ARAMA SONUÇLARI : 200 adet sonuç bulundu

Allah’ın Beşer Resûlü

Allah’ın Beşer Resûlü

“Biz Nûh’u, kendi kavmine elçi gönderdik. ‘Ben sizin için açık bir uyarıcıyım’ dedi. Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye uyarıyorum. Çünkü ben üzerinize gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki:

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

CHP'nin tek parti döneminde, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü'nün Başbakan olduğu bir dönemde, "Türkleştirme" çalışmalarının hız kazandığı bir ortamda ezanın da Türkçeleştirilmesi önerilmişti. Öneri, devlet büyükleri tarafından kabul görmüştü. Türkiye'de

Tankerlere balinalar saldırmış olmasın!

Tankerlere balinalar saldırmış olmasın!

Trump’ın ABD’yi “İran Nükleer Anlaşması”ndan çekmesi Basra Körfezi’nde yeni bir gerilimin, belki de bir bölgesel savaşın ilk işareti. Basra Körfezi’nin ve Umman Denizi’nin ABD’nin Çin ile güç rekabetinde stratejik önemde olduğunu da ayrıca

Târihselcilik Üzerine

Târihselcilik Üzerine

“….Yoksa siz, Kitab’ın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz?. Artık sizden böyle yapanların dünyâ-hayâtındaki cezâsı aşağılık olmaktan başka değildir; kıyâmet gününde de azâbın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir” (Bakara 85).

İhtiyaç Nedir?

İhtiyaç Nedir?

İhtiyaç; insanın hayatını idame ettirebilmesi için muhtaç olduğu, maddi, manevi şeylerdir diye biliriz. İnsan yaşaya bilmesi için temel fizyolojik ihtiyaçları olan bir varlıktır; yemesi/içmesi, nefes alıp/vermesi, defni hacet etmesi, sıcaktan/soğuktan korunması gerekir. Bunlar temel i

Türkiye artık oyun kurucudur

Türkiye artık oyun kurucudur

Zirve çok verimli geçti. Tacikistan, Rusya, Çin, Tatar, Kazakistan, İran, Özbekistan, Kamboçya ve Afganistan başkanlarıyla görüşmeler yaptım. Bu ziyaret aslında Asya coğrafyasına verdiğimiz stratejik önemin bir göstergesi. Bugüne kadar

Sünnetullah ya da İlahi Tutarlılık

Sünnetullah ya da İlahi Tutarlılık

Rabbimizin Sırat-I Müstakim Üzere Olduğundan Ve Takva İle Yani Sorumluluk Bilinciyle Davrandığından Kaç Müslümanın Haberi Var? Allah tasavvurumuzu Kur’an’a arz etmek Yüceler yücesi Rabbimiz, vahyi ile bizi sırat-ı müstakime, yani “dosdoğru yol”a çağırır, değil mi?! Peki, kâinatın tek efendisi olan Rabbimizin bizzat kendisinin

Devletin ihtiyacı olarak mezhep politikaları

Devletin ihtiyacı olarak mezhep politikaları

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Cumartesi Yazıları’nda tartışmaya çalıştığımız “nominal Maturidilik” meselesi hakkında yazdıklarımızı kısaca özetleyecek olursak: Özgür irade, bireysel sorumluluk, hüsn-kubuh meselesi ve kader gibi temel konularda Mutezile ile

Türkiye’deki Batıcı aydın tipini ve yönetici eliti ABD yetiştirdi

Türkiye’deki Batıcı aydın tipini ve yönetici eliti ABD yetiştirdi

Çalışmaya yaklaşık altı sene önce başlamıştım. Amerika’da Robert Koleji’nin arşivleri var. TUBİTAK desteği ile ABD’ye gittik ve bu arşivlere bakma fırsatım oldu. Ancak Rockefeller ve Ford Vakfı arşivleri New York’un bir kasabasında bulunuyordu. Oraya uğradığımızda Türkiye üzerine büyük bir

Yüzlerine tükürülecek gazeteciler!

Yüzlerine tükürülecek gazeteciler!

Bir gazetecinin kafasına, beyzbol sopası ile vurulmuş.. Boynuna, sırtına vurulmuş. Tek kişilik değil, dört kişilik bir saldırı gerçekleştirilmiş.. Haydi “bir kişiye dört kişinin saldırısı”nı da bir kenara koyalım.. Cuma namazına giderken bir gazeteciye saldırılmış.. Daha da ötesi.. 6 yaşındaki çocuğunun