Allah'ın yasasına tabi olun

Allah'ın yasasına tabi olun


Son günlerde hemen her yerde, yapay zekânın kazanımlarından, internet teknolojilerinden, insanın yerine geçebilecek robotlardan bahsediyor ve fertlerin yeni dünya düzeni ekseninde tasavvur edilen bu değişime uyum sağlayıp sağlamayacağı konuşuluyor. Öylesine ışıltılı bir dünyadan bahsediliyor ki, parmağınızın ucuyla birkaç dakikada her şeye ulaşabileceğiniz söyleniyor. Fakat insanın, toprağın, havanın ve tabiatın fıtratının bozulduğu bir çağda bu ifadeler korku ve endişelerimizi tetikliyor ve kendimizi güvende hissedemiyoruz. Zira küresel güçlerin bizlere bu güne kadar empoze ettikleri sevimli kavramların, aktarılan olumlu mesajların arkasından hep büyük kıyımlar ve katliamlar çıkmıştır. Buradan da büyük tahribatların ve onarılması güç yıkımların ortaya çıkacağını görebiliyor ve endişeye kapılıyoruz.

 

Yeni dünya düzeni ekseninde tasavvur edilen yaşam şekli, insanı etkin konumundan alaşağı ediyor ve onu bütün rollerinden soyutlayarak edilgen bir varlığa dönüştürüyor. Yani yeni dünyada artık sizin yerinize makineler hareket edecek, makineler çalışacak, makineler karar verecek ve her şey teknolojinin inisiyatifine sunulacak. İnsanın fıtratıyla uyumlu olmayan bu dönüşümün ruhsal rahatsızlıklar noktasında patlamalara neden olacağını şimdiden görebiliyoruz. Zira Allah’ın evrende ikame ettiği belli yasaları var, insanoğlu bu yasalara dokunduğunda ya da bozmaya kalktığında kaos ortaya çıkmış ve insanın da doğanın da düzeni bozulmuştur. İnsanoğlu ne zaman doğaya savaş açmışsa o vakit kaybetmiş ve bu tahribatı onarmak sanıldığı kadar kolay olmamıştır, olmayacaktır da. Allah’ın bahşettiği evrende hiçbir aksaklık, hiçbir düzensizlik göremezsiniz, burada her şey Rahman’ın koyduğu yasaya teslimiyet göstermiştir. İnsanın doğa ile ilişkisi de bu düzene tabidir. Zira insanoğlu Allah’ın lütfettiği yeteneklerini kullanarak toprağı işlemiş, buradan geçimini sağlamış ve yeryüzünde medeniyetler inşa etmiştir. 

 

Sosyal alan farklı yeteneklere, farklı özelliklere sahip fertleri zengin bir mozaiğin içinde pişiriyor ve spontane olarak kurulan bu düzenin içinde herkes kendi rolünü benimsiyor. İnsanlar gündelik hayatta işlerin yoğunluğundan, meşgalelerin getirdiği yorgunluktan şikâyet etseler de bunların her biri bir boşluğu dolduruyor. İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için çaba sarf ediyor, emek veriyor, sanat üretiyor, kendi türüyle dostluklar kuruyor, iletişim becerilerini geliştiriyor, inanıyor, ibadet ediyor, iyilik ve ihsanda bulunuyor ve bütün bunların toplamında medeniyetler oluşuyor, kültürel zenginlikler ortaya çıkıyor. Peki, insanı sosyal yaşamdan çekip aldığınızda ve onun rollerini makinelere devrettiğinizde bu kişiler varoluşsal bir boşluğa düşmeyecekler mi? Kendilerini değersiz, yetersiz hissedip ruhsal sorunlara maruz kalmayacaklar mı? Can sıkıntısından, anlam boşluğundan, hiçbir konuda etkin olamamaktan şikâyet etmeyecekler mi? Peki bu durumda insanlar iletişim becerilerini, yeteneklerini geliştirme fırsatını, bir arada iş yapabilme güçlerini, değer üretme ve değerler ekseninde bir araya gelebilme istidatlarını kaybedip üretilen robotların birer versiyonu haline gelmeyecekler mi? Allah’ın koyduğu intizam sarsılmadan devam ederken insanoğlu neden bozgunculuğa, ifsada yönelir acaba? İnsan fıtri olarak zifiri karanlıktan da güneşten de eser taşıyor. Allah onu tercihini yapma noktasında özgür bırakmıştır, kimileri karanlığa meyleder ve bu hâl üzere yaşar. Kimileri ise bedeli ne olursa olsun yönlerini vahyin ışığına döner ve hayatlarını bu doğrultuda sürdürürler. Ve tarih iyilerle kötülerin savaşına hep tanıklık eder.

Google+ WhatsApp