ARAMA SONUÇLARI : 200 adet sonuç bulundu

İslam'a göre büyünün gerçekliği var mı?

İslam'a göre büyünün gerçekliği var mı?

SORU: Toplum nazarında büyü yapmak, muska yapmak, cinlerin büyü ile musallat olması gibi inanışlar hakim. Buna karşılık "okutmak" veya "muska" ile çare aranıyor. İslam'ın büyü hakkındaki hükmü nedir? Tarih: 10 Aralık 2019

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İslam: allah’ın hakkını allah’a teslim etmenin o’na kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa ermek demektir. İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına

Sizin Ümmetiniz İslâm’dır .

Sizin Ümmetiniz İslâm’dır .

“ Gerçek şu ki, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin (ortaksız) Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz.” ( Enbiya: 92 ) Eğer akîde toplumsal hayatın temel dayanağı olmazsa; insanların çeşitli cahiliye düşüncelerinden ve toplumlarından kurtulmalarına imkan yoktur. Bu kurtuluş sadece Allah’a itaat etmek

İslam’ı kamusala taşımak

İslam’ı kamusala taşımak

Başlık çoğumuzda modaya ya da genel kanaate uygun bir çağrışım yapmış olabilir. Yani dindar olmak istiyorsan uzlete çekil, ibadetini yap. İslam’ın ne işi var sokakta pazarda, devlette, siyasette. Din kulla Allah arasında bir şey. Sen kendine bak, kalbin temiz olsun yeter, başkasına

İslam'ı yaşayabilmek için yönetim şekli önemli midir?

İslam'ı yaşayabilmek için yönetim şekli önemli midir?

SORU: Türkiye şeriatla değil, cumhuriyet sistemiyle yönetiliyor diye Allah'ın emir ve yasakları devre dışı mı kalıyor? Bir Müslümanın İslam'ı yaşayabilmesi için yönetim şekli önemli midir? Tarih: 11 Kasım 2019

“İslam Dünyası” Nereye Gidiyor?

“İslam Dünyası” Nereye Gidiyor?

İslam dünyasından kastımız, muhtelif coğrafyalarda yaşayan ve bir ulus devletin sınırları içerisinde o ülkenin vatandaşı olmasına rağmen, kendisini Müslüman olarak tanımlayan ve İslam’ın bir ferdi olduğunun bilincinde olan herkesi kastediyoruz. Bunların ülkesi, etnik kökeni, dindeki mezhebî

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

“Ezeli ilahımız, kâinatın kralı… Beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun…” (Talmud’da bir dua) Allah kitabı yeryüzüne indirdiğinde tüm kültürlerde kadın, zavallı, aşağılık bir varlık sayılmaktaydı. Öyle ki kadim tüm kültürlerde toplumun en değersiz üyesiydi. Eski Hint hukukunda evlenme, miras ve diğer

İslam’ın ruhuna aykırı Mevlidi Şerif (!)

İslam’ın ruhuna aykırı Mevlidi Şerif (!)

Allah’a iftira edilmenin yanı sıra Hz. Peygamberi yarı ilah konumuna yükselten, Hristiyanlığın peygamber inancına paralel bir şekilde Peygamberi öven, Hz. İsa’nın göğe yükseltildiği inancını Müslümanlara alttan alta dikte eden Halveti Şeyhi Süleyman Çelebi’nin

İslâm ve İslâm

İslâm ve İslâm

İlerleyen zaman içinde İslâm’ın değeri daha iyi anlaşılıyor. Düşünebilenler için böyle. Zaten önyargılı olanlar için herhangi bir iddiamız ve düşüncemiz olamaz. Ön yargı zaten hakikatleri görmeyi engeller. Kendilerine göre hakikatler uyduranlar onun etrafında bir kısır döngüye