Allah sizin niyetinizi bilir ve yolunuzu açar

Allah sizin niyetinizi bilir ve yolunuzu açar


Allah sizin niyetinizi bilir ve yolunuzu açar

 

 

Tevfik kavramı, inayet, nusret ve lütuf gibi Allah’ın, kullarının fiillerini sevdiği ve razı olduğu duruma uygun kılmasıdır. Hızlan ise tevfikin karşıtıdır yani Rabbimizin isyankâr kullarından yardımını kesmesidir.

Şuayb Aleyhisselam ümmetine karşı sorumluluklarını yerine getirirken başarısının Allah’ın yardımıyla gerçekleştiğini ifade etmişti (Hud, 88). Hatırlayacağınız üzere Hz. Şuayb cehalet çukuruna batmış bir toplumu hakka davet ediyor, onlara tevhit inancını ve ahlaki ilkeleri akli ve nakli delillerle açıklıyordu. Hz. Şuayp, kavmini vahyin çizgisine çekebilmek için maddi-manevi bütün imkânlarını kullandı ve Allah’ın yardımı ile direnç kazandı. Rabbine şükretti ve yaşamının sonuna kadar bu dirençle insanları aydınlatmaya devam etti.

Resulullah Mekke’de müşrikleri hakka davet ederken büyük zorluklar yaşamış ve zamanın zalimleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Rabbim ona bu mücadelesinde yardımcı oldu ve O’nun direncini arttırdı.

Allah’ın razı olduğu yolda yürürken ya da insanları bu yola davet ederken türlü türlü zorluklarla karşılaşırız. Ancak bize şah damarlarımızdan daha yakın olan Rabbimiz ruhumuzu ve benliğimizi rahmeti ile kuşatır ve bizi karanlıktan aydınlığa çıkarır. Fakat bunun için halis bir niyet, güçlü bir iman, sabır ve azme sahip olmalı ve teslimiyet göstermeliyiz.

Tevfik, Rabbimizin, hayrı murat eden kişilere, niyetlerinin eyleme dönüşmesi için imkân bahşetmesidir. Öyle ki, içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun özü ile barışık yaşayan ve hakkı arayan bu kişilerin çabalarını Rabbim başarı ile sonuçlandırır ve onları arzu ettikleri hayata ulaştırır.

İslam’a sonradan tabi olan kardeşlerimizle yapılan söyleşilere göz atarken bu kişilerin daha evvelki yaşamlarında hak ve adalet arayışı içinde olduklarını ve dünya üzerinde yaşanan haksızlıkları sorgulayıp, zulmün karşısında yer aldıklarını görmüştüm. Bu arayışlarının sonucunda Allah onları rahmeti ile kuşatıyor ve bütün kapıları bir bir açıyordu.

Hz. Peygamber, “Her kap içindekini sızdırır” buyurur. Yani niyetimizde ne varsa eylem ve söylemlerimize de o yansır. Eğer niyetimiz hak ise Allah bu yolda sarf ettiğimiz çaba ve gayretlerimizi boşa çıkarmayacak ve bizi rahmeti ile kuşatacaktır. Buna tereddütsüz inanıyoruz.

 

MİLLİ GAZETE

Google+ WhatsApp