Yeni Üyelik - Şifremi Unuttum
Arama    
Gerçek mü`minler şu kimselerdir ki; Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine O`nun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir ve daima Rablerine güvenirler. Onlar namazı hakkını vererek kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler. Enfal 2-3
* Ümmetin İslam İşbirliği Teşkilatına çağrısı * Modern Köleler Topluluğu: Cemaatler * Putperest Müminler * 'Hiçbir günah, Allah’ın rahmetinden büyük değildir' * İntifada nedir, ilk intifada ne zaman oldu? * Hz. Âdem, Yaratılan ilk insan mıdır? * 'İslam dünyası yeniden dizayn edilmek isteniyor' * Kudüs, Türkiye ve Mısır’ı yakınlaştırır mı? * Çipras'tan Batı Trakya'da müftü sorununa çözüm önerisi * Postalların yere basma zamanı...

SON DAKİKA

ANA SAYFA

SİTENİZE EKLEYİN

RADYO DİNLE

Linkler

GENÇ BİRİKİM DERGİSİ

HAKSÖZ DERGİSİ

UMRAN DERGİSİ

VUSLAT DERGİSİ

İKTİBAS

YORUM DERGİSİ

İSLAMİ YORUM

AHMET VAROL

ANALİZ MERKEZİ

ANSAR DE

AYETLER COM

DENİZ FENERİ

DÜNYA BÜLTENİ

Enfal de

FİLİSTİN ENFORMASYON MERKEZİ

HABER VAKTİ

HAYRETTİN KARAMAN

KUDUS YOLU

M.ENGİN NOYAN

MAZLUMDER

MUSTAFA İSLAMOĞLU

Süleymaniye Vakfı

TEFSİR DERSLERİ

TEVHİD HABER

TEVHİDE DOĞRU

TİME TÜRK

İ H H

YARDIMELİ DERNEĞİ

İKRA İSLAM

İLKAV

İSRA HABER

Özçgün Duruş

ÖZGÜR DER

GIDA AMBARI

SAAT KAÇ

T.C. Kimlik Numarası

STAR

YENİ AKİT

YENİ ŞAFAK

ADANA BARIŞ RADYO

ADANA RADYO HAYAT

AKSARAY KENT FM

ANKARA DENGE RADYO

ANKARA HEDEF RADYO

ANKARA RADYO VAKİT

ANTALYA DİLARA FM

BATMAN GENÇLİK FM

BURSA ÇINAR RADYO

BURSA RAHMET FM

ÇORUM ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR NUR RADYO

ERZİNCAN GÖKSU FM

ISPARTA DİLARA FM

KARAMAN GSRT FM

KAYSERİ ART FM

KAYSERİ ARİFAN RADYO

KAYSERİ FURKAN RADYO

KAYSERİ RADYO AS

KAYSERİ ŞAFAK RADYO

KIRIKKALE ANADOLU FM

KIRŞEHİR GENÇLİĞİN SESİ FM

KOCAELİ ANADOLU RADYO

KOCAELİ MESAJ FM

KONYA GENÇLİK FM

KONYA RADYO EN

KONYA RİBAT FM

KONYA İSRA FM

MALATYA SELAM RADYO

MARDİN CEMRE RADYO

MUŞ RADYO 1071

NİĞDE UMUT FM

SAKARYA HİLAL FM

SİVAS RADYO GÜNEŞ

SİVAS RADYO HİLAL

URFA RADYO MEDYA

URFA RADYO MEGA

İÇEL ÇAĞRI FM

İÇEL İSTİKLAL RADYO

İRİP RADYO

İSTANBUL MARMARA FM

İSTANBUL MORAL FM

İSTANBUL RADYO MEKTUP

İSTANBUL ÖZEL FM

İZMİR RADYO BAŞAK

24 HABER TV

ÇAĞRI TV

HİLAL TV

KANAL A

TGRT HABER

TV NET

ÜLKE TV

Namaz Vakitleri

8 Kasım 2010 dan beri

Bugün 23388
Toplam 405003776
En Fazla 606285
Ortalama 154169
Üye Sayısı 127
Bugün Üye Olan 0

