Arka sayfa

Arka sayfa


Geleneksel kültürün baskın olduğu dönemlerde iletişim telefon, telgraf ve mektuplarla sağlanırdı. Postacı mahalleye girdiğinde yüreklerimizde tatlı bir heyecan belirir ve kapıya doğru yönelirdik. Postacı zarfı uzatırken sevincimizi paylaşır ve taşıdığı şeyin bir kâğıt değil, sevgi ve özlem olduğunun bilinciyle hareket ederdi. İnsanların özlemlerini, sevgilerini ve hayırlı dileklerini taşıyan o mektuplar hepimiz için önemliydi ve tekrar tekrar okunur sonra evlerimizin özel bir köşesinde saklanırdı. Askerdeki çocuklarımız, üniversite tahsili için gurbete çıkanlar ve uzaktaki yakınlarımız duygularını mektup aracılığıyla ulaştırır ve durumlarından haberdar ederlerdi. Sevdiklerimizin yüreklerinden dökülen o ifadelerin özel bir anlamı olurdu hayatımızda ve asırlık mektuplar barınırdı evlerimizde. İletişimin meşakkatli olduğu dönemlerde yakınlarımızla kurduğumuz duygusal bağ oldukça güçlüydü ve emekle büyüttüğümüz sevgi, mesafeleri kat edip dayanışmaya dönüşürdü.

 

Geleneksel kültürün baskın olduğu dönemlerde mektup güçlü bir iletişim aracıydı ve okullarda mektuba hangi ifadelerle başlanacağı ve içeriğin nasıl olacağı öğretilirdi. Mektup bir değerdi ve aşk taşır, sevgi taşır, fedakârlık taşır, umut taşırdı. Heyecanla okunur, birkaç kere okunur ve asla atılmaz, kaldırılırdı. Bugün iletişim cep telefonları ve sosyal medya aracılığı ile çok daha kolay yoldan sağlanabiliyor ancak kalpler birbirlerine dokunamıyor, sıcak bağlar kurulamıyor.

 

Cep telefonları, bilgisayarlar ve sosyal medya iletişimi hızlandırdı ancak insan ilişkilerini donuk bir monologa dönüştürdü. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için okullarda medya okuryazarlığı eğitimleri veriliyor ve iletişimin değerler ekseninde devam edebilmesi için çalışmalar yapılıyor ancak beklenen sonuca ulaşılmış değil. İletişim hızlandıkça insanlar yalnızlıktan ve birbirleri ile bağ kuramamaktan şikâyet ediyor ve adeta robotlaşıyorlar.

 

Teknoloji hayatımızı kolaylaştıracak fırsatlar sunuyor ve işgücümüzü azaltıyor. Bunu bir imkân olarak görüp bu araçları maksadına uygun şekilde ve ihtiyacımız miktarında kullanabiliriz. Mademki iletişim birkaç dakikada sağlanabiliyor seküler kırıntıları bertaraf edip, yakınlarımızla bağlarımızı kuvvetlendirebilir ve imkânları fırsata çevirebiliriz. Eğer istersek bunu başarabiliriz.

Google+ WhatsApp