ARAMA SONUÇLARI : 8 adet sonuç bulundu

Twitter kuralları devletin hukukundan üstün müdür?

Twitter kuralları devletin hukukundan üstün müdür?

Twitter adeta bir “kanun koyucu” refleksi ile karşımıza çıkıyor. Şirket, (Twitter, Inc.) bir yayın politikası belirliyor ve diyor ki bir Twitter kullanıcısı benim platformuma dâhil olursa, benim kurallarıma, benim öngördüğüm yasaklara ve izin alanıma tabidir…

Toplum ve devlet hayatında siyaset ve hukukun yeri

Toplum ve devlet hayatında siyaset ve hukukun yeri

Güler “Türkiye devleti ve toplumu, ideolojik, etnik ve mezhepsel olarak hetorojen bir yapıda olduğu için sonuna kadar ‘siyasal’ makamda kalmakta ve bir türlü iç barışını oluşturacak bir ‘hukuk düzeni’

Kânun ve Hukuk

Kânun ve Hukuk

“O, ‘Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin’ diye dinden Nûh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri’ (hukuk) etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidâyete

İslâm, Hukuk  ve ‘Önceki  Şeriatler’

İslâm, Hukuk ve ‘Önceki Şeriatler’

Yahûdî Mezhebleri : İncil’de de haber verildiği üzere Yahûdîler arasında Sadukî, Hasidim, Essenî ve Ferisî gibi aralarında önemli itikadî, amelî ve siyasî farklar bulunan mezheb/tarikatler vardı. Yahûdîler arasındaki ilk bölünme Hazret-i Dâvud zamanında Kudüs’e mâbed yapılmasına karşı çıkan

İslâm Hukuku’nun değeri ve öğretimi

İslâm Hukuku’nun değeri ve öğretimi

İslâm Hukuku ifadesi “fıkh”ın bir kısmını karşılıyor. Bir İslâmî ilim dalı olarak fıkıh Müslümanların doğumdan ölüme kadar Müslümanca yaşayabilmek için muhtaç oldukları din bilgisini ihtiva ediyor. Bu bilginin içinde başta iman ve ahlâk konuları da var iken ihtiyaca binaen zaman içinde onlar ayrı ilim dalları olarak ele alınıyor ve fıkıh, “ibadet, hukuk,

Uluslararası hukukun iflası

Uluslararası hukukun iflası

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye müdahalesi, uluslararası hukuk açısından son derece tartışmalı. Aslında tartışmalı olan sadece uluslararası hukuk da değil, söz konusu üç ülkenin ulusal hukukları açısından da sorunlu durumlar var. Kabaca ifade etmek gerekir ki, Trump, Macron ve May parlamento onayına sunulmaksızın

İslam Hukukunda Devlet

İslam Hukukunda Devlet

İslam’da devlet konusu gündeme geldiği zaman, dillerde pelesenk edilen şu ifadeleri görüyoruz: 1: İslam’ın devlet önerisi yoktur. Hz. Muhammed (as) kabile asabiyetinin sonucu devleti kucağında hazır buldu ve reddetmedi kullandı. 2: Medine vesikası delil gösterilerek

İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları Ve Faiz Örneği

İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları Ve Faiz Örneği

Günümüze kadar İslam aleminde Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî mezhepleri etkin olmuştur. Mezhep imamlarından Ahmed b. Hanbel, 241 h. 855 m. senesinde vefat etmiştir. 12 asırdan beri müslümanların hukuki işleri, bu mezheplerden birine göre yürütülmüştür. Bu mezhepler bugün de