ARAMA SONUÇLARI : 140 adet sonuç bulundu

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

“Ezeli ilahımız, kâinatın kralı… Beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun…” (Talmud’da bir dua) Allah kitabı yeryüzüne indirdiğinde tüm kültürlerde kadın, zavallı, aşağılık bir varlık sayılmaktaydı. Öyle ki kadim tüm kültürlerde toplumun en değersiz üyesiydi. Eski Hint hukukunda evlenme, miras ve diğer

Türkiye’de dinin ocağı sönüyor mu?

Türkiye’de dinin ocağı sönüyor mu?

Teolojik Arka plan Dinî duyarlılığın (iman-amel) biri bireysel-ahlaki, öteki sosyolojik-kurumsal olmak üzere iki ocağı mevcuttur. Bireysel ahlaki ocağın kaynağı insanın vicdanı-kalbidir. Dinin temeli olan “İman” , “ibadet” ve “ahlak” buradan neşet eder. İkincisi ise,

 İslâm’dan Başka Bir Din Arama!

İslâm’dan Başka Bir Din Arama!

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o âhirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân: 85) Din; Yüce Allah’ın, kullarının kendisi vasıtası ile hakka ulaşmaları için peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi

Din, kıyamet ve şuuraltı

Din, kıyamet ve şuuraltı

Şii’lerin hepsi, sabah akşam “Mehdi” ile yatıp kalkar. Humeyni zamanında İran’a gittiğimde orada en çok edilen dua “Huda’ya, Huda’ya ta ki zuhuru mehdi, nigahtarı Humeyni” idi. Kıyamet teolojisi Yahudi, Müslüman, Hristiyan herkesi

Din ve Vicdan

Din ve Vicdan

Vicdanla ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Ünlü Alman filozofu Kant, vicdanı “içimizdeki ahlak kanunu” olarak tanımlarken ahlakla ilişkisine dikkat çekmiştir.Hanri Benazus ise “Vicdan kendi kendimizi suçlayabilme, sorgulayabilme, gerektiğinde

Kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz?

Kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz?

İslam şu dört asli değeri koruma altına alarak fertlerin kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. 1- Aklın korunması: İslam içki, kumar, dikili taşlar ve fal oklarını yasaklayarak kişinin akıl, irade ve eylemlerini sağlıklı şekilde icra etmesini sağlar. 2- Dinin korunması: İslam kişiye,

İndirilen dine karşı uydurulan paralel din!

İndirilen dine karşı uydurulan paralel din!

Müslüman, bir gruba ait olan değil bir duruşa sahip olan insandır. İslam da bir gruba mensup olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Daha önce bu minberden “asıl tehdidi ben paralel devletten değil paralel dinden görüyorum” demiştim. Ondan evvel de Vahyin

Bir modern zaman dini: Bahâîlik

Bir modern zaman dini: Bahâîlik

İran’da doğan ve günümüzde dünyanın değişik bölgelerinde takipçisi bulunan Bahâîlik, Bâbîliğin devamı olarak kabul ediliyor. Şii İmamiye fırkasının bâtınî kollarına dayanan Bâbîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed (1819-1850), Şiraz’da doğmuştur. Kendisini önce beklenen mehdiye