ARAMA SONUÇLARI : 14 adet sonuç bulundu

Ezan, Başörtüsü ve Ayasofya!

Ezan, Başörtüsü ve Ayasofya!

“Müslümanlardaki bilinç düzeyinin yükselmesiyle birlikte kurulu düzenin toplum mühendislerinin tezgâhladığı algı operasyonlarının düzeyi de yükselmiştir.”

Daru'l İslâm - Dar'ul Harp ve Ezan

Daru'l İslâm - Dar'ul Harp ve Ezan

Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etmek, namaz için yapılan çağrı olan ezan, bir yörenin Daru'l-harp veya Daru'l İslâm olduğu tespitinde orada ezanın

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

CHP'nin tek parti döneminde, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü'nün Başbakan olduğu bir dönemde, "Türkleştirme" çalışmalarının hız kazandığı bir ortamda ezanın da Türkçeleştirilmesi önerilmişti. Öneri, devlet büyükleri tarafından kabul görmüştü. Türkiye'de

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit Atatürk ekber! Atatürk ekber! Ancak O var Atatürk! Evliya odur, peygamber odur, sanatkâr Atatürk. Talihe hâkim, zekâya önder, doğma serdar Atatürk.

Ezana ıslık çalmak inkarcıların ibadetidir

Ezana ıslık çalmak inkarcıların ibadetidir

İslâm topraklarında hilafetin ilgasından sonra kul kaynaklı ideolojiler dinin yerine ve önüne geçirildiler. Evvela şunu bilelim ki; resmi ideolojiyi ‘münzel kitaba dayanan bir din’ gibi benimseyen ve keyiflerini kanun haline getiren modern putperestlerin dünya görüşlerini

Türkçe Ezan’ın yıldönümü

Türkçe Ezan’ın yıldönümü

Yeni yetmelere “hikâye” gibi geliyor, ama 87 yıl önce, 29 Ocak 1932 tarihinde, Türkiye’de ilk Türkçe ezan okunmuştu… Aslında bu hikâye 1931 yılı ortalarında başlıyor. Ezanın yerine kullanılacak metnin hazırlanması için, o tarihte, dokuz tanınmış hafızdan

Ezan imanın sesidir

Ezan imanın sesidir

Ezan tahammülsüzlüğü, imansızlık alâmetidir. Hazret-i Bilal’in okuduğu ezan, Müslümanları namaza çağırmanın bir vasıtasıydı öncelikle. Ne var ki anlamı, çağrışımları ondan ibaret değildi sadece. Lafızları ve anlamlarıyla çok derin bir ruh cephesine