ARAMA SONUÇLARI : 12 adet sonuç bulundu

Ali Bey’in Mekke ziyareti

Ali Bey’in Mekke ziyareti

"Hacılar Mekke’ye yaya olarak girmek zorundadırlar. Kâbe dört köşeli bir binadır ve siyah bir kumaş ile örtülüdür. Kâbe’de bulunan siyah taş, Kâbe’nin doğu kısmında bulunmaktadır. Cebrail tarafından Kâbe’ye getirilmiştir. Müslümanlar arasında Hacer-ül Esved olarak

Mekke ve Medîne

Mekke ve Medîne

“İşte bu (Kur’ân), önündekileri doğrulayıcı ve şehirlerin anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Âhirete îman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır” (En-am 92). “Kendilerinden önce o yurdu (Medîne’yi) hazırlayıp îmânı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret

Zulme dur diyemeyen Mekke Bildirisi

Zulme dur diyemeyen Mekke Bildirisi

İki gün önce Mekke’de önemli bir toplantı yapıldı. 139 ülkeden katılımcı ile temsil edildi. 27 farklı mezhep ve grup temsilcisi yer aldı. 1200 Müslüman konferansta katıdı. Sonuçta Mekke Bildirisi yayınladılar. Aslında bu ikinci konferans. Çünkü daha önce de 2005 yılında Mekke Vizesi’ni

Mekke’nin bilinmeyen tarihi

Mekke’nin bilinmeyen tarihi

Muhammed Hamidullah Hoca, Kur’ân’dan hareketle “Tam ve kâmil mânâsıyla bir Hükümdar (Melik) olan Cenabı Hakk’ın bazı niteliklerini şöyle anlatır: O’nun: Taht’ı (Arşı) ve Orduları (Cünûd) vardır. O, Hazînelerin (Hazâin) ve Hükümdarlık ülkesinin (Mülk) sahibidir. Hükümdarlık ülkesinin başşehri (Ummu’l-Kurâ/Mekke)’dedir. O başşehirde bir Saray, bir Hü­kümdarlık Evi (Beytullah)

Veliaht Prens Mekke’yi suistimal ediyor

Veliaht Prens Mekke’yi suistimal ediyor

Suudi Arabistanlı yöneticiler, Müslüman dünyasındaki meşruiyet ve prestijin büyük bir kısmını Mekke’deki Mescid-i Haram ve Kabe’nin ve Medine’deki Hazreti Muhammed’in kabrinin kontrolünü elinde tutmasından sağlıyor. Kral Selman, kendinden önceki yöneticiler gibi “İki Kutsal Cami’nin Sorumlusu” olarak

Muhammed Esed’in Mekkeye Giden Yol kitabından 10 alıntı

Muhammed Esed’in Mekkeye Giden Yol kitabından 10 alıntı

Kahire’de Ezher şeyhi Muhammed Mustafa el-Merâgī ile tanışarak Ezher’de Arapça öğrendi. 1926 yılında eşiyle birlikte Müslüman oldu. 1992 yılında vefat eden Muhammed Esed’in, Kur’an Mesajı’yle şöhret kazansa da, Türkiye’de tanınmasına Mekke’ye Giden Yol

Mekke ve Medine’nin statüsü değişmeli

Mekke ve Medine’nin statüsü değişmeli

İlk defa umreye gitmiştim. 15 yıl önceydi. İlk giden her Müslüman gibi heyecanım çok yüksekti. Mekke’yi ilk gördüğümde iki şeyin şaşkınlığını yaşamıştım: Biri, İslam dünyasının her yanından gelen ve “ümmet” dediğimiz topluluğu oluşturan dünya Müslümanlarının fakirliği ve perişan haliydi. İkincisi ise kirlilik, düzensizlik ve