Av ve avcı

Av ve avcı


Av, avlanan, avcı ise avlayan. Bu, genel anlamıyla insanın gereksinimleri bakımından doğada çaba göstererek yakaladıklarıdır. Karadaki yenebilen hayvanlar; keklik, tavşan, geyik, bıldırcın vs. Denizlerde balık türleri de avlananlar olur.

 

Afrikalı siyahîlerin emperyalistler tarafından da avlanarak götürüldükleri bir gerçek. Tuzağa düşürülerek götürülen insanlardır bunlar. Bir de uluslararası çekişmelerde, ajanlar olur, bunların kim olduğu araştırılır, peşine düşülür avlanırlar. Kimi zaman ender bulunan nesnelerin peşine takılır insanlar. Onları buluncaya kadar iz sürerler, buldukları an büyük bir coşkuyla saldırır ve kaparlar. Bu da bir avlanma.

 

Düşünce hırsızları olur. Hani büyük emeklerle oluşturulan ve özel olan, zihnen büyük emek verilmiş eserler olur. Eser sahibi ilktir, onu emeğinden ve kendi ruhundan devşirmiştir. Kolay ve kestirme yoldan bunlara ulaşmak isteyenler hiçbir çaba göstermeden hazır olanı, kaparlar, alıntılarlar fakat kaynağını belirtemezler. Bunu kendi malları gibiymiş sunarlar. Bunlar da düşünce avcıları yani hırsızlarıdır.

 

Siyasette zeki, erdemli insanlar düşünce üretirler. Onların silâhı düşüncedir, söylev ve hitabetle sunarlar. Zaman, hızlı akar. Kim insanların belleği kuvvetlidir, çoğunluğu ise unutkandır. Dünyasında başka şeyler dönüp dolaştığından ilgi alanları değişir. Siyasette de düşünce hırsızları vardır. Onlar bu gibi şeyleri yedeklerinde tutarlar. Ya da hazırlık yapar arşivlerler. Sırası gelince bunlar kendininmiş gibi sunarlar. Bunlar da siyasadaki söz avcılarıdırlar.

 

Kitap hırsızları var. Onlar ise hayranlık duydukları bir eserin peşinde olurlar. Bu, belki de yıllarını alır. Bulunması zor olan nesneler, sahafların kuytularında, rafların görünmez yerlerinde olur. Onlara kavuştuklarında müthiş bir heyecan duyarlar. Renkten renge girerler satıcıya belli etmemeye çalışırlar ama kendilerini ele verirler. Çünkü satıcı onun yüz ifadesinden nasıl bir eserle karşılaştığını fark eder. O zaman kendisinin de pek değer vermediği, ya da bir kenarda unutulmuş olduğundan gözden kaçmış ya da düşmüştür. Onun fiyatı alıcının yüz ifadesiyle değer kazanır. Abartılı bir bedel ister, biraz da kararsız olarak. Alıcı pazarlık yapmadan alıyorsa o zaman fiyatını düşük mü söyledim vehmine kapılır. O değerli bir nesnesini kaptırmış gibi olur. Diğeri de hiçbir yerde bulamayacağını düşündüğü bir nadide esere kavuşmuş olur. O da yıllardır iz sürdüğü avına kavuşmuştur. Bunun heyecanı çok başkadır. O nesneyi kapıp dükkânın kapısından çıktığı anda dünyanın en mutlu insanıdır o an. Bir tutkuyla kitabına veya nesnesine öyle sarılır ki, sanki elinden kaçıp gidecek endişesi içindedir. Tıpkı doğada avlanan avcının elinden kaçıracağı o kuş, o tavşan gibidir kitap da.

 

Bir balıkçının saatlerce denize savurduğu oltasının misinasını parmak ucuyla yoklarken takılacak balığın düşü peşindedir. Balık takılınca âdeta kendinden geçercesine asılır karaya çeker. Bazen bu, bir çaput olabilir veya bir başka nesne. O zaman da hayal kırıklığı yaşar.

 

Hayat böyledir, arayışlar, kovalayışlar sürgit olur. İnsan amacına ulaşıncaya kadar ısrarla sürdürür.

 

Bir insan inancı gereği peşinde olduğunun samimi ve içten duygularla, helâlinden elde ederse bu da ona mutluluk verir, haz alır. Emek ve alın teriyle kazanılan çok kıymetlidir. Onu, en hayırlı bir biçimde hayata geçirir. Hemen her insanın abartıya kaçmadan peşinde olduklarını biraz da avcılık ruhu ve iştahıyla kovalarsa onu elde ettiğinde elbette ki heyecan duyar.

 

Her şey Allah’ın takdiri ve kaderi ile olur. İnsana düşen çaba göstermesidir.

 

Avcıların genelde hayal duygularında abartı olur. Olmadık şeyleri olmuş gibi anlatırlar. Bu, onların biraz da başarı ve başarısızlık arasında yaşanan gerçekleridir. Gerçek veya gerçek olmayanı birbirinden ayırmak bu da insanın sahihliğini gösterir.

 

Bir şeyin peşinde iken avcılık ruhunu taşımak, bunu hiçbir zaman abartıya dönüştürmeden, istikameti ve duruşu bozmadan sürdürmek kim bilir ne kazanımlara neden olur.

Google+ WhatsApp