ARAMA SONUÇLARI : 29 adet sonuç bulundu

Peygamber Kur’an’a Sizler İse Demokrasiye Sarıldınız

Peygamber Kur’an’a Sizler İse Demokrasiye Sarıldınız

Yaratan Allah yaratmış olduğu insanoğlunun her iki dünyada da istediği ve razı olduğu bir hayatı yaşamasının yollarını da ona göstermiştir. Bunu yapar iken de yine kendileri gibi bir insanı peygamber olarak seçmek suretiyle bütün bir insanlığın

Târihselcilik ve “Peygamber Yokmuş” Gibi Davranmak

Târihselcilik ve “Peygamber Yokmuş” Gibi Davranmak

“Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç-bir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça îman etmiş olmazlar” (Nîsâ 65). Târihselcilik, “Kur’ân’ın belli bir târihî dönemde indiği,

Kuran`a Göre Beşer Olan Peygamber Tasavvuru

Kuran`a Göre Beşer Olan Peygamber Tasavvuru

Peygamberimizi, Kuran`ın bize tanıtmış olduğu örnek ve üstün insan gerçeğinden uzaklaştırarak, örnek alınması mümkün olmayan insanüstü bir varlığa dönüştüren, Kuran ayetlerinden haraketle ortaya koymuş olduğu gerçek sünnetini özünden uzaklaştırarak

Peygamberlerin varislerini dilenciliğe zorlamak

Peygamberlerin varislerini dilenciliğe zorlamak

Mihraplar ve minberler peygamberlerin makamıdır. Ümmetlerinin önünde durup rehberlik yaptıkları yerdir. Bugün o makamı imamlar/hocalar işgal ediyor. Dolayısıyla, işgal ettikleri makamdan dolayı imamlar peygamberlerin varisidir. Peygamberin durduğu yerde durmak, peygamberi sorumluluğu

Peygamber Tasavvurumuz

Peygamber Tasavvurumuz

Peygamber tasavvurumuzun bozuk olması, peygamberi –hâşâ- bozmaz. Fakat peygamber tasavvurumuzun bozuk olması bizi bozar. Zira insan tasavvurumuz, peygamber tasavvurumuza bağlıdır. Peygamber tasavvurumuz bozulduğunda, doğrudan insan tasavvurumuz da

Peygamberlerin de Mü’minlerin de Düşmanı Mücrimlerdir

Peygamberlerin de Mü’minlerin de Düşmanı Mücrimlerdir

“ (Yalnız sana değil) her peygambere mücrimlerden bir düşman verdik. Hidayet veren ve yardım eden olarak Rabbin yeter. “ (Furkan: 31) Davaları sarsılmaz ve güçlü kılan hususlardan biri de hiç kuşkusuz mücrimlerin peygamber ve davalarına karşı açtıkları savaştır. Bu davalara tabiatlarıyla bağdaşan bir ciddiyet

‘Tanrı’nın sahte peygamberleri

‘Tanrı’nın sahte peygamberleri

Son sıralarda bazı Amerikalı Evanjelik yani İncilci devlet adamları kendilerinin tanrı tarafından gönderildiklerine inanıyorlar, dile getiriyorlar. Özellikle de George Walker Bush’dan itibaren bu iddialar ayyuka çıkmış bulunuyor. Amerikan başkanlarından Harry Truman’dan bu yana İsrail’e en yakın

Hz. Peygamber'in (sas) tâlim ve terbiye usûlleri

Hz. Peygamber'in (sas) tâlim ve terbiye usûlleri

“Ey inananlar! And olsun ki sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir.” (Ahzâb, 21) İnsanlara bir şeyler öğretmenin, misal teşkil etmenin, gönüllere seslenmenin, ruhlara hitabın usûlünü gösterirken en faydalı,

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

Hamd, biz insanoğlunu fıtrî olarak temiz ve “âhsen-i takvim” yani en güzel bir biçimde yaratan Rabbimiz olan Allah’a mahsustur. Salât “Ben bir muallim olarak gönderildim” diyen, ashabı üzerinde olağanüstü bir sabırla Rabbani bir eğitim uygulayan ve bizler için

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

Hamd, biz insanoğlunu fıtrî olarak temiz ve “âhsen-i takvim” yani en güzel bir biçimde yaratan Rabbimiz olan Allah’a mahsustur. Salât “Ben bir muallim olarak gönderildim” diyen, ashabı üzerinde olağanüstü bir sabırla Rabbani bir eğitim