ARAMA SONUÇLARI : 7 adet sonuç bulundu

Kimlik savaşı

Kimlik savaşı

Şiilik bir muhalefet ve -Hamid Dabashi’nın tespiti ile- protesto dini olarak ortaya çıktığı gibi; Vehhabilik de benzeri saikler ve iddialar ile o güne kadar gelişen İslami anlayışları protesto üzerine bina edilmiştir. Diğerlerine karşı protestoda birleşen

Müslümanlarda, Kimlik ve Aidiyet Sorunu

Müslümanlarda, Kimlik ve Aidiyet Sorunu

Kimlik; şahsın kendini tanıtması/tanımlamasıdır. Kimlik, en genel anlamıyla kişinin kendini tanımlama biçimidir. Başka bir deyişle, kendi varlığının bilincinde olmak olarak da düşünebileceğimiz kendini tanımlama; ‘ben kimim, nereye aitim, kimleri/neyi temsil ediyorum?’ sorularının cevap bulduğu tanımlamadır. Şahsın kendini tanımlamasında ve kimliğini

Türkiye bir kimlik, bir ‘üst akıl’dır.

Türkiye bir kimlik, bir ‘üst akıl’dır.

Türkiye artık bir “üst akıl”dır. Anadolu sınırlarının dışına taşan, “coğrafyamız” olarak bildiğimiz kimlik haritasının bütün köşelerine uzanan, bugün yaşayan en etkili siyasi dili geliştiren akıldır. Artık bir “Türkiye aklı”nın, bir “ulus devlet” aklının ötelerine taşan, kurucu nitelik taşıyan, yüzlerle yıllık

Kuluçkaya yatan kimliksiz, kişiliksiz, karaktersizler.. Sizi biliyoruz…

Kuluçkaya yatan kimliksiz, kişiliksiz, karaktersizler.. Sizi biliyoruz…

Türkiye artık büyük oyuncudur. Ne dar anlamda bir ulus devlet, ne Anadolu’ya sığacak kadar bir coğrafyadır. Ne bir cephe ülkesi, ne Avrupa Birliği’nin sınırlarını koruyan güçtür. Ne iç politikası dışarıdan dizayn edilen ülke ne de Batı başkentlerinde

Kimlik kargaşası

Kimlik kargaşası

Yaşadığımız zaman diliminde Müslümanlar, konformist ve ırkçı geleneği ve söylemi sürdürdükleri, ahlaki sınırları altüst ettikleri için büyük bir kimlik krizi, kargaşası yaşamaktadırlar. Bilgisizlik, bilinçsizlik, fikirsizlik, kültürsüzlük, hurafecilik, kimliksizliği doğurmuştur. Müslümanların düşünce dünyaları, İslam dışı

Kimlik ve Kişiliğimizi Kur’an’mı İnşa Ediyor?

Kimlik ve Kişiliğimizi Kur’an’mı İnşa Ediyor?

Allah yaratmış olduğu insanoğlunun hem bu dünya da hem de ahirette kurtulanlardan olması için tek çıkar yolun onun gönderdiği ilahi emirlere, vahye ve o vahyini hayatına uygulayan resullerine inanıp iman etmekten geçtiğini kesin bir

Vahyi Taşıma Misyonunda Kimlik Bunalımı Sendromu

Vahyi Taşıma Misyonunda Kimlik Bunalımı Sendromu

Bütün varlığı yaratan Allah, hem iradesiz varlıklarla, hem de insan gibi iradeli varlıklarla ilişkisinde ‘’vahyetme’’ eylemiyle irtibat kurmaktadır. Allah’ın iradesiz varlıklara vahyetmesi; her varlığın kendi potansiyelini gerçekleştirebilecek bir donanımla programlanması demektir. Kur’an’da Allah’ın bal arısına (nahl:68) ve her göğe ona ait emri