyarlığı daha çok bir egemenlik veya denetim sorunu.

Sorun Türkiye’nin bağımsızlık sorunu. Zihin dünyaları Batı’ya odaklanmış olanların temel sorunu uluslararası bu oluşun olduğu gibi kalması. Müslümanların ise on yıllardır verdikleri mücadelede bir sembol olan Ayasofya’nın aslına dönüşünü istemesi ve çabalamasıyla geçti. Öncü düşünür ve siyasilerimizin yüksek sesle ve büyük çaba ile dile getirdikleri önemli bir sorun. Bu konunun çok önceden çözülmesi gerekiyordu. Bugüne kalınmış. Üstat Necip Fazıl’dan Üstat Sezai Karakoç ve diğer yazar ve düşünürlerimizden bu anlamda önemli katkıları var. Siyasal anlamda Milli Görüş düşünce hareketinin Erbakan Hoca’nın önderliğinde en önemli konularından biri. MTTB, Akıncılar, MGV, AGD gençlik teşkilatlarının sürekli gündemde tuttukları ortada. Beklenen de buydu. Bu, bir anlamda bir egemenlik sorunu. Batı’nın dayatması sonucu oluşan bir durum. Bugüne değin olan bütün çabalar takdire değer. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir. Geçmişte yaşanan karşı görüşlerin ve çatışmaların bugün için artık bir anlamı yok. Olması gerekendi, oldu.

Asıl önemli olan fetih ruhunun bütünlüğü. Bizans’ın yıkılışında tedirgin olan Hıristiyanların güven içinde olmaları, eskiden olduğundan daha özgür yaşamaları fetih ruhunun özü. Karşı olanlar elbette vardı ve olacaktı. Bugün de benzer bir durumun olması kaçınılmaz. Zihin dünyaları çeşitli gerekçeler oluşturuyor.

Ayasofya Bizans kralından kalma, fetihle Müslüman olan bir yapı. Mekânlar da tıpkı insanlar gibi Müslüman oluyorlar. İslâm ruhuyla yoğruluyorlar.

İslâm ve fetih bir bütün. İstanbul fethinin asıl anlamı da bu. Ayasofya’da olduğu gibi insanların gönüllerinin fethi ve kazanılması kadar önemli bir sorun. Adaletin yeniden fethi ve inşası, insanları ürkütmeden, korkutmadan, ötelemeden bu ruha dahil etmenin anlamıdır fetih.

Önemli bir hamlede bulunuldu ve bir sorun çözüldü. Fethin ruhuna uygun manevi bir oluşu gerçekleştirmektir asıl önemli olan. Bir bina dönüştürülür, yeniden kazanılır. Asıl sorunumuz insan. İnsanı, genç kuşakları o ruha dahil etmek. Asıl fetih insanın gönlünün fethi ve kazanılmasıdır.

Hiçbir gerilim ve çatışmaya girmeden karşılıklı bir anlayış göstermek. Çok önemsediğim Hafız-ı Şirazî’nin bir beyti ile bugünü tamamlayalım. “Kusur arayan göz hüner görmez/ Rıza gözü kördür kusur görmez” Her şeyi olduğu gibi bilmek en sağlıklı olanı. Hayırlı olsun.

Google+ WhatsApp