ARAMA SONUÇLARI : 184 adet sonuç bulundu

 İlim, İslâmî Hareket ve Ulemâ

İlim, İslâmî Hareket ve Ulemâ

“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti Biz Kitap’ta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya; işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder.” (Bakara: 159) İlim, her türlü İslâmî çalışmada şarttır. Her ne kadar Yüce Kur’an,

Davetsiz İslam, İslam Değildir

Davetsiz İslam, İslam Değildir

Hangi türden olursa olsun tüm inanç ve fikir sahiplerinin, başkalarını da kendi inandığı değerlere çağırması dünyanın her yerinde görülen doğal bir durumdur. Gerçi çok fazla dünyaya açılmaya da gerek yok, ülkemiz hemen hemen her türden fikir ve inancın davetçisine

İslam'ın kadına verdiği değer

İslam'ın kadına verdiği değer

Hak dinin temel amacı olan dinî, aklı, nesli, canı ve mali koruma konularında, kadın ve erkek arasında bir ayırım yoktur. Erkeğin aklı, malı, dini, nesli ve namusu nasıl mukaddes ise, kadınınki de öyle mukaddestir. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesinde insanlık tarihinin temel sorunlarından biri olan, kadın haklarının

İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları Ve Faiz Örneği

İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları Ve Faiz Örneği

Günümüze kadar İslam aleminde Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî mezhepleri etkin olmuştur. Mezhep imamlarından Ahmed b. Hanbel, 241 h. 855 m. senesinde vefat etmiştir. 12 asırdan beri müslümanların hukuki işleri, bu mezheplerden birine göre yürütülmüştür. Bu mezhepler bugün de

Erdoğan: İslam kıyamete kadar asla değişmeyecektir

Erdoğan: İslam kıyamete kadar asla değişmeyecektir

Erdoğan, 'güncelleme ile ilgili sözlerine "İslam'ın son din olduğu bir hakikattır. Bununla kimse oynayamaz. Allah'ın yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de açıkça ifade ettiği hükümler asla değişmemiştir, değişmeyecektir. Dinimiz İslam ve kitabımız Kuran-ı Kerim, kıyamete kadar değişmeyecektir" diyerek açıklık getirdi. Erdoğan, "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale

Erdoğan: Bunlar İslam'ı bilmeyecek kadar acizler

Erdoğan: Bunlar İslam'ı bilmeyecek kadar acizler

Bizim dinimiz İslam, sevgili Peygamberimiz görevi üstlendiğinde eve geldiğinde Hz. Hatice validemiz onun tek dayanağıydı. Peyamberimiz yetimdi, öksüzdü. Her şeyi Hatice validemizdi. Beni öğütün dediğinde bir ürpertisi vardı. O anda validemiz Peygamberimize o gücü kuvveti verdi. Validemiz aynı zamanda

Kurtuluş İslamda (mıdır?)

Kurtuluş İslamda (mıdır?)

Din ile bir türlü, sağlıklı ilişki kuramamış bir arkadaş sormuştu ‘‘İslam, mademki kurtuluş dini, neden o zaman dünyanın savaş ve kargaşa olan yerleri hep Müslümanların ülkeleri’’ sorusunu. Elbette bu soruya İslam’ın da, bizim de verecek cevaplarımız vardı. Acı olan taraf şu ki bu arkadaşa verilecek

İslamiyet Din Adamlarından Öğrenilmemeli

İslamiyet Din Adamlarından Öğrenilmemeli

Öncelikle şu ayrımı belirtmek isterim. İslamiyet’te din adamlığı sınıfı diye bir sınıf yoktur. Kendisini Müslüman tanımlayan herkes bu dinin adamıdır. Kur’an’da ilim sahibi alimlerin ilimlerinden faydalanılması gerektiğinden bahsedilmekte, fakat din adamlarını rabler

Alim ve İslam Toplumunu İnşa Sorumluluğu

Alim ve İslam Toplumunu İnşa Sorumluluğu

“(Hûd) dedi ki: ilim, ancak Allah katındadır.” (Ahkaf: 23) Kur’an-ı Kerim’de ilim; en sık kullanılan anlamıyla, ilâhî vahiyden kaynaklanan, yani bizzat Allah’ın verdiği bilgidir. İlim, Allah’tan olduğuna göre, İslâm’ın tamamı ilimdir, âlim de gerçek anlamıyla Müslüman’dır. Vahiyle

“Küfür ehli İslam’dan intikamını tasavvufla almıştır.”

“Küfür ehli İslam’dan intikamını tasavvufla almıştır.”

Doğru bir değerlendirme yapabilmek için tasavvufu doğru konumlandırmak, doğru anlamak gerekir. Tasavvuf temelde İslami bir disiplin olup sonradan kaynağımdan saptırılan bir anlayış mıdır, yoksa İslam’ın dışında, kendine has inanç, ibadet ve ahlak anlayışı olan