ARAMA SONUÇLARI : 96 adet sonuç bulundu

RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ

RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ

Kur’an’da ruh kelimesi, iki anlamda kullanılır. Birincisi Allah’tan gelen bilgi, ikincisi de insanlar ile cinlere yüklenen ve onların, ulaşabildikleri bilgileri değerlendirmelerini ve imtihan edilebilir hale gelmelerini sağlayan yetenektir. Allah, kendi bilgisinden meleklere, nebîlere, canlı-cansız bütün varlıklara, tercih ettiği kadar verir ve onlara

Müslümanların Amellerinde Asıl Belirleyici Fayda Değil Allah’ın Hükümleridir

Müslümanların Amellerinde Asıl Belirleyici Fayda Değil Allah’ın Hükümleridir

“Yedi gündür yedi gül açmış annemin göğsünde, uzanmış upuzun caddede… Kim gördü kim görmedi…” Mem Ararat Bentham ve Mill 18.yy ortalarında Pragmatizm Teorisini kuramlarken, teorinin tüm dünyada bu kadar etkili olacağını şüphesiz tahmin etmemişlerdi. İnsanlar mı faydacıydı yoksa teori mi toplumu etkiledi

Allah'ın Beşer Resûlü

Allah'ın Beşer Resûlü

Tarih sürecinde peygamberlere karşı geliştirilen yanlış tutumlar, indirgemeci ve aşırı yüceltmeci olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisine örnek, Yahudilerdir. Onların birçoğu peygamberlere gereken değeri vermemiş, onlara iftiralar atmış, sıradan bir insana gösterdikleri sevgiyi, saygıyı onlardan

Kalpler, ancak Allah’ın zikriyle (Kur’an’la) mutmain olur

Kalpler, ancak Allah’ın zikriyle (Kur’an’la) mutmain olur

Kalpler ancak Allah’ın zikriyle itminana kavuşur, zikrullahla yatışır, doyuma kavuşur, huzura erer. Buradaki zikirden kasıt Kur’andır, vahiydir. O halde kalpler, ancak Allah’ın zikri olan kitabıyla, bu kitabın ayetleriyle, bu ayetleri okuyup anlamak ve yaşamakla, Kur’an ile ahlâklanmakla, bütün hayat alanlarında Allah’ı anarak O’nun rengiyle

Allah’ın ipine yapışmak

Allah’ın ipine yapışmak

“Ve topluca yapışın Allah’ın ipine, parçalanmayın! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın!” (Âli İmran, 103) Ayetteki “habl” kelimesinin Türkçedeki karşılığı “halat” ya da Anadolu’da “urgan” denilen kalın ve örgü ip.

Allah, Gökte de Yeryüzünde de Tek İlahtır.

Allah, Gökte de Yeryüzünde de Tek İlahtır.

“O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.” (Zuhruf: 84) İslâm, yalnızca iki çeşit toplum tanır; İslâm toplumu ve cahiliye toplumu… İslâm toplumu, içinde İslâmî esasların uygulandığı toplumdur. Bu sıfat, akîde, ibadet ve şeriat olarak

Mutlak Güç ve Hikmet Sahibi Allah’tan Başka İlah Yoktur

Mutlak Güç ve Hikmet Sahibi Allah’tan Başka İlah Yoktur

“ Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususa şahidlik etmiştir ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir: Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. “ (Âl-i İmran: 18) İslam’da itikâdî düşüncenin dayandığı temel gerçek okuduğum bu ayetteki

Allah’tan kopan insan

Allah’tan kopan insan

Üzerimizde hoyratça gezinen politik- toplumsal aklın kurbanlarıyız… Her geçen gün direnme kapasitemiz zayıflıyor, yaşıyoruz ve ölüyoruz… Ruhlarımız yara içinde. İnsanını kaybetmiş İslam mahzun. Hizip ve cemaatlerin akıldan arındırılmış