ARAMA SONUÇLARI : 86 adet sonuç bulundu

Yalnızlık Modern Çağ İnsanına Mahsustur

Yalnızlık Modern Çağ İnsanına Mahsustur

”Yalnızlık Allah’a mahsustur” diye bir söz dolanıp durur dillerde. Bu kadar çok dolanmasına rağmen bu sözün üzerine pek düşünülmez. Her söyleyenin ifade etmek istediği, yalnızlığı Allah’a has kılmaktır aslında.

İnsanlar Arasında Haccı İlan Et...!

İnsanlar Arasında Haccı İlan Et...!

“İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” (Hacc: 27) Hac, temelde kişinin Allah'a doğru yükselmesidir. Âdem'in yaratılış felsefesinin sembolik bir gösterisidir. Biraz daha açıklayacak olursak hacc ibadeti pek çok şeylerin aynı anda

İnsanın neyi eksik olursa kurban olmaz

İnsanın neyi eksik olursa kurban olmaz

Başlık, Çorum’dan yeni tanıştığımız bir kardeşimize, okumaları ile meşhur Rufi Tiryaki’ye ait. Veciz bir şekilde kurban olgusunu özetleyen, dahası anlatan bir ifade… Aforizma! Tüm ritüellerimize, ibadetlerimize

Kurban olmak – İnsan olmak

Kurban olmak – İnsan olmak

“İnsan” kelimesinin Arapçadaki karşılıklarından biri de “gözbebeği”: İnsanu’l-‘ayn. Çok sevdiğiniz birini “gözünüz gibi sakınırsınız” değil mi? Yine çok sevdiğinizi ifade etmek için “gözbebeğim” dersiniz. Ariflerin hemen hepsi insanı tanımlarken onun kâinâtın gözbebeği olduğunu

Bir insan kaç kişidir?

Bir insan kaç kişidir?

“Anlam ayağımıza çağırabileceğimiz bir şey değildir” dedi beyaz saçlı adam, “yerimizden kalkıp bizim ona doğru gitmemiz gerekir.” Söylenmiş bir söz, yazılmış bir cümle bize anlaşılmaz, yorucu ya da sıkıcı geldiğinde etrafımıza bir bakmalıyız. Aynı söz, aynı cümle birilerine gayet anlaşılır, yararlı ya da etkileyici

Aceleci İnsana, Ayet, İşaret ve Ders/ler

Aceleci İnsana, Ayet, İşaret ve Ders/ler

Ayetlerde geçen, “insan nankördür”(Adiyat, 100/6), “zalimdir”(İbrahim, 14/34), “Kaçış nereye?” (Kıyame, 75/10), “çok zâlim ve çok câhildir”(Ahzab, 33/72), “Acelecidir”(İsra, 17/11), “cimridir” (Mearic, 70/19), Buradaki “insan”dan kasıt kimdir? Yani asıl nankör, zalim, cahil, kıyamet günü bir kaçış yolunu aramak

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

“Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadâkat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç-bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler” (Ahzâb 23). “….Yoksa siz, Kitab’ın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü

İnsana ve düşünceye tahammül

İnsana ve düşünceye tahammül

Artık bir gazete kültüründen de söz edemiyoruz. Geçmişte toplumun önünde yer alan belli kesimler en azından gazete okuyorlardı. Köşe yazarları, yorumlu haberler, kültür sanat sayfalarındaki özel durumlar büyük ölçüde etkileyici ve

İnsan Hakları – İnsan Sorumlulukları

İnsan Hakları – İnsan Sorumlulukları

Allah hakkı, ancak iki şekilde kulun boynundan düşer: ya kulluk borcunu eda ederek, ya da hak sahibi olan allah’ın mağfiretine nail olarak. Burhan mektebine göre, her varlığın illetine (inniyye) hak denir. Zira varlık sahibi her şeyin bir hakikati vardır. Bir şeyin varlığı sabitse, hakikatinin varlığı da