ARAMA SONUÇLARI : 65 adet sonuç bulundu

İdlib’de Büyük Bir İnsani Kriz Kapıda

İdlib’de Büyük Bir İnsani Kriz Kapıda

Demokrasi talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel bir hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Savaş sırasında uygulanan her türlü şiddet öylesine kanıksandı ki, yedinci yılında insani bilanço

İnsanın neyi eksik olursa 'kurban' olmaz?

İnsanın neyi eksik olursa 'kurban' olmaz?

Kurbanlarımızın, evet, fıkhi boyutlarını göz ardı edemeyiz ve fakat mutlaka ve mutlaka bunların üst boyuttaki ibadî yönünü açığa çıkarmamız, bu yönde tutum ve duruşlar geliştirmemiz gerekiyor, hem de acilen! Kurbanın kolu bacağı eksik, burnu kulağı kesikse

Kurban kesmek, insan psikolojisini nasıl etkiler?

Kurban kesmek, insan psikolojisini nasıl etkiler?

Kurban kesin. Mümkünse bizzat kesin. Çocuklara izlettirin Kurbanların bizzat sahibi tarafından kesilmesi ve mümkünse çocuklara da izlettirilmesi kurban kesiminin et yada para bağışından öte Allah'a yakınlık duygularını tazelemesi açısından çok büyük

Ka’be, İnsanlar İçin Kıyam Yeridir

Ka’be, İnsanlar İçin Kıyam Yeridir

“Allah, Beyt-i Haram (olan) Ka’be’yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı…” (Maide: 97) Hacc, İslâm’ın uluslararası hüviyet taşıyan ibadetidir denebilir. Gerçekten de Hacc, aynı iman ve şuuru taşıyan sayısız ırk, renk, dil ve bölge insanının aynı platformda bütün kayıtlardan sıyrılarak ruh beraberliği içinde kucaklaşmaları ve

Kur’an’ın Model İnsan Tipi:Mü’minler - 5

Kur’an’ın Model İnsan Tipi:Mü’minler - 5

7-Akılcılık Hastalığı: Akıl, Yaratanın kullarına bahşettiği en büyük nimetlerdendir. Kur’an’da defaaten akıl vurusu yapılır. Hakikatin anlaşılmasında ve kavranmasında akıl önemli bir araçtır. Fakat akıl vahiy olmadan, vahyin terbiyesinden geçmeden tek başına şaşkın ördek misali oradan oraya sürükler insanı. Akıl da yapısı itibariyle

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Şeytan - kesin bir kararlılıkla - insanoğlunu “boş kuruntularla oyalamak; hayvanların kulaklarını yarmak ve Allah’ın yarattıklarında değişiklik yapmaları hususunda insanlara emirler vermek/telkinlerde bulunmak” adına and içmişti…

Ey İbrahim, insanları hacca çağır!

Ey İbrahim, insanları hacca çağır!

"Hani, İbrahim ve İsmail, Kâbe'nin temellerini yükseltiyor ve: "Rabbimiz! Bunu bizden kabul buyur. Şüphesiz ki, Sen işiten ve bilensin. Rabbimiz! İkimizi de Sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da Sana teslim olmuş bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur, çünkü tevbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak

Filistin'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ve İnsani Bilanço

Filistin'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ve İnsani Bilanço

Yıllardır İsrail’in sistematik bombardımanlarına maruz kalan Gazze’de binlerce sivil hayatını kaybetmiş, bölge sosyal ve ekonomik anlamda felce uğratılmıştır. Yaklaşık 11 yıldır İsrail’in karadan, denizden ve havadan abluka altına aldığı Gazze’ye yakıt, gıda maddeleri ile tıbbi materyallerin girişine getirilen

İnsanın Anlam Arayışı

İnsanın Anlam Arayışı

Anlam, insanın yapıp-etmelerinde ortaya koyduğu ve kendisini ifade etmesine imkân veren değerler bütünüdür. İnsan bunlarla kendisiyle yüzleşir ve kendisini gerçekleştirir. İnsanın anlam arayışı iç dünyasında ve dış dünyada kendisini gerçekleştirmesiyle olur. Biyolojik insanın kültürel insan olmaya

Kur’an’ın Model İnsan Tipi: Mü’minler-1, 2 ve 3

Kur’an’ın Model İnsan Tipi: Mü’minler-1, 2 ve 3

Her dinin, her düşünce biçiminin ve her ideolojinin kendine göre yetiştirmeyi hedeflediği bir insan tipi vardır ve her din, her düşünce biçimi ve her ideoloji kendi dünya görüşüne göre de bir fert ve toplum oluşturmayı hedefler. Biz bu ferdin ve toplumun söz ve davranışlarına bakarak