ARAMA SONUÇLARI : 200 adet sonuç bulundu

Türk-İslam sentezi nedir?

Türk-İslam sentezi nedir?

İslâm Allah’ın bütün kullarını kapsayan dünya görüşü (akidesi) ve hayat tarzının adıdır. İnsanlar arasında tedavül edegelen bütün güzel, iyi bilinen örfü sahiplenmektedir. ‘Emr-i Bi’l Ma’ruf’ ifadesinin anlamı budur. Bu itibarla İslâm herhangi bir kavmin olmadığı gibi, Arab kavminin de

İslam ve Ekonomi

İslam ve Ekonomi

Kur’an’da baştan sona ekonomi ile ilgili bir sure var, Kureyş suresi. Hatta baştan ekonomi ile başlar “ Kureyşin ilafı hürmetine”. Kış ilafı Güneye Yemen’e, yaz ilafı Kuzeye Şam’a. Başka bir şey için bu beytin rabbine kulluk etmiyorlarsa, yazın ve kışın ticari seferlerin hürmetine kendilerini ihya eden, kendilerini bölgede

24 Haziran seçimlerinin İslam dünyasında yansımaları

24 Haziran seçimlerinin İslam dünyasında yansımaları

Türkiye’deki seçimlere dünyada ve özellikle Ortadoğu’da daha önce hiç olmadığı kadar, hatta neredeyse ABD seçimleri kadar, önem verildi. Seçimlere halkların yanı sıra yöneticiler de büyük ilgi gösterdi. Türkiye’nin etkisinin Ortadoğu’daki dengeler üzerinde olduğu kadar Balkanlar’da, Afrika’da ve

Müslüman için yegâne seçim İslam'dır

Müslüman için yegâne seçim İslam'dır

Seçim Bir şeyi, diğerinden üstün kılan sıfatı ile beğenip alma, tercih etme, öne çıkarma, öne çıkarılma, hayat verme demek olan seçim her hususta söz konusu olduğu gibi, fikir seçimi, fikir taşıyanların seçimi, vaad sahiplerinin

İslâmî uyanışın sancıları

İslâmî uyanışın sancıları

İslâmî uyanış, Müslümanların gelecekteki zafer müjdelerinin haberidir. İslâm dünyasının uyku dönemlerinin sonrasıdır. Müslümanların teyakkuz halleridir. İslâm dünyasının uyku dönemi için genellikle benimsenen ve tekrarlanan şu tasviri göz önüne

İslam Hukunda Devlet

İslam Hukunda Devlet

İslam’da devlet konusu gündeme geldiği zaman, dillerde pelesenk edilen şu ifadeleri görüyoruz: 1: İslam’ın devlet önerisi yoktur. Hz. Muhammed (as) kabile asabiyetinin sonucu devleti kucağında hazır buldu ve reddetmedi kullandı. 2: Medine vesikası delil gösterilerek demokratik yapının

Laiklik Demokrasi ve İslam

Laiklik Demokrasi ve İslam

Batı toplumlarının ve devlet düzenlerinin laiklik doğrultusundaki evriminin özü, devletin belli bir dini (Batı için yalnız hıristiyanlığı) temsil etmekten çıkarılması, din ve devlet ayrılığının sağlanması ve devletin her türlü inanç karşısında tarafsız ve eşit davranmasıdır. Bu, öncelikle devletin belli bir din ve

İslâm ailesi

İslâm ailesi

İslâm ailesi” bir medeniyetin, kültürün ailesidir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için onun bulunduğu her yer ve zamanda bir topluluk ve bu topluluktan ibâret yahut bunun içinde bir aile bulunmuştur. Beşerî medeniyet unsurlarını insanlar yapmış, medeniyetler de insanları etkilemiştir. İlâhî-beşerî İslâm