ARAMA SONUÇLARI : 152 adet sonuç bulundu

Ahlak Dinin Temelidir

Ahlak Dinin Temelidir

İlahi adalet” ile “beşeri adalet”in arası açıldı. Adalet sadece ahirete hasredilerek, insanın adil bir dünya kurma iddiası yok edildi. Din binasının temel katı olarak ahlak İbn Abbas’a göre din şu dört unsurdan oluşur: Ahlak. Akide. İbadât. Muamelat. Eğer İbn Abbas’a aidiyeti sahihse, onun bu dört unsuru

İndirilmiş Din, Uydurulmuş Din ve Modernize Edilmiş Din

İndirilmiş Din, Uydurulmuş Din ve Modernize Edilmiş Din

“Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?. Oysa O, size Kitab’ı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu hâlde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma!” (En-âm 114). “Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça-parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp

Delirene kadar hırpalanan kadın: Nezihe Muhiddin

Delirene kadar hırpalanan kadın: Nezihe Muhiddin

Cumhuriyete doğru ilerleyen “Yeni Türkiye”nin dikkatini “kadın”a çekmek için de 16 Haziran 1923’te partisinin kuruluş dilekçesini sundu. Devrin egemenleri, “Mümkün değil” dediler, “yürürlükteki kanunlar, kadınların siyasi temsiline müsaade etmiyor”…

6. Din Şûrası

6. Din Şûrası

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) beş yılda bir gerçekleştirilen Din Şûrası’nın 6.sı Ankara’da 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şûraya 353 kişi katılmış ve beş ayrı komisyon şeklinde çalışmalar yapılmış. 6. Din Şûrası’nın ana başlığı “Sosyokültürel Değişim ve

İlim dindir, din ilimdir

İlim dindir, din ilimdir

İlim nedir? Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçlilik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani yakıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşılmaz. Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran

Dîni İfsâd Edenler: Din-Adamları ve Siyâsiler

Dîni İfsâd Edenler: Din-Adamları ve Siyâsiler

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile de hükmet ve onların hevâlarına uyma. Allah’ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtırlar diye onlardan sakın” (Mâide 44-50; Âl-i İmran 118-120; Bakara 85-86; A’raf 3). 1.400 yıldır İslâm târihinde ortalık klâsik ve modern anlamda “hadis”, “rivâyet” ve “hurâfe” adı altında uydurmalar ve

Müsriflik denizinde dindar kasıntılar

Müsriflik denizinde dindar kasıntılar

Son dönemlerde dindar görünümlü, lüks ve şatafat içinde bir hayat süren ve dahi sonradan görme oldukları her hallerinden belli olan nevzuhur bir nesil türedi. Lüks arabalarda caka satan, ulu orta lakayt görüntüler sergileyen ve

Kendini Yenilemek

Kendini Yenilemek

Yenilenmek veya yenilemek nedir ‘Kendini Yenilemek’ ne olmalıdır, bunların üzerinde durmak istiyoruz. Eşyada yenilik, ilk olmanın yanında, hiç kullanılmamış, eskimemiş olmak, henüz kullanılmaya hazır durumda bulunmak gibi manalar ifade eder. Fikirde yenilik ise öncelikle dirilik canlılık, tealluk ettiği meselenin

Kendini kandırma girişimi olarak ‘muhafazakârlık’

Kendini kandırma girişimi olarak ‘muhafazakârlık’

İnsan, genel olarak geçmişine, geleneğine, kültürüne, toplumuna, atalarına, alışkanlıklarına bağlı olarak yaşar. İlahi dinler/peygamberler, insanı bu uyku durumundan uyandırarak kast-ı mahsus, şuurlu, sorumlu, iradeli ve vicdanlı olmaya çağırırlar. Ancak çok geçmeden

Dinmeyecek olan bir düşmanlık ve kin

Dinmeyecek olan bir düşmanlık ve kin

Kadıköy, Sydney ve Beşiktaş. Aynı zorbalıkta nasıl da birleşiverdi? Dünyanın bize en uzak köşelerinden olan Avustralya kıtasının en doğusundaki Sydney şehrinde, Çarşamba akşamı yaşanan ve güvenlik kameralarınca tespit olunan bir görüntüyü izliyorum, dehşetle. Baş örtüleriye Müslüman oldukları