ARAMA SONUÇLARI : 200 adet sonuç bulundu

“İslam’ın Çinleşmesine” yönelik yeni adım

“İslam’ın Çinleşmesine” yönelik yeni adım

Çin’de, “İslam’ın Çinleşmesi” ve “Çin tipi dini ideolojik sistem” oluşturmak için yeni bir adım daha atıldı. Dini klasikler ve metinlerin, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) kendi görüşleri ve “çağın şartlarına uygun” olması istendi. Ülkede yapılan bir parti toplantısında, dini klasiklerin, “zamanın gerekliliklerine” uymayan kısımlarının

Medeniyeti İslâm’ın Amentüsü’nde arayan vatan şairi: Mehmet Âkif Ersoy

Medeniyeti İslâm’ın Amentüsü’nde arayan vatan şairi: Mehmet Âkif Ersoy

İslâm ve vatan aşığı, İstiklâl Marşı’nın güftekârı, “vatan şairi” Mehmet Âkif Ersoy’un bütün hayatı mücadelelerle geçti. Millî Mütareke döneminde kurtuluş hareketlerine destek veren Mehmet Âkif, millî şiirimizin dizelerine de imzasını attı. Fakat o çok sevdiği “öz vatanından

İslam ve ‘Batı meselesi

İslam ve ‘Batı meselesi

Dünya üzerindeki dinlerin, inanç sistemlerinin, geleneklerin Batı uygarlığı ile karşılaşmaları sonrasında, bu uygarlığın “yıkıcı” gücü karşısında direnme güçlerini kaybettikleri bir vakıadır. Geçtiğimiz asırdan beri, geleneğe bağlı kalınarak modernleşmenin başarılı bir örneği olarak

İslam Dünyasında İnsani Durum

İslam Dünyasında İnsani Durum

Bu rapor, İslam dünyasının içinde bulunduğu insani durumla ilgili genel tabloyu ortaya koymayı amaçlamaktadır.[1] Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan İslam dünyasında birbirinden çok farklı coğrafi koşullar, siyasi yapılar ve ekonomik kalkınmışlık

İslam'a göre büyünün gerçekliği var mı?

İslam'a göre büyünün gerçekliği var mı?

SORU: Toplum nazarında büyü yapmak, muska yapmak, cinlerin büyü ile musallat olması gibi inanışlar hakim. Buna karşılık "okutmak" veya "muska" ile çare aranıyor. İslam'ın büyü hakkındaki hükmü nedir? Tarih: 10 Aralık 2019

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İslam: allah’ın hakkını allah’a teslim etmenin o’na kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa ermek demektir. İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına

Sizin Ümmetiniz İslâm’dır .

Sizin Ümmetiniz İslâm’dır .

“ Gerçek şu ki, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin (ortaksız) Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz.” ( Enbiya: 92 ) Eğer akîde toplumsal hayatın temel dayanağı olmazsa; insanların çeşitli cahiliye düşüncelerinden ve toplumlarından kurtulmalarına imkan yoktur. Bu kurtuluş sadece Allah’a itaat etmek

İslam’ı kamusala taşımak

İslam’ı kamusala taşımak

Başlık çoğumuzda modaya ya da genel kanaate uygun bir çağrışım yapmış olabilir. Yani dindar olmak istiyorsan uzlete çekil, ibadetini yap. İslam’ın ne işi var sokakta pazarda, devlette, siyasette. Din kulla Allah arasında bir şey. Sen kendine bak, kalbin temiz olsun yeter, başkasına