ARAMA SONUÇLARI : 46 adet sonuç bulundu

Tanıdık senaryo

Tanıdık senaryo

Filistin topraklarının Araplarla Yahudiler arasında taksim edilmesini öngören 29 Kasım 1947 tarihli ünlü BM oylamasında, Hindistan “hayır” oyu kullanmıştı. Aynı yılın ağustos ayında Hint Alt Kıtası’nın parçalanmasıyla oluşan taze bir devletin

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

Bir malumatın “ilim” hüviyetini alabilmesi için, gösterge olan bilgi ile o bilginin gösterdiği hakikat arasındaki asli bağ keşfedilmeli ve koparılmamalıdır. İslam uleması arasında ilmin birçok tarifi vardır. Bu tarifler, tarifi yapanın meşrebine ve mezhebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sırf ilmin tarifinden yola çıkarak, bürhan, beyan ve irfan ehlinin

Erdoğan: 'Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz

Erdoğan: 'Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz

Bir sonraki pazartesi günü üçüncü yıl dönümüne ulaşacağımız bu kutlu kıyama fiilen katılan ve kalbiyle oradan olan milletimizin her bir ferdine, dualarıyla bize destek veren tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ister siyasetçi, ister asker, ister hoca hangi kılığa

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Yüce Allah aktiftir. Zira O, “her an hayata müdâhildir” (55:29). Esmâ-i hüsnâyı oluşturan isimlerin kâhir ekseriyeti ism-i fail formudur. İsm-i fail formu, sahibinin “nesne” değil “özne” oluşuna delalet eder. Bunlardan bir kısmı düz, bir kısmı

Zirvede esen yeller

Zirvede esen yeller

Bazı tarihçiler, Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler dönemleri hariç tutularak, Müslümanların siyasî, askerî, dinî, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin toplamından oluşan 1400 yıllık maziye “İslâm tarihi” denmesini yanlış bulur. Tüm bu serüvenin doğrularla yanlışların

Erdoğan: Esasen biz İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik kazandık

Erdoğan: Esasen biz İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik kazandık

Her seçim bir imtihan, mücadele, muhasebe vesilesidir. 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı büyük oranda başarıyla verdik. Bu mücadeleden bir kez daha alnımızın akıyla çıktık. Türkiye genelinde AK Parti olarak yüzde 44,4'lük oy oranına ulaştık. Bu sonuç, AK Parti olarak

Yengeç sepeti sendromu

Yengeç sepeti sendromu

Rivayete göre kumsalda yürüyen bir adam avlanan bir balıkçı ile karşılaşır. Balıkçının elindeki kovada birkaç yengeçten başka bir şey yoktur. Yengeçler kovadan çıkmak için çaba sarf etmekte fakat birbirlerine engel olup başarısızlığa uğramaktadır. Adam balıkçıya döner