ARAMA SONUÇLARI : 200 adet sonuç bulundu

İslam'ı yaşayabilmek için yönetim şekli önemli midir?

İslam'ı yaşayabilmek için yönetim şekli önemli midir?

SORU: Türkiye şeriatla değil, cumhuriyet sistemiyle yönetiliyor diye Allah'ın emir ve yasakları devre dışı mı kalıyor? Bir Müslümanın İslam'ı yaşayabilmesi için yönetim şekli önemli midir? Tarih: 11 Kasım 2019

“İslam Dünyası” Nereye Gidiyor?

“İslam Dünyası” Nereye Gidiyor?

İslam dünyasından kastımız, muhtelif coğrafyalarda yaşayan ve bir ulus devletin sınırları içerisinde o ülkenin vatandaşı olmasına rağmen, kendisini Müslüman olarak tanımlayan ve İslam’ın bir ferdi olduğunun bilincinde olan herkesi kastediyoruz. Bunların ülkesi, etnik kökeni, dindeki mezhebî

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

“Ezeli ilahımız, kâinatın kralı… Beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun…” (Talmud’da bir dua) Allah kitabı yeryüzüne indirdiğinde tüm kültürlerde kadın, zavallı, aşağılık bir varlık sayılmaktaydı. Öyle ki kadim tüm kültürlerde toplumun en değersiz üyesiydi. Eski Hint hukukunda evlenme, miras ve diğer

İslam’ın ruhuna aykırı Mevlidi Şerif (!)

İslam’ın ruhuna aykırı Mevlidi Şerif (!)

Allah’a iftira edilmenin yanı sıra Hz. Peygamberi yarı ilah konumuna yükselten, Hristiyanlığın peygamber inancına paralel bir şekilde Peygamberi öven, Hz. İsa’nın göğe yükseltildiği inancını Müslümanlara alttan alta dikte eden Halveti Şeyhi Süleyman Çelebi’nin

İslâm ve İslâm

İslâm ve İslâm

İlerleyen zaman içinde İslâm’ın değeri daha iyi anlaşılıyor. Düşünebilenler için böyle. Zaten önyargılı olanlar için herhangi bir iddiamız ve düşüncemiz olamaz. Ön yargı zaten hakikatleri görmeyi engeller. Kendilerine göre hakikatler uyduranlar onun etrafında bir kısır döngüye

Cemaat-i İslami (Pakistan)

Cemaat-i İslami (Pakistan)

Cemaat-i İslami, İngiliz sömürge yönetimi altındaki Hindistan’da İslami uyanışı başlatmak isteyen Ebü’l A’la Mevdudi tarafından kurulmuştur. Dilimize çevrilmiş çok sayıda eseriyle birlikte Türkiye’de Seyyid Kutub ile beraber en çok tanınan siyasal İslamcı şahsiyet olan Mevdudi,

Geleneksel İslam, radikal İslam, ılımlı İslam

Geleneksel İslam, radikal İslam, ılımlı İslam

Ziya Paşa’nın dediği gibi “Evvel yoğ idi işbu rivayet yeni çıktı.” Bizim ılımlı, Batılıların “Modern İslam” dedikleri ile “Radikal” ve “Geleneksel İslam” tabirleri Batılıların tanımlamaları. Sufi, Harici, Ehli Sünnet, Şii gibi daha onlarca, yüzlerce ayrı görüş, mezhep ve tarikat ile ilgili

 İslâm’dan Başka Bir Din Arama!

İslâm’dan Başka Bir Din Arama!

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o âhirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân: 85) Din; Yüce Allah’ın, kullarının kendisi vasıtası ile hakka ulaşmaları için peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi

Sadi Baba ve Ercüment Özkan: Bir şeyh ve bir İslamcı

Sadi Baba ve Ercüment Özkan: Bir şeyh ve bir İslamcı

Şeyh Sadi’ye Sadi abi derdik biz. Halk ise ona Sadi Baba diye hitap ederdi. Elâzığ’da yaşıyordu. Harputlu bir Kadiri tekkesinin son şeyhiydi. Bir konuşmamızda ailesinin 450 yıl önce Buhara’dan geldiğini söylemişti. Tatlı bir Harput şivesiyle

Cuma gününde İslam insanı

Cuma gününde İslam insanı

Bugün Cuma. İslam insanı ne yapar? Perşembe günü yatsı namazını kılınca aksine bir zaruret yoksa erkence yatar. Gece yarısından sonra, imsakten önce uyanır, teheccüd namazını kılar, sabah namazına kadar