ARAMA SONUÇLARI : 12 adet sonuç bulundu

Tevhidi Dil ile Söylemek Hal İle Yaşamayı Gerektirir

Tevhidi Dil ile Söylemek Hal İle Yaşamayı Gerektirir

Tevhid nedir sorusuyla konuya giriş yapacak olursak, Tevhidin Kelime anlamı birlemek demektir. İslam’ın en temel kavramlarından biri olan tevhid terimiyle ifade edilmek istenen kısaca; “La ilahe İllallah Allah’tan başka ilah yoktur” demektir. İnsan bu ifade ile şunu kabullendiğini söylemektedir: Yerde ve gökte tüm eşyayı yaratan, hükmü altına alan ve onlar hakkında yasalar koyarak aralarında sarsılmaz bir düzen kuran, kurduğu düzeni devam ettiren, insan için yaşama biçimini belirleyen ve bundan insanı hesaba çekecek olanın sadece Allah olduğunu kabul edip iman ediyorum demektir.

Bir Tevhid Hareketi Olarak İslam

Bir Tevhid Hareketi Olarak İslam

İslam, bir ritüel dini, bir tapınak dini değildir. Aksine yaşamın her alanında söyleyecek sözü olan ilahi bir sistemdir. İslam’da belirli zaman (namaz, oruç gibi) ve mekanlarda (hac gibi) yapılan ibadetler olsa dahi İslam dini; sosyal, siyasi, iktisadi

Siyer Bağlamında Necm Suresi (Vahiy-Tevhid-Ahiret)

Siyer Bağlamında Necm Suresi (Vahiy-Tevhid-Ahiret)

Mekke’deki Muhammedi davetin ilk gizli dönemi peygamberliğin dördüncü yılındaki açık davetin başlamasından on üçüncü yıla, Medine’ye hicret yılına kadar sürdü. Böylece “akide” devlete dönüştü. Hz. Peygamberin kavmini İslam’a davete başlayınca ve Allah’ın

Pamak´ın,

Pamak´ın, " Tarih Boyunca Tevhid Dinine Karşı Statüko Dini"

Allah ömür verirse ve lütfederse, daha sonraki zamanlarda, inşaAllah gelecek yıl saltanat sürecini, Emevî, Abbâsî, Selçuklu, Osmanlı döneminin ve Türkiye Cumhuriyeti döneminin statükolarını ve statüko dinlerini somut örneklerle ele almaya çalışacağız. Belki bir başka seferde de

Peygamberlerin Tevhidi Mücadelesi ve Duruşumuz II

Peygamberlerin Tevhidi Mücadelesi ve Duruşumuz II

Son Peygamber Hz. Muhammed (as)’ın mücadelesine bakıldığında, tevhidi mücadeledeki netlik ve uzlaşmazlık daha açık ve daha ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Hz. Peygamberin ilk yıllarında, Mekke’nin müşrik önderleri, nasıl olsa, kısa bir süre sonra bıkar ve bu davet devam etmez ve dolayısıyla Muhammed de unutulur gider diye

Peygamberlerin Tevhidi Mücadelesi ve Duruşumuz I

Peygamberlerin Tevhidi Mücadelesi ve Duruşumuz I

İslam kelimesi lügat olarak teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek; ıstılah olarak ise, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve amelî bir nizam anlamına gelmektedir. Hz. Adem (as)’dan bu yana gelen bütün peygamberlerin

Vahdet sosyal tevhiddir

Vahdet sosyal tevhiddir

Tevhid, imanın göze fer, dize derman, akla burhan, gönle sultan, dile ferman olarak yürüyüp mü’mince bakış açısına, dünya görüşüne, basiret ve ferâsete, cihad ve içtihada, muhabbet ve ülfete, tefekkür, tezekkür ve tesbihe, ahlâk ve edebe, özetle hayata dönüşmesi. Tevhid, peygamberlerin ve kitapların değişmesiyle değişmeyen