AB: Katolik Hıristiyan Ümmet Birliği

AB: Katolik Hıristiyan Ümmet Birliği


Bazı kavramları iyice yeniden özümsememiz gerekiyor. Hangi millete dâhiliz, hangi medeniyet dairesinde bulunuyoruz, hangi kültüre sahibiz? Bulunduğumuz kültür ve düşünce dairesindeki topluluklarla ilişkilerimiz nedir, dağınıklıklarımızın nedeni nedir?

 

Batı bir bütün. İslâm söz konusu olunca birlikte olarak hareket ediyorlar. Aralarındaki çekişmeler daha çok bölgesel ve çıkarla ilgili. Dünyayı parselleme konusunda güç oranında pay sahibi oluyorlar. Ortadoğu’ya bakıldığında, bu çok açık olarak görülüyor. Geçmişte sosyalizm-kapitalizm arasındaki bölüşümler ve sonrasındaki gelişmeler tarihin kayıtlarında.

 

AB, Katolik Hıristiyan ümmet birliğidir. Komünist blok dağıldıktan sonra Ortodoks veya diğer kimi ülkeler de AB’ye dâhil edildi. Bu bir diğer ifadeyle Hıristiyan ümmet birliğinin güçlenmesidir. Bu, aynı zamanda birlik oluşturan tek devlet anlayışıdır. Çatı devlet. AB’nin tek bir parlamentosu, tek bir para birimi ve bayrağı bulunuyor.

 

Müslümanların dağınıklığı birlikteliklerinin olmayışı. Halkları yöneten liderler konumlarını ve çıkarlarını koruma derdindedirler. İslâm milletinin birlikteliği onlar için çok da önemli değil. İslâm milletinin parçalanmışlığı onların işine geliyor. Müslüman milletinin bu dağınıklığı onlara güç katıyor. Hıristiyanlar genel anlamda birlikteliklerini koruyorlar. Ermenistan olayında Katolik ve Ortodoks demeden hemen bütün ülkeler birlikte hareket ediyorlar. İsrail söz konusu olunca gene birliktelikleri kaçınılmaz oluyor. Yunanistan ile gerilim olunca gene güç birliği içerisindedirler.

 

Asıl sorun Müslümanlarda ve Müslümanların dağınıklığında. Türkiye bağlamında İttihat ve Terakki’den beri ırk eksenli yönelimle Araplar uzaklaştı. Emperyalizm bunu iyi kullandı. Türkçü çevreler ise Türkî topluluklar ile birliktelik düşündüler. Sovyet Sosyalist Rusya’nın güdümü ve etkisi bu birlikteliğe de izin vermedi ve müsamaha göstermedi.

 

Müslümanları bir araya getirecek merkez güç yoksunluğu, birlikteliği sağlayacak ruh birlikteliği olmayınca dağınıklıklar kaçınılmaz oldu. Sadece ırkî değil mezhep konuları, ideolojik akımlar ve oluşlar da engeller oluşturdu. Günümüzde ideolojik akımlar yok,  ayrışmalar ekonomik sorunlarda.

 

Petrol hâlâ en önemli güç. Bu da Müslümanların topraklarında. Maddi güç kendileri için ferahlık ve lüks bir hayat sağlarken, Müslümanların birlikte olabilme duyguları önem kazanmıyor.

 

Birlikte tek güç olma devlet olma bilinci de önem kazanmıyor. Çatı devlet dediğimiz bir birliktelik düşünülmüyor.

 

Müslümanlar aralarındaki kimi durumları hamasi ve yüzeysel duygularla derinleştiriyorlar. Şu son yıllarda Arap yöneticilerin İsrail ile yakınlaşmaları rahatsızlık oluşturuyor. Olunmalıdır da. Ancak eleştiriler üzerinden yapılıyor. Araplar denilip işin içinden çıkılıyor. Asıl sorun halklarda değil, yöneticilerde. Benzer durum onlar için de söz konusu.

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkî Cumhuriyetler ile bir araya gelinemiyor. Aynı ırktan olmak aynı kültür sahibi olunamıyor. Uzak Doğu’ya kadar olan bu büyük güçler de oluşmuyor. Emperyalizm buna fırsat vermiyor.

 

Temel sorun Müslümanların İslâm medeniyet bilincinden ve düşüncesinden uzak oluşları.

 

Hıristiyan dünyanın çatı devletleri var. Bir bakıma bağımsızdırlar ama yeri geldiğinde birlikte hareket ediyorlar. Yakın zamanda Türkiye; İtalya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Fransa ile birebir sorunlar yaşıyor. Her birinde de hamasi çıkışlar ile dalgalanıyor. Bunların hiçbir etkisi olmuyor. Duygular dönemseldir, gelip geçiyor. Hamaset ve kimi durumlarla bizi aşağıya çekiyorlar, biz de buna kapılıyoruz.

 

Kültür ve düşünce bağlamında köklü bir hamlemiz yok. Onların düşünceleriyle şekillenmiş olan insanımız ikilemler yaşıyor. Onların bakış ve mantığıyla tepki gösteriyor, kendi olamıyorlar.

Google+ WhatsApp