Abede ile buraya kadar

Abede ile buraya kadar


Abede ile buraya kadar

 

 

Abede ırkçı ve küresel emperyalizm ile buraya kadar. Aslında bu, on yıllardır biliniyor. Nedense bağımlı hâle gelinince bir türlü kurtulunmuyor. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda belli olmuştu. O zaman uçaklarımıza, lastik vermeyen, Araplara baskı yapılmış benzin alınmayan bir tarihten geliyoruz. O ambargodan sonra Petlas lastik fabrikası yapıldı. Fakat öyle bir döneme gelindi ki bırakın lastik yapmayı kendi imkânlarımızla bir parça dahi üretilemiyor.

Abede ile yola çıkılamaz. O, kendisine köle ve hizmetkâr olunmadıkça rahat bırakmaz.

Suriye, daha doğrusu Arap Baharı diye tanımlanan dalgadan beri her şey ayan beyan. Suriye olayları ile belâ kapımıza dayandı.

Abede ile ortaklıklar bize hiçbir zaman yarar sağlamadı. Emperyalizm oyununu ustaca oynadı, bizi bataklığa çekti, ardından da başımıza türlü oyunlar sardı. Üstüne üstlük bizi kardeşlerimizle düşman hâle getirdi.

Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı yeni açıklamada kırk bin TIR mühimmat Suriye’ye bizim sınıra yığınak yapılmış. Bu, birkaç ay önce yirmi beş bin TIR’dı. Daha önce de söylediğimiz ve yazdığımız gibi artık güneyimizde komşumuz Suriye değil Amerika’dır.

Hamasete hiç gerek yok. Müslümanların birlikteliğini oluşturacak adımları atmaktan ve birlikteliğimizi sağlayacak başka bir seçeneğimiz bulunmuyor. Birbirimize hasım olmadan ve düşman kesilmeden bir olmaya bakalım.

İslâm milleti olduğumuz bilincini yeniden gerçekleştirmeliyiz.

Bu tür dönemlerde duygu yoğunluğu doğal olarak yaşanır. Sonra da suskunluk dönemleri başlar. Bu dönemlerde tedbir oluşturacak hiçbir hamlemiz olmaz. Sadece savunma duygusuyla bir yere varılamaz. Devletin ve özelin imkânlarını bir araya getirerek savunmamızı sağlayacak yatırımlara yönelinmeden bir yere varılamaz. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında yapılan yatırımlar gibi hamleler gerekli. Yoksa emperyalizme bağımlı olmaktan asla kurtulunmaz. Biliyoruz ki emperyalizm buna izin vermez ama başarmak zorundayız. İçeride emperyalizme bağımlı olanlar engellenmeseydi, 1973 sonrasından başlayan ağır sanayi hamlesi tökezletilmeseydi bugün Türkiye çok farklı bir yerde olacaktı.

Abede bu durumda izin verdiği sürece bir hamlede bulunulur ya da bulunulmaz. Açıkça artık bir tehdit altında bulunuyoruz. Bu önceden vardı, şimdi var gelecekte de olacak.

Suriye etkisiz kılındı kendi telâşında. Müslümanlar birbirine düşman ve hasım hale getirildi bir yandan birbirimizi kırıyoruz.

Bölgede en çok da rahatlayan İsrail. Bölgede olası bütün güçler etkisiz kılındı. Filistin sorunu artık tamamen kendi başına bırakılmış bir bölge. İran ile olan gerilim dorukta. Türkiye gerilimi de eklenince bölge tam anlamıyla ateş alanına dönecek.

Politik tavır değişiklikleri bize hiçbir yarar sağlamadı. Bundan böyle de sağlamayacak. Stratejik ortaklık sadece söylemlerde. Ortağı ya da üyesi olduğumuz NATO artık bize karşı. Abede emperyalizminin uydusu ülkeler düğmeye basılmış gibi anında tavırlarını ortaya koyuyorlar. Hemen hepsi Katolik Hıristiyan emperyalizminin ses ve söz birlikteliği içindedirler.

Yaşanan süreçte yıllar önce yazdığımız ve önerdiğimiz gibi bölgede Türkiye, İran, Irak ve hatta Suriye birlikteliğinin yeniden sağlanmasıyla emperyalizmin oyunu bozulabilir diye. Bundan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor. Elbette oyunlara oyunlarla karşılık veriliyor. Kimse kendi başına ve rahat bırakılmıyor. Irak’ta yaşanan kargaşa rastlantı değil.

İktidar mensuplarının iç barışa dönük adımları zorunlu ve gerekli. İçimizde birbirimizle çatışarak bir yere varamayız, yeni bir kargaşaya doğru sürükleniriz.

Bölge halkıyla yeniden güven üzere bir birliktelik sağlanmalı. Ülke bütünlüğü açısından bu önemli. Süreklileşen ve kangrene dönüşen durumlar zamanla daha çok sıkıntılara sürükler.

İslâm milleti bilinciyle atılan her adım geleceğimiz açısından önemli.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp