ARAMA SONUÇLARI : 15 adet sonuç bulundu

Mısır Raporu: Devrim ve Darbe Sarmalında Bir Toplum

Mısır Raporu: Devrim ve Darbe Sarmalında Bir Toplum

Mısır, 1952’deki Hür Subaylar darbesinden 2011 Devrimi’ne kadar üç farklı cumhurbaşkanı tecrübesi yaşamıştır. Bu yöneticilerin hiçbirinin seçiminde fikir beyan edemeyen Mısır halkı, yaklaşık 60 yıl boyunca asker kökenli yöneticiler tarafından ve güçlü bir “ordu” unsuruyla

Cin İnancı ve Toplumdaki Yanlış Cin Tasavvuru

Cin İnancı ve Toplumdaki Yanlış Cin Tasavvuru

Bir televizyon programında tesadüfen denk geldim. Cinci bir şarlatan kelimenin tam anlamıyla bir aileyi perişan etmiş. Olayın kahramanı, karısı ve kızını bu şarlatana kaptırmış. Söz konusu olay ve daha önce ekranlarda adeta bir korku filmi gibi izlediğimiz Palu ailesi fecaati

Bu Toplum Kur’an-ı Tedebbür etmiyor

Bu Toplum Kur’an-ı Tedebbür etmiyor

‘Onlar Kur’an-ı hiç tedebbür etmiyorlar mı yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var”(Muhammed-24) ”Ey Muhammed sana bu kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”(Sad-29) ”Bu Kur’an ancak alemler için bir öğüttür. ”(Zümer-87) Çağın kaybettiği İslamdır. Allah’ın bildirisidir. Her şey onunla gitti, her şey onunla

Nebevi Tebliği Bırakırsak Toplum Fesâda Uğrar Dualarımız Kabul Olmaz…

Nebevi Tebliği Bırakırsak Toplum Fesâda Uğrar Dualarımız Kabul Olmaz…

“Ey Rasul! Sana Rabb’inden indirileni ulaştır...” Mâide: 67. âyeti, Allah’tan indirileni insanlara ulaştırmaktan sözederken, “Rasûl’ün üzerine düşen yalnızca tebliğdir.” Mâide: 99. âyetinde belâğ kelimesi kullanılmaktadır. Tebliğ’de görevi en iyi şekilde yapma, tebliğ görevi neyi gerektiriyorsa,

Sünnetullahın İnsana ve Topluma Etkisi

Sünnetullahın İnsana ve Topluma Etkisi

(Musa:) “Bizim Rabbimiz, (var olan) her şeye gerçek özünü ve biçimini veren ve sonra da her şeyi (kendi doğasının gerektirdiği) yola yönelten varlıktır” diye cevap verdi. (20/50 ) İnsan fıtratı bütün canlı ve cansız varlıkların oluşumu ve iç yapısı işleyişini en güzel şekilde programlayan Allah’tır. Bitkiler toprağın

Din, toplum ve siyaset ekseninde cuma hutbeleri: Akabe Vakfı örneği 

Din, toplum ve siyaset ekseninde cuma hutbeleri: Akabe Vakfı örneği 

Günümüzde hutbeler asli fonksiyonunu ne kadar icra ediyor? Mustafa İslamoğlu: Önce şu tespiti yapayım: İmamlar dirilmeden hutbeler dirilmez. Hutbeler dirilmeden cemaat dirilmez. Cemaat dirilmeden ümmet dirilmez. Ümmet dirilmeden insanlık dirilmez. Klasik tasnife göre eğitim üçe ayrılır:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Senenin başında sınıfta bir erkek öğrencim vardı Senenin sonunda aynı sırada saçını uzatmış, pembe bir bandana takıp rujunu sürmüş, daracık pantolonuyla oturan bir erkek öğrencim olmuştu O süreç nasıl gelişti bilmiyorum Dershanede hafta sonu öğrencisiydi Haftada sadece iki saat görebiliyordum Onda da onunla ayrıyeten konuşmak mümkün olmuyordu Bir-iki kez etüde geldi Anlamadığı konuları

Bir Toplumsal Cinnet Projesi: Cinsiyet Eşitliği

Bir Toplumsal Cinnet Projesi: Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, AB uyum yasaları çerçevesinde zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin dernekleşmesi sürecinin son adımı olarak başımıza bela edilmiş bir Batılılaşma projesidir. Bu proje, Siyonizm’in en sinsi projelerinden birisidir. Çünkü bu proje ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği, Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı,

Çoklukla Övünmek Câhiliye Toplumunun Özelliğidir

Çoklukla Övünmek Câhiliye Toplumunun Özelliğidir

Tekâsür; cahiliye insanının bir davranış şeklidir. Bu insan tipi dünyada çakılıp kalacağını, burada ebedîleşeceğini vehmeden, ölümden sonra dirilişi yok sayan, varını yoğunu geçici olana harcayan, yatırımını bitimsiz nimetlere sahip âhiret hayatına yapmayan bir karaktere sahiptir. Allah’ı hayatın belirleyici gücü olarak görmeyip

Toplumsal tevbe şarttır

Toplumsal tevbe şarttır

Tevbe ahlaki bir sorumluluktur. Ahlak ise bireyle sınırlı değildir. Toplumsal davranışların da ahlaki olanı ve olmayanı vardır. Şu halde, bireysel tevbeden söz ettiğimiz gibi, toplumsal tevbeden de söz edebiliriz. Bireysel özeleştiri ferdî bir tevbe olduğu gibi, ictimaî özeleştiri de toplumsal bir tevbedir. Ümmet-i Muhammed,