ARAMA SONUÇLARI : 114 adet sonuç bulundu

GDO’lu ürün, İslâm ve Barnaba İncili

GDO’lu ürün, İslâm ve Barnaba İncili

GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizma) ürünlerin zararlı olduğu ve bu ürünlerin ülkemizde marketlerde satıldığı yaygın olarak söylenmekte ve yazılmaktadır: “Genetik mühendisliği yöntemleriyle bir bitki DNA’sına gen yerleştirme rastgele olmaktadır ve bilim adamları genin nereye gittiği

‘İslam’ın bugünkü meseleleri’ meselesi

‘İslam’ın bugünkü meseleleri’ meselesi

İki asırdır modernitenin dayattığı meselelere, çözüm adı altında meşruiyet üretmek içtihad olarak anlaşılmaya devam etmektedir. Bugün için sahih fıkıh ve gerçek içtihad; bu harici meseleleri üreten ve dayatan esas meselenin yani modernitenin nasıl aşılabileceği ve İslam geleneğinin/medeniyetinin

İslam Çözüm, Müslüman Sorun Üretiyor

İslam Çözüm, Müslüman Sorun Üretiyor

Bozulan İnsan Kendi işleri yürüsün, kendi çocukları refah içinde büyüsün, kendi menfaatlerine halel gelmesin, kendi gemileri yüzsün, villalarda, yalılarda, köşklerde hayatları devam etsin ama gerisi batsın, bitsin, yerle yeksan olsun mantığıyla yaşayan insanlarla

İslamın Devlet Talebi

İslamın Devlet Talebi

Nasıralı İsa, 30 yaşında peygamber olarak gönderildiği zaman, tebliğ ettiği din Yahudi dini ananelerine dayanıyordu. Dolayısıyla Hıristiyanlık Yahudilik ile başlamış ve bir Yahudi kenti olan Babil’de şekillenmişti. Ve maalesef bir tevhid peygamberi olan Hz İsa sonrası muharref İsevilik, her tür otoritenin meşruluğu üzerine

Az Bilinen Bir İslâm Ülkesi Gabon

Az Bilinen Bir İslâm Ülkesi Gabon

Gabon, resmi adıyla Gabon Cumhuriyeti, orta Afrika'nın batısında bulunur. Batıda Gine Körfezi, kuzeyde Ekvator Ginesi ve Kamerun, doğuda ise Kongo ile çevrilidir. Bağımsızlığını 17 Ağustos 1960 tarihinde Fransa'dan

İslâm Hukuku’nun değeri ve öğretimi

İslâm Hukuku’nun değeri ve öğretimi

İslâm Hukuku ifadesi “fıkh”ın bir kısmını karşılıyor. Bir İslâmî ilim dalı olarak fıkıh Müslümanların doğumdan ölüme kadar Müslümanca yaşayabilmek için muhtaç oldukları din bilgisini ihtiva ediyor. Bu bilginin içinde başta iman ve ahlâk konuları da var iken ihtiyaca binaen zaman içinde onlar ayrı ilim dalları olarak ele alınıyor ve fıkıh, “ibadet, hukuk,

Hastalığımız asabiyet, ilacımız İslâmiyet

Hastalığımız asabiyet, ilacımız İslâmiyet

Allah’tan gelmiş olan İslâm nizamına sırtını çeviren insan aldanmış cübbelerin, parlak nakışlarına, teslim olmuş alçak diktatörlerin, üstten bakışlarına. Zamane insanı sinsidir; dost görünür, seni vurur arkadan. Binbir maskesi vardır, her boya, her markadan. İnsan ebedi saadete ersin diye her kavme

İslam’da ‘temsil’ ve Türkiye’de ‘dini otorite’ sorunu

İslam’da ‘temsil’ ve Türkiye’de ‘dini otorite’ sorunu

DİNDE ‘TEMSİL’ İDDİASI Temsil birinin, bir şeyin veya bir topluluğun adına davranmak; onun yerine geçmek; onun adına konuşmak, ona vekâlet etmektir. “El vekil, kel asıl=Vekil, asıl gibidir” sözü, bu gerçeği ifade eder. Yahudilikte Hahamlar, Hristiyanlıkta Rahipler (papaz, piskopos, keşiş, kıssis, aziz… vs), yani “din adamları”, kendilerini, dinin ve Tanrı’nın temsilcisi

İslâmı”asrın idraki”ne söyletilebilir mi?

İslâmı”asrın idraki”ne söyletilebilir mi?

İki asırlık temel meselemiz: Yaşadığımız asırda müslüman kimliği ile var olmak! Aydınlar arasında Batı medeniyetine tam mânasıyla teslim olmaktan başka çare kalmadığı fikrinin hâkim olduğu bir dönemde iki önemli isim, hayatlarıyla, eserleriyle ve mücadeleleriyle bu anlayışa

İslâmda Davetin Yöntemi de İlâhidir

İslâmda Davetin Yöntemi de İlâhidir

Soru: Bulunduğumuz toplumda her inançtan ve her seviyeden insanlar bulunmaktadır. Genelde insanlar, gönüllü kültür teşekkülleri olarak cemaatler, tarikatlar, tasavvufçular, mealciler… gibi kamplara bölünmüş durumdadır. Herkes benim İslam’ım iyidir anlayışında. Bu şartlar içerisindeki