Allah tevbeleri çokça kabul edendir

Allah tevbeleri çokça kabul edendir


Allah tevbeleri çokça kabul edendir

 

 

Tevbe eden kul, tevbesiyle şu mesajı vermiş olur:

  1. Ben kulum, kusurluyum. Kusurumun farkındayım. Hem günah işleyip hem günahsızmış gibi davranmaktan Sana sığınıyorum.
  2. Sen Tevvâb olan Allah’sın. Mükemmel ve kusursuz olan Sensin. Sana yönelen kula rahmetinle yönelirsin. Bunu da biliyorum.
  3. Senin rahmet denizinde ruhumu yıkamak için Sana yöneliyorum. Günahımı İbis gibi savunup Şeytan olmak istemiyorum. Âdem gibi tevbe edip adam olmak istiyorum.

Günah Allah’tan gafil olmak, tevbe Allah’ı hatırlamaktır. Rabbimiz zâtını et-Tevvâb olarak isimlendirmekle, hiçbir kulunu peşinen gözden çıkarmadığını ifade buyurmaktadır.

Tevvâb olan Allah kuluna nasıl yönelir?

  1. Kulun varoluşu Allah’ın Tevvâb isminin tecellisidir: Tüm varlık gibi, insan da Allah’ın var eden yönelişi sayesinde varlık sahibi olmuştur.
  2. Kulun tevbe için Allah’a yönelişi, Tevvâb isminin tecellisidir: Eğer kul günah işledikten sonra Allah’a yönelebiliyorsa, bu O’nun Tevvâb oluşu sayesindedir. Eğer O Tevvâb olmasaydı, kul O’na yönelemezdi. Yönelince hiçbir şey değişmeyecekse, insan neden Allah’a yönelsin ki?
  3. Allah’ın, kendisine yönelen günahkâr kula rahmetiyle yönelmesi, Tevvâb isminin tecellisidir. Tevvâb ismindeki mübalağa, taşıdığı anlama “çok” vurgusu katar. En cömertolan verince, en çokverir.

 

Google+ WhatsApp