ARAMA SONUÇLARI : 21 adet sonuç bulundu

Takiyye ve İslami Siyaset

Takiyye ve İslami Siyaset

Traverten taşlarla döşenmiş yolların önemli özelliği nedir bilir misiniz? Yürürken aralıklı döşenmiş bu taşlar, takılma endişesi ile sakin yavaş ve ölçülü bir şekilde baş önde eğik yürümeye zorlar insanı. Yani bilinçsizce zorunlu bir saygı ve

Azerbaycan'ın Denge Siyaseti

Azerbaycan'ın Denge Siyaseti

Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla 1990’lı yıllarda Avrasya coğrafyasında güç boşluğu ortaya çıkmış ve bölgenin kaynaklarından faydalanmak isteyen Batı, söz konusu güç boşluğunu doldurmak için bağımsızlığını kazanan bu yeni devletlere yönelik politikalar geliştirmeye başlamıştır. Azerbaycan’ın onu eşsiz kılan

İbadetiniz Var Da Siyasetiniz Niye Yok?

İbadetiniz Var Da Siyasetiniz Niye Yok?

Allah’ın Hz. Adem (as.) dan son elçisi olan Hz. Muhammed (As.) dahil göndermiş olduğu dinin adı İslam’dır. Allah İslam’dan başka bir din göndermemiştir. Zira Allah aynı Allah insan aynı insandır. Ne gönderen değişmiştir nede kendisine din gönderilin

Din, toplum ve siyaset ekseninde cuma hutbeleri: Akabe Vakfı örneği 

Din, toplum ve siyaset ekseninde cuma hutbeleri: Akabe Vakfı örneği 

Günümüzde hutbeler asli fonksiyonunu ne kadar icra ediyor? Mustafa İslamoğlu: Önce şu tespiti yapayım: İmamlar dirilmeden hutbeler dirilmez. Hutbeler dirilmeden cemaat dirilmez. Cemaat dirilmeden ümmet dirilmez. Ümmet dirilmeden insanlık dirilmez. Klasik tasnife göre eğitim üçe ayrılır:

Siyaset

Siyaset

İnsanların eşya ile ilişkilerinin başlamasıyla birlikte birbirleriyle de ilişkilerinin başladığını biliyoruz. Beka içgüdüsü insanı, içinde yaşadığı ortamda hayatiyetini devam ettirebilmesi için eşya ile ve insanlarla ilişkiye sevk etmektedir. Bu dönemlerde insanın eşya ile ilişkisini

Edebiyat – Siyaset İlişkisi Üzerine

Edebiyat – Siyaset İlişkisi Üzerine

Türkiye’nin Batılılaşma tarihinin Türk edebiyatı üzerinden okunması ve değerlendirilmesi hiç de yanıltıcı sonuçlar vermeyecektir kanaatindeyim. Hatta nerede ve nasıl düştüğümüzü görmemiz açısından daha doğru bir okuma olacaktır. Bu öneri, elbette Batılılaşma serüvenimizin tek nedene

Din, Siyaset ve Ekonomi Ahlâkını da Tanzim Eder!

Din, Siyaset ve Ekonomi Ahlâkını da Tanzim Eder!

İnsanlık tarihi boyunca din ekonomiyi, ekonomi de dini etkilemiş. Sosyolojik ve tarihsel süreç gösteriyor ki, dinsiz siyaset süreklilik arz edemediği gibi, din dışı ekonomi de insanlığa zulümden başka bir şey verememiş. Maamafih ekonomik ve politik gelişmeler o toplumun

Muhafazakâr siyaset(çiler) çıldırmış olmalı!

Muhafazakâr siyaset(çiler) çıldırmış olmalı!

Tastamam ifsad üzerine kurulmuş bir magazin kültürü koskoca bir toplumun hayat tarzını, bilgi ve heyecan ihtiyacını neredeyse tek başına belirleyecek duruma geliyor. Magazin kültürü şaha kalkmış dörtnala koşarken aklı, ahlakı, vicdanı, örfü, hukuku çiğneyip geride,

Din’i Siyasete Alet Etmek

Din’i Siyasete Alet Etmek

Bir toplum dahilinde tüm kurumlar, gruplar, statüler vs. doğrudan ya da dolaylı olarak, şu veya bu siyasetin şemsiyesi altında olmak durumundadırlar. Bu unsurlardan bazılarının depolitize olarak vasfedilmelerine yol açacak tutumlarda bulunmaları, onları kuşatan bir siyasetin bulunmadığı anlamına