ARAMA SONUÇLARI : 36 adet sonuç bulundu

“Yeryüzü şiddetle sallandığı zaman…”

“Yeryüzü şiddetle sallandığı zaman…”

Varlığın dengesini elinde tutan Allah (c.c.) insana gönderdiği hayat kitabında üzerinde en çok durduğu konuların başında kıyamet, ahiret, diriliş ve hesap konusu gelir. İnsanın en büyük yanılgısı ilahi uyarıları dikkate almamaktadır. Hakikatler kendisine bildirilmesine rağmen

Kuranı kerim’de zamanla değişecek hiçbir hüküm yoktur

Kuranı kerim’de zamanla değişecek hiçbir hüküm yoktur

Anlama farklılıklarıyla beraber o değişmeyen alana taabbudî alan da deniyor. Yani akıl-üstü, içtihada konu olmayan, safi Şariin hakkı ve salt ibadet olan, ya da zamanın ve mekânın etki edemeyeceği alan. Kısaca akide ve ibadetler

Bir modern zaman dini: Bahâîlik

Bir modern zaman dini: Bahâîlik

İran’da doğan ve günümüzde dünyanın değişik bölgelerinde takipçisi bulunan Bahâîlik, Bâbîliğin devamı olarak kabul ediliyor. Şii İmamiye fırkasının bâtınî kollarına dayanan Bâbîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed (1819-1850), Şiraz’da doğmuştur. Kendisini önce beklenen mehdiye

Zamanımız neden yetmiyor?

Zamanımız neden yetmiyor?

“Sosyal değişimler” tarihin her döneminde vardı ama hiç bugünkü gibi çılgın bir hızda cereyan etmemişti. Modern zamanlarda, günümüze nispeten yavaş değişim hızı, insanlara hayatlarını anlamlandırarak yaşama, planlama ve yönetme imkânı sağlıyordu. Mesela eğitime yatırım

Kur’an’ı en son ne zaman okudunuz?

Kur’an’ı en son ne zaman okudunuz?

Markalı giysileri ve gösterişli araçları ile arz-ı endam eden Müslüman bozuntularına inandıkları dini ne kadar tanıdıklarını ya da tatbik ettiklerini sorsanız cevapları ne olur acaba? Ya da Kur’an’ı en son ne zaman açıp okudunuz deseniz yüz ifadeleri

Zaman ve Mekân

Zaman ve Mekân

“O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutâbakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahmân (olan Allah)ın yaratmasında hiç-bir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefâvüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?” (Mülk 3). Kâinât, âyetin de dediği gibi “muhteşem

Mesele Söz Söylemek Değil; Zamanın Sözünü Söylemektir

Mesele Söz Söylemek Değil; Zamanın Sözünü Söylemektir

Söz karanlığın kalbine atılmış bir kurşundur. Aydının eylemi/ameli söz söylemektir. Topluma karşı Peygamberi bir görevi bulunan aydının kalemi onun eylem/amel alanını oluşturur. Onun ruh, duygu, düşünce dünyasında topladığı, halkın kültür ve

İslâm Yaşanılan Zamana Ne Der ?

İslâm Yaşanılan Zamana Ne Der ?

İslam denilince akla ilk gelmesi gereken şeyin Hz. Âdem as. İle başlayıp son elçi Hz. Muhammed as. İle son şeklini alan ve tamamı yüce Kuran’ın içerisinde olan ve gönderildiği son elçinin tamamını hayatına uyguladığı vahiyler anlaşılmalıdır. Zira Allah’ın geçmiş, şimdiki ve

Modern zamanlarda israf kültürünün iktisadi analizi

Modern zamanlarda israf kültürünün iktisadi analizi

7,6 milyar nüfuslu dünyamızda 10 – 12 milyar insana yetecek kadar gıda üretilirken 800 milyondan fazla insan düzenli açlık çekiyor, 15 milyon insan ise her yıl açlıktan ölüyor. Modern teknolojinin de getirdiği iletişim kolaylıkları ile değer yargılarımız artan oranda değişiyor. Bilinçaltımız materyalist felsefenin