ARAMA SONUÇLARI : 151 adet sonuç bulundu

İslam ülkeleri ne kadar İslami?

İslam ülkeleri ne kadar İslami?

George Washington Üniversitesi’nden Şeherzade Rahman ve Hüseyin Askari adlı iki akademisyen 2010 yılından bu yana ekonomi, hukuki ve yönetimsel, insan hakları ve politik haklar, uluslararası ilişkilerde, İslami ilkelere uygunluk ilkelerini baz alınarak

Hem İslâmcılık, hem de modernlik biraz açıklamaya muhtaç iki farklı olgu

Hem İslâmcılık, hem de modernlik biraz açıklamaya muhtaç iki farklı olgu

Bir defa, öncelikle bir modernlikten başlayıp sonra da İslâmcılık üzerinde durup asıl mevzuumuza geçmemiz gerekir. Yani kısa bir açıklama yapmak lazım diye düşünüyorum. Modern dünyayla modern olmayan dünyayı birbirinden ayıran şeyler ne? Âcizane gördüğüm süreçte bugünü ifade etmek için

Demokrasi İslam mıdır ?

Demokrasi İslam mıdır ?

Demokrasinin kökeni demos ( halk ) kratos ( egemenlik ) kelimelerine dayalıdır. Yani demokrasi halkın egemenliği anlamına gelir. Günümüzde olduğu üzere halk bir takım insanları seçer ve o ülkede yönetimin başına getirir. O ülkede yönetimi yani yargı yasama hukuk siyasi iktisadi bütün yapılar

Ramazan’da İslam âlemi -1

Ramazan’da İslam âlemi -1

İslam âlemi bu yıl da Ramazan’a çeşitli sıkıntılarla ve zorluklarla girdi. Bu yılın Ramazan ayında en büyük sıkıntının Yemen’de yaşandığını söyleyebiliriz. Yemen’de ne yazık ki İran’ın güdümündeki Husi güçleriyle Suudi Arabistan’ın

İslamofobi, ırkçılık ve ‘Büyük İkame’

İslamofobi, ırkçılık ve ‘Büyük İkame’

Avrupa ve ABD’deki Müslümanlara yönelik çağdaş saldırılar, büyük bir Müslüman işgaline ve olası bir devralmaya karşı, Batı medeniyetinin savunması savunmasına dayanarak inşa edilmiştir. Müslümanların “Batı dünyasının” kalbine “gelişi”

İslâm’ın kılıcı

İslâm’ın kılıcı

İtalyanların 1911’de Libya’yı işgali sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında 1912’de imzalanan Uşi Anlaşması, -Trablusgarb ve çevresi merkez olmak üzere- Libya’daki İtalyan egemenliğini tescil ediyordu. Libya Müslümanları başkent İstanbul’daki halifeye dinî yönden

 Önemli İslâmî liderlerden: İslam Medeni vefat etti

Önemli İslâmî liderlerden: İslam Medeni vefat etti

Türkiye’de sadece genç nesil değil, daha pek çok kişi bugün Abbas Medenî’nin kim olduğunu bilmeyebilir, söyleyeyim: Cezayirli idi, 88 yaşındaydı ve 1990’lı senelerde İslâmî hareketin en önemli liderlerindendi… Barbaros Hayreddin Paşa’yı yetiştiren ve asırlar boyunca Osmanlı eyaleti

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte

Asrımızda Batı, İslâm topraklarında kendine alan açmak için bahaneler icad etmenin peşindedir. Batı, yalancı ve talancıdır. Batı, İslâm âlemine karşı başlatmış olduğu istilâ hareketlerinin insanlığın nezdinde kabul görmesi için Müslümanlardan terörist icad etmeye

İslâm milletinin vebası kavmiyetçilik

İslâm milletinin vebası kavmiyetçilik

Bu konuyu fazlasıyla ele alıyorum. Okura yılgınlık verebilir. Bu, hem ihmal edilecek, hem de görmezden gelinecek bir konu değil. Müslümanlar tarihin büyük bir bölümünde en huzurlu bir millet iken kavmiyetçilik kurdu girmeye başladığından, kemire kemire bugüne gelindi. Bununla yetinilmedi, bunun ötesine gidildi.