ARAMA SONUÇLARI : 35 adet sonuç bulundu

'Adalet Devletin İmanıdır'

'Adalet Devletin İmanıdır'

İnsan, ebedi mutluluk menziline iki kanatla uçar: tevhid ve adalet. Tevhid kanadı insan-hâlık ilişkisini, adalet kanadı ise insan-mahlûk ilişkisini temsil eder.

Müşrikler Allah’a İman Ediyorlarsa Neyle Suçlanıyorlar?

Müşrikler Allah’a İman Ediyorlarsa Neyle Suçlanıyorlar?

Şirk koşanları Allah’a hiç inanmayan, tahtadan taştan heykellere tapınan kişiler zannediyorsak müşrikleri tanımıyoruz demektir. Müşriklerin kimler olduğunu bilmiyorsak onlar gibi olmamız da an meselesidir. İçinde yaşadığımız çağda tarikat şeyhini, tuttuğu takımı, benimsediği ideolojiyi ve

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İslam: allah’ın hakkını allah’a teslim etmenin o’na kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa ermek demektir. İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına

Akıl İman İçindir

Akıl İman İçindir

Akıl, insana mahsus bir kuvvettir ki insan ruhu onunla bilgileri, idrakleri kazanmaya muktedir olur. Akıl, doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt eden kuvvettir. Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemal ve noksanlık sıfatlarını idrak etme her çeşit faaliyette doğruyu yanlıştan,

Âhiret Bilinci ve Îmânı Üzerine

Âhiret Bilinci ve Îmânı Üzerine

“Onlar, dünyâ hayâtından (yalnızca) dışta olanı (zâhiri) bilirler. Âhiretten ise gâfil olanlardır” (Rûm 7). Îman etmek, “âhiret kaygısı duymak” demektir. Îman; “Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve âhiret gününe kayıtsız-şartsız teslim olmak ve

Vicdan olmadan iman olur mu?

Vicdan olmadan iman olur mu?

En iyisi Beled suresini okumak: “Ne yani, şimdi insanoğlu kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ve “Ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor? Yoksa o, kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor?

Hicret, İmani ve İbâdi Bir Sorumluluktur

Hicret, İmani ve İbâdi Bir Sorumluluktur

Dünyaya, İslam coğrafyasına ve Türkiye’ye baktığımızda; genelde tüm insanlığın, özelde Müslüman halkların, “insanı insanın kurdu” haline dönüştürmüş seküler, paganist modern paradigmanın kuşatması altında nasıl köleleştirildiğini

Kadere iman İnanç esaslarından biri midir

Kadere iman İnanç esaslarından biri midir

SORU: Kader, 'hayrın ve şerrin ölçüsünün Allah tarafından belirlenmesi' şeklinde tarif edilirse iman esasları (yani klasik manada Amentü) sayılırken kadere iman ilkesine de yer vemekte bir sakınca olmaz gibi. Ne dersiniz? Tarih: 22 Mart 2019