Birlikte olamamak, yok olmaya mahkûm olmaktır

Bir taraftan modern, seküler, liberal propaganda dili, öteki taraftan ise geleneksel, popüler, hamasete dayalı propaganda dili, toplumlarımızı ve insanımızı bir şekilde kullanışlı aptallar haline getirebiliyor. Üstün niteliklere sahip olduklarına inanan Batılılar, niteliksiz olarak tanımladıkları halklara tahakkümü/zulmü meşru sayabiliyor. Liberalizm ve sekülerizmin, küresel faşizm yoluyla sağladıkları evrensellik standardı, her tür saldırganlığı
2017-12-17 - 18:38

Birlikte olamamak, yok olmaya mahkûm olmaktır

 

 

Bir taraftan modern, seküler, liberal propaganda dili, öteki taraftan ise geleneksel, popüler, hamasete dayalı propaganda dili, toplumlarımızı ve insanımızı bir şekilde kullanışlı aptallar haline getirebiliyor. Üstün niteliklere sahip olduklarına inanan Batılılar, niteliksiz olarak tanımladıkları halklara tahakkümü/zulmü meşru sayabiliyor. Liberalizm ve sekülerizmin, küresel faşizm yoluyla sağladıkları evrensellik standardı, her tür saldırganlığı haklılaştırabiliyor. Günümüz dünyasının en son ideolojisi olan “insan hakları ideolojisi”ni sistematik bir şekilde istismar eden Batı dünyası, bu ideoloji aracılığıyla kendi önceliklerini ve çıkarlarını bütün dünyaya kabul ettirebiliyor. İfade özgürlüğü de, sözünü ettiğimiz ideolojik/politik silahların belirlediği sınırlar içerisinde konumlandırıldığı için, İslami dünya görüşü ve hayat tarzı bu özgürlüklerden yararlanamıyor. Bugünün dünyasında İslami dünya görüşü ve hayat tarzı marjinal bir varoluş tarzı olarak algılanıyor. Madunlar ne yaparlarsa yapsınlar, tam insan muamelesine hiç bir şekilde istihkak kazanamıyor.

İnsan hakları ideolojisi, meşruiyetini Yahudi-Hıristiyan teolojisinden, Aydınlanma normlarından ve rasyonalist düşünceden alıyor. Bugünün dünyasında “insan hakları ideolojisi”, liberal piyasa kapitalizminin dünyası ile bireyci hayat tarzını kapsıyor. Modern-evrensel bütün kavramlar, daha çok ideolojik/politik bir silah olarak kullanılırken, uluslararası hukuk ısrarla suistimal edilerek ciddi bir adaletsizlik kaynağı haline geliyor.

Batının Gönüllü Hizmetkarları

Emperyalist ihtirasların pragmatik ve ideolojik çıkar hesapları, dünya sisteminin özneleri tarafından, dünya sisteminin nesneleri olarak kategorize edilen topluluklara kolaylıkla onaylatılabiliyor/dayatılabiliyor. Son olarak Suudi Arabistan örneğinde de görülebileceği üzere, kısıtlı-sınırlı-tamamlanmamış bağımsızlıklara sahip ülkeler, gönüllü olarak kapitalist ve Siyonist emperyalistlerin gündemine hizmet edebiliyor, bu gündem doğrultusunda istenilen işlevleri yerine getirmek üzere seferber edilebiliyor. Batı dünyası hukuku kendi sınırları içerisinde uygularken, kendi sınırları dışında her tür hukuku keyfi bir şekilde askıya alabiliyor. Bu suretle, faşizm ve haydutluk uygulamaları engelsiz sürdürülebiliyor. Afganistan’da, Irak’da, Libya’da, Suriye’de masum halklara yaşatılan kıyamet, bu defa Lübnan’da sahneye konulmak isteniyor. Tarihte bir başka örneği olmayan Siyonist politik terör, bütün dünyada derin bir sessizlikle karşılanabiliyor.

