ARAMA SONUÇLARI : 184 adet sonuç bulundu

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte

Asrımızda Batı, İslâm topraklarında kendine alan açmak için bahaneler icad etmenin peşindedir. Batı, yalancı ve talancıdır. Batı, İslâm âlemine karşı başlatmış olduğu istilâ hareketlerinin insanlığın nezdinde kabul görmesi için Müslümanlardan terörist icad etmeye

İslâm milletinin vebası kavmiyetçilik

İslâm milletinin vebası kavmiyetçilik

Bu konuyu fazlasıyla ele alıyorum. Okura yılgınlık verebilir. Bu, hem ihmal edilecek, hem de görmezden gelinecek bir konu değil. Müslümanlar tarihin büyük bir bölümünde en huzurlu bir millet iken kavmiyetçilik kurdu girmeye başladığından, kemire kemire bugüne gelindi. Bununla yetinilmedi, bunun ötesine gidildi.

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

Eski Hind’de hayır: Bildiğimiz manada hayır faaliyeti yoktur. Çünkü Hinduizm, Brahmanizm, Budizm gibi inançlar görünen alemin gerçek değil “hayal” olduğunu düşünürler. Onlara göre insanların sahip oldukları dünyalıklar da hakikatte birer görüntüdürler. Sadece bu kadarla da kalmaz, bu medeniyetlere göre

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam, diğer medeniyetlerden farklı olarak hayrı Allah’a nispet eder. Temel espri: Allah için vermek, vermek değil almaktır. İnsana verilen tüm dünyalıklar emanettir. Mutlak mülkiyet Allah’a aittir. Mal fitne, yani imtihandır. Hz. Peygamber döneminde

İslam bir hayır medeniyetidir (2)

İslam bir hayır medeniyetidir (2)

İnsanlık tarihinde hayır adına ne yapılmışsa, temelinde din ve inanç olduğu görülür. Habil-Kabil kıssası, insanlık tarihinde hayrın inanca ilişkin kaynağının kadim olduğunu beyan eder. Fakat eğer bu inanç mutlak hayır olandan tecelli etmemişse, inançtan kaynaklanan hayır bazen şerrin de

İslam bir hayır medeniyetidir (1)

İslam bir hayır medeniyetidir (1)

“Dilemek, iradeyi kullanmak, seçmek” anlamına gelen ihtiyar da aynı kökten türetilmiştir. Çünkü “dilemek” bizatihi hayırdır ve insana irade hayrı dilesin diye verilmiştir. Kur’an’da hayır birden çok anlamda kullanılır. Bunların içerisinde en dikkat çekici olanı “mal-servet”

İslam ve Terör

İslam ve Terör

İslam kelimesinin kökeni şöyle tanımlanmaktadır: Selime –Yeslemü- Selamun ve Selametün şeklinde. Anlamı ise: İç ve dış dertlerden, belalardan, her türlü kötülük ve olumsuzluklardan uzak olmak, kurtulmak demektir. Kalp için kullanıldığında; Selim kalp: Bütün

Huzur İslam’da Ama Müslümanlar Huzursuz

Huzur İslam’da Ama Müslümanlar Huzursuz

Müslüman/İslamcı câmianın yirmi otuz yıl öncesine kıyasla daha kültürlü, daha eğitimli, daha donanımlı olmasına rağmen çok endişeli, çok tedirgin, çok huzursuz olmasını nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? Ne oldu da böyle oldu? Neden bu hale gelindi? Bu bağlamda sorular çoğaltılabilir.

Ey İslâm Milleti, Ey Kardeşler

Ey İslâm Milleti, Ey Kardeşler

Ey insanlık, ey gönül sahibi kimseler, seslenişim size, bize, hepimize. İnsanlığın karanlığa sürüklendiği bir zamanda, aydınlığa çıkaracak, yol gösterecek birlikte yürüyebilecek erdeme ve inanca sahip olanlaradır seslenişim. karanlık ruhlarıyla, zehirli dilleriyle insanı bunaltan