ARAMA SONUÇLARI : 33 adet sonuç bulundu

Gücün ahlakı mı, ahlakın gücü mü?

Gücün ahlakı mı, ahlakın gücü mü?

Top yekûn Müslümanlarca temsil edilmesine ne kadar da hasret kaldığımız çok önemli bir husus, güzel ahlâk meselesidir. Yani İslâm’ın aslı ve kendisi.. Müslümana herkesten daha çok yakışan sıfat. Ahlâk, huylar,

En Yüce Ahlâk Üzere Olmak

En Yüce Ahlâk Üzere Olmak

Ahlâk kelimesi; huylar, seciyeler, mizaçlar anlamında bir kavramdır. Hulk, hulûk kelimelerinin çoğuludur. Ahlâk; insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır” diye tarif edilebilir. İslâm ahlâkı Kur’ân’a dayanır. Yani her yönüyle Allah Teâlâ tarafından vahiy yoluyla belirlenmiş

Cahiliye Ahlâk Anlayışı/Ahlâksızlığı

Cahiliye Ahlâk Anlayışı/Ahlâksızlığı

“(Ey peygamber hanımları) Evlerinizde vakarla oturun (evlerinizi karargâh edinin); ilk cahiliye (çağı kadınları)nın açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak (kırıta kırıta) yürümeyin!...”(Ahzâb: 33) Öncelikle modernizmin kadına bakışı ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapalım. Modernizm bütün değerleri tüketerek, dünya genelinde yepyeni bir sistem oluşturma iddiasında. Bunu yaparken de

Demokrasi Dininin Ahlâkı

Demokrasi Dininin Ahlâkı

Müslümanların kendiyle sınavı oldukça ağır gidiyor. Müslümanların eksen kayması, değer yitimi, hakkaniyet anlayışı düşüncenin çok ötesinde. Sınırsız bir uçlanmaya doğru sürükleniliyor. Şu demokrasi denen olgu Müslümanların ahlâkını bozdu. Kendisi olmayan bir anlayışa itti. Müslümanlar ise bu

Ahlâkî Çürüme

Ahlâkî Çürüme

Önceliğimiz genelde insan olmakla birlikte özelde Müslümanların durumu, bizi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Müslüman’ız, sorumluluklarımız var. Müslümanların çürümesi geneli doğrudan ilgilendiriyor. Bireylerin, kişi ve çevrelerin tutum ve davranışları, yaşama biçimleri

Rasulullah'ın ahlakı ve bizim ahlakımız

Rasulullah'ın ahlakı ve bizim ahlakımız

Resulullah'ın (a.s.) âhlâkı peygamberlik verilmeden önce de güzeldi. Hem örnek şahsiyet, hem rol modeldir. Ondaki o güzel âhlâk bizde ne kadar var, hayatımızda yeri ne kadar? Resulü güncel olarak yaşantımıza ne kadar yansıtabiliyoruz!.. Bize sıdk sahibi, ismet sahibi, emanet, fetanet ve

En Yüce Ahlâk

En Yüce Ahlâk

Allah’ın (cc) dinini kişiliği ile yapılandıran Peygamberimiz (sav), Kur’an-ı Kerim’i kendisine daima ahlak edinmiş; akîde, söz ve ameliyle de Kur’an-ı Kerim’i pratik alanda uygulamaya geçirmiştir. Onun için Müminler, pratik hayat için Kur’an-ı Kerim’e başvurduğunda, Kur’an-ı Kerim kendisini değil, Peygamberimiz (sav)’i örnek

Kur’an’ı Ahlak, Resulullah’ı Örnek Edinmeliyiz

Kur’an’ı Ahlak, Resulullah’ı Örnek Edinmeliyiz

Ben hiçbir gün demokratik ortama katılmayı düşünmedim ve katılmadım da. Benzerlerimiz meclislere girmeyi hedefleyip gerçekleştirirken ben hapishanelere girme yolunu tuttum. Bu da gösteriyor ki benim böylesi bir sorunum hiç olmadı. Hiçbir zaman parti denildiğinde demokratik partileri anlamadım ve İslâmî olmayan

Önce İnsan- Önce Ahlak Söylemleri

Önce İnsan- Önce Ahlak Söylemleri

İnsanı insan yapan İslam’dır, vahiydir, nebilerin en güzel örnekliğidir. Önce İslam olmayanlar insan olamayacağı gibi, “keşke toprak olsaydım” diyecektir. Zira şirk en büyük zulümdür. İslam olmadan da insan olabilirim diyenlere

Lâiklik ahlaksızlığın nedeni olur mu?

Lâiklik ahlaksızlığın nedeni olur mu?

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu teşhisi şöyle koyuyor: “Yolsuzluk dini olmaktan daha çok laik ahlâkla ilişkili bir sorun olarak görülmektedir.” Bu teşhisi yapanlara, hepimizin öncelikle bir teşekkür borcu var. Bir, doğru teşhis koydukları için. İki, fincancı katırlarına rağmen doğruyu söyleme cesareti