Günümüzde, uluslararası bütün kurumlar/yapılar, güçlülerin ellerinde rehin tuttukları kurumlara dönüşmüştür.

Modern zamanlarda galipler, kendi ideolojilerini, değerlerini, kavram ve kurumlarını askeri güç kullanarak mağluplara empoze ettiler. Günümüzde bütün toplumlarda, ilkelerin ve ideallerin yerini pragmatik/faydacı hesaplar aldı. Bu nedenledir ki, bütün dünyada, güvenlikçi yaklaşımlar, insani/ahlaki yaklaşımlara hayat hakkı tanımıyor. Konformizmi, popülizmi, hamaseti seçen İslam toplumları, bir türlü gerçeklerle yüzleşmeyi ve hesaplaşmayı beceremiyor. İslam toplumları bünyesinde, seküler dünya görüşünü meşrulaştırabilmek/kurumsallaştırabilmek için, sistematik olarak mezhep rekabetleri, karşıtlıkları ve çatışmaları kışkırtılabiliyor; bu kışkırtmalar ilgili toplumlarda ne yazık ki karşılık bulabiliyor, tersyüz edilemiyor. Toplumlarımızda İslam bireysel bir tercihe indirgenince, toplumsal alanın düzenlenmesi seküler yapılara havale ediliyor.

Modern-seküler dünya görüşü adına insanlığın çok büyük bir bölümünün aşağılandığı, köleleştirilebildiği, mülksüzleştirilebildiği bir dünya düzeninde Müslüman halklar, toplumlar, ülkeler, birlikte olma iradesini, bilincini hayata ve tarihe kazandıramadıkları için, büyük öznelerin küstahlıklarına katlanmaya devam ediyor. İslami sorumluluğun ve temel tercihlerin etnik sınırları, ulusal sınırları aşan bir tercih ve sorumluluk olduğunu hatırlamak gerekiyor. Hangi nedenlerle olursa olsun, İslami bilinç, ulus-devlet sınırları içerisine hapsedilemez. Konjonktürel nedenlerle, etnik hassasiyetler, milliyet hassasiyetleri, ulus-devlet hassasiyetleri üzerinde yoğunlaştıkça, İslami hassasiyet ve yoğunlukları kaybediyoruz. Modern-seküler projenin ve ulus-devletin merkezi rolünü reddetmedikçe, İslam’ı bir dünya düzeni olarak tasavvur ve tecrübe etmemizin mümkün olamayacağını anlamamız gerekiyor. İslam’ın bireysel bir tercihe dönüştürüldüğü günden bu yana, Müslümanlar siyasal tasavvur ve tahayyülleri bütünüyle terk ettiler. İslami anlamda siyasal otorite/meşruiyet kaybı, hayatın her alanında güç kayıplarına neden oldu.

Müslüman halkların ölümcül Zaafı

Hangi mülahaza ile olursa olsun, her tür çıkar ve bencillik yaklaşımının, biz Müslümanları, büyük bir insanlık ailesinin, büyük İslam ailesinin sorumlu bir üyesi olmaktan alıkoyduğunu görmemiz/anlamamız gerekiyor. Ahlakileştirilmesi, aklileştirilmesi mümkün olmayan çıkar mülahazalarını, resmi ideolojiyi, aklı, mantığı sınırlandıramamak, ulus-devlet realizmlerinin, pragmatizmlerinin ötesine geçememek, Müslüman halklar için ölümcül bir zaaf olarak somutlaşıyor.

Birlikte olamamak, yok olmaya doğru yol almaktan başka bir şey değildir.

