ARAMA SONUÇLARI : 5 adet sonuç bulundu

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

Hamd, biz insanoğlunu fıtrî olarak temiz ve “âhsen-i takvim” yani en güzel bir biçimde yaratan Rabbimiz olan Allah’a mahsustur. Salât “Ben bir muallim olarak gönderildim” diyen, ashabı üzerinde olağanüstü bir sabırla Rabbani bir eğitim uygulayan ve bizler için

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE RABBANİ EĞİTİM METODU

Hamd, biz insanoğlunu fıtrî olarak temiz ve “âhsen-i takvim” yani en güzel bir biçimde yaratan Rabbimiz olan Allah’a mahsustur. Salât “Ben bir muallim olarak gönderildim” diyen, ashabı üzerinde olağanüstü bir sabırla Rabbani bir eğitim

İslâmi eğitim metodu değiştirilmeli

İslâmi eğitim metodu değiştirilmeli

İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) Başkanı Davut Şanver’in de selamlama konuşmasında sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı, dünyanın en büyük sanatının eğitim olduğunu anlatarak, İslam eğitiminin ilkelerinden bahsetti. Allah’ın Rab sıfatıyla eğitici özelliği olduğunu vurgulayan Bayraklı, “Vahiy yoluyla

İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları Ve Faiz Örneği

İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları Ve Faiz Örneği

Günümüze kadar İslam aleminde Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî mezhepleri etkin olmuştur. Mezhep imamlarından Ahmed b. Hanbel, 241 h. 855 m. senesinde vefat etmiştir. 12 asırdan beri müslümanların hukuki işleri, bu mezheplerden birine göre yürütülmüştür. Bu mezhepler bugün de

Kur'an'ın Anlaşılmasında Metodolojik Sorunlar

Kur'an'ın Anlaşılmasında Metodolojik Sorunlar

Kur’an insandan bahsederken insanın hem maddi hem de manevi yönünün bir tekamül seyrine tabi olduğundan bahseder. Topraktan yaratılışı anlatan ayetlerde insanın biyolojik yönden elementer kökenine atıflar yapılırken; ruh üflenmesi