ARAMA SONUÇLARI : 159 adet sonuç bulundu

6. Din Şûrası

6. Din Şûrası

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) beş yılda bir gerçekleştirilen Din Şûrası’nın 6.sı Ankara’da 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şûraya 353 kişi katılmış ve beş ayrı komisyon şeklinde çalışmalar yapılmış. 6. Din Şûrası’nın ana başlığı “Sosyokültürel Değişim ve

İlim dindir, din ilimdir

İlim dindir, din ilimdir

İlim nedir? Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçlilik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani yakıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşılmaz. Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran

Dîni İfsâd Edenler: Din-Adamları ve Siyâsiler

Dîni İfsâd Edenler: Din-Adamları ve Siyâsiler

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile de hükmet ve onların hevâlarına uyma. Allah’ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtırlar diye onlardan sakın” (Mâide 44-50; Âl-i İmran 118-120; Bakara 85-86; A’raf 3). 1.400 yıldır İslâm târihinde ortalık klâsik ve modern anlamda “hadis”, “rivâyet” ve “hurâfe” adı altında uydurmalar ve

Müsriflik denizinde dindar kasıntılar

Müsriflik denizinde dindar kasıntılar

Son dönemlerde dindar görünümlü, lüks ve şatafat içinde bir hayat süren ve dahi sonradan görme oldukları her hallerinden belli olan nevzuhur bir nesil türedi. Lüks arabalarda caka satan, ulu orta lakayt görüntüler sergileyen ve

Kendini Yenilemek

Kendini Yenilemek

Yenilenmek veya yenilemek nedir ‘Kendini Yenilemek’ ne olmalıdır, bunların üzerinde durmak istiyoruz. Eşyada yenilik, ilk olmanın yanında, hiç kullanılmamış, eskimemiş olmak, henüz kullanılmaya hazır durumda bulunmak gibi manalar ifade eder. Fikirde yenilik ise öncelikle dirilik canlılık, tealluk ettiği meselenin

Kendini kandırma girişimi olarak ‘muhafazakârlık’

Kendini kandırma girişimi olarak ‘muhafazakârlık’

İnsan, genel olarak geçmişine, geleneğine, kültürüne, toplumuna, atalarına, alışkanlıklarına bağlı olarak yaşar. İlahi dinler/peygamberler, insanı bu uyku durumundan uyandırarak kast-ı mahsus, şuurlu, sorumlu, iradeli ve vicdanlı olmaya çağırırlar. Ancak çok geçmeden

Dinmeyecek olan bir düşmanlık ve kin

Dinmeyecek olan bir düşmanlık ve kin

Kadıköy, Sydney ve Beşiktaş. Aynı zorbalıkta nasıl da birleşiverdi? Dünyanın bize en uzak köşelerinden olan Avustralya kıtasının en doğusundaki Sydney şehrinde, Çarşamba akşamı yaşanan ve güvenlik kameralarınca tespit olunan bir görüntüyü izliyorum, dehşetle. Baş örtüleriye Müslüman oldukları

Nefsi Kılavuz Edinmek

Nefsi Kılavuz Edinmek

“Kendi istek ve tutkularını (hevâsını-nefsini) ilah edineni gördün mü?. Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?” (Furkân 43). Nefs kelimesine lûgatta; “can, kişi, kendi, öz varlık. Bir şeyin zâtı olan, kendisi. Göz. Şehvet ve gadâbın mebdei olan kuvve-i nefsâniye. Fıtrî meyil, bedenin hissî istekleri. Rûh, hayat,

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

“Ezeli ilahımız, kâinatın kralı… Beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun…” (Talmud’da bir dua) Allah kitabı yeryüzüne indirdiğinde tüm kültürlerde kadın, zavallı, aşağılık bir varlık sayılmaktaydı. Öyle ki kadim tüm kültürlerde toplumun en değersiz üyesiydi. Eski Hint hukukunda evlenme, miras ve diğer