ARAMA SONUÇLARI : 96 adet sonuç bulundu

“Allah, milli Rab değil, Rabbü’l âlemindir”

“Allah, milli Rab değil, Rabbü’l âlemindir”

Allah’ın dini de bir kavme, bir ırka değil, bütün insanlığa gelmiştir. Dini parçalamak, bazı parçalarını reddetmek, bazı parçalarını kabul edip onlarla böbürlenmek, tamamen Allah’ın dininden mahrum kalmasını onaylamaktır…

Yalnız Allah’a Kulluk Yap!

Yalnız Allah’a Kulluk Yap!

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, kendinizi koruyasınız.” (Bakara: 21)

ALLAH-“Kulluk Edilmeye Layık Tek İlah”

ALLAH-“Kulluk Edilmeye Layık Tek İlah”

“De ki: O Allah’tır; eşsiz-benzersiz bir tek’tir. Allah Samed’dir. (Tüm varlığın sebebi olan mutlak varlıktır.) O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’na asla denk ve benzer olmamıştır.” (İhlâs 112:1-4)

Allah’ın Yardımı

Allah’ın Yardımı

Allah’ın yardımı her konuda olabilir. Çünkü kullar her konuda Allah’a muhtaçtırlar. Kullar fakîr, O ise zengin (ğanî)dir. ‘Ğaniyyün ani’l-alemîn’dir. Yani, Kendisi’nin dışında ‘âlem’ olarak adlandırılan varlık kategorilerinden hiçbirine bağımlı/muhtaç değildir.

İbadetleri Allah Belirler Kullar Yapar

İbadetleri Allah Belirler Kullar Yapar

Soru: Ben bir üniversite örencisiyim, hocalarımız Cuma namazının sünnet olduğunu ifade ediyorlar. Olayın sebebini de şöyle açıklıyorlar: Medine de bir Pazar kurulurmuş; insanlar Cuma günü işi gücü bırakır topluca namaza giderlermiş. Ardından her Cuma bunun tekrarlanması ile Cuma namazı gelenekselleşmiş. Böylece

Müşrikler Allah’a İman Ediyorlarsa Neyle Suçlanıyorlar?

Müşrikler Allah’a İman Ediyorlarsa Neyle Suçlanıyorlar?

Şirk koşanları Allah’a hiç inanmayan, tahtadan taştan heykellere tapınan kişiler zannediyorsak müşrikleri tanımıyoruz demektir. Müşriklerin kimler olduğunu bilmiyorsak onlar gibi olmamız da an meselesidir. İçinde yaşadığımız çağda tarikat şeyhini, tuttuğu takımı, benimsediği ideolojiyi ve

 “Kadınlar size Allah'ın emanetidir”

“Kadınlar size Allah'ın emanetidir”

Kadın hangi devirde değeri anlaşıldı, toplumun aynası olarak gösterildi? Bir sürü soru işareti ile kadını anlamaya çalışıyoruz, kadını sevmeye, kadın ile konuşmaya çalışıyoruz. Kadının toplum içinde gördüğü eziyete sadece ona vurulunca tepkimizi gösteriyoruz. Kadına şiddet noktasını dövmek

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İslam: allah’ın hakkını allah’a teslim etmenin o’na kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa ermek demektir. İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına