ARAMA SONUÇLARI : 6 adet sonuç bulundu

Doğruları ancak vahiy belirler

Doğruları ancak vahiy belirler

Soru: Dinimizi doğru öğrenebilmek için işe doğru kaynaklara yönelmenin gerekli olduğunu öğrendik çok şükür. Ancak Peygamberimizin yirmi üç yıllık Peygamberliği süresince ortaya koyduğu söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünnetinden istifade edebilmek için nasıl bir

Siyer Bağlamında Necm Suresi (Vahiy-Tevhid-Ahiret)

Siyer Bağlamında Necm Suresi (Vahiy-Tevhid-Ahiret)

Mekke’deki Muhammedi davetin ilk gizli dönemi peygamberliğin dördüncü yılındaki açık davetin başlamasından on üçüncü yıla, Medine’ye hicret yılına kadar sürdü. Böylece “akide” devlete dönüştü. Hz. Peygamberin kavmini İslam’a davete başlayınca ve Allah’ın

Vahiy İslamın’dan Kültür İslamına Savrulmanın Seyri

Vahiy İslamın’dan Kültür İslamına Savrulmanın Seyri

Rasülüllah (sav) Müslümanların aklın sınırlarını aşan ve gayba dair konuları tartışmaktan men eder. Vahiy ile bildirilen akait konularının sadece inanılacak esaslar olduğu itaat etmek ve teslim olmak ile anlaşılır. Bu konuları akıl ile ölçmek iyi niyetli çabalar değildir. Kelamcılar, insan aklının

Ümmet, Vahiy toplumudur

Ümmet, Vahiy toplumudur

Makalenin başlığını “Vahiy Toplumu” koyduğumuza göre, bizim bu soruya verdiğimiz cevap olumlu olmak zorundadır. Fakat bir an için biz konumumuzu göz ardı edip, bu soruya sıfırdan cevap aramaya kalksak, aradığımız doğru cevaba nasıl ulaşırdık? Şu dört verilmiş cevabın/hükmün sırtından ulaşırdık: 1. İnsan sosyal bir varlıktır. Bunun aks

Kur'an dışı vahiy var mı?

Kur'an dışı vahiy var mı?

En’am/6.50 - De ki (ey Peygamber:) “Ben size ‘Allahın hazineleri bendedir! demiyorum; ne insan idrakini aşan şeyleri bildiğimi söylüyorum ve ne de size ‘Ben bir meleğim! diyorum: Ben sadece bana vahyedilene uyarım”. De ki: “Hiç gören ile görmeyen bir olur mu? Siz düşünmez misiniz?”