Hakikat bilincini kaybettiğimiz günden bu yana, küresel bir kasırganın tam ortasında, bir o yana, bir bu yana savruluyor, sürükleniyoruz. Bu konum, İslami anlamda tanımlanması mümkün olmayan bir konumdur. İslam dünyası toplumları kendi içlerinde paradigmatik-zihinsel bir fosilleşmeye maruz kaldıkları günden bu yana, modern-seküler yapıları, gerçekliği, aşılmaz bir ufuk olarak görüyor.

Sözünü ettiğimiz fosilleşme, hafıza kaybına neden olduğu kadar, bütün gerçeklerden kaçışın da somut bir tezahürüdür. Hem içeriden, hem de dışarıdan maruz kaldığımız paradigmatik fosilleşme-köleleşme sebebiyle, tarihsel sorumluluklar alamıyor, tarihsel farkındalıklar oluşturamıyor, tarihsel tanıklıklar gerçekleştiremiyor, tarihsel yankısı-etkisi olabilecek bir hikaye anlatamıyoruz. Büyük sorgulamalar, büyük hesaplaşmalar yapabilecek büyük bir kültür üretemediğimiz için, her tür saldırıya katlanıyoruz. Hamesetle, popülizmle, romantizmle dünyayı yorumlamanın, tarihsel çözümlemeler yapmanın, anlam üretmenin mümkün olamayacağını anlamak istemiyoruz.

Bilinçli Bir Özne Olmanın Yolu

Günümüzde sömürgeci dil-bilgi-dünya görüşü-hayat tarzı, sömürgeci-kapsayıcı bir mevcudiyet olarak tecrübe edilirken, fiilen tecrübe edilirken, aziz İslam’ı ancak kimi boyutlarıyla, manevi boyutlarıyla, kısmi bir mevcudiyet olarak tecrübe edebiliyoruz – tecrübeler bütünü olarak değil. Değerlerin ve normların seküler bilgi temelinde tanımlandığı bir dönemde, İslami varoluş, göreli bir varoluş haline geliyor. Bu göreli varoluş sebebiyle bugün İslam, bireysel, duygusal, içsel, yerel, folklorik, sembolik bir statüye sahiptir. Bu statü, ümmet bilincini, değerlerini, yapılarını ve politikasını temsil liyakatinden yoksundur.

Bugünün dünyasında, modern-seküler-liberal dünya görüşünün, hayat tarzının temel unsurlarını içeren idelojilerle ilgili, çok yoğun bir bilgi ve imaj akışı, çok yoğun bir bilgi ve imaj üretimi kapitalist emperyalizm tarafından gerçekleştiriliyor ve bu üretim, medya tarafından bütün dünyaya dağıtılıyor. Kitleler, kendilerine medya üzerinden ulaştırılan “demokrasi”, “özgürlük”, “insan hakları” ve benzeri imajlaştırılmış kavramları, bunların hakikiliğini hiç kontrol etmeksizin ve üzerlerinde eleştirel hiç bir sorgulamaya ihtiyaç duymaksızın kabulleniyor.

Bireysel tercihe indirgenmiş, siyasal bir fail olma iradesi/otoritesi elinden alınmış bir din algısı/yaklaşımı, kuşkusuz, hayatın ve tarihin dışında kalmaya mahkûmdur. İslami bütünlük bilincinin, kavram ve kurumların yeniden yapılandırılabilmesi için, Batılı projenin dokunulmaz kılınan merkezi mahiyetinin tartışılabilir hale getirilmesi gerekir. İslami bütünlüğün hayata ve tarihe katılması, öncelikle, düşünsel-kültürel, entelektüel niteliklerle, üretkenlikle mümkün olabilir. Kendi kendisini marjinalleştiren ve madun konumuna indirgeyen bir kültürle, bilinçli bir özne ve siyasal fail olunamaz.

 

 

atasıy müftüoğlu

iktibas


Keyword : radyo vakit - atasoy müftüoğlu - iktibas -
Bookmark and Share
 

DİĞER HABERLER

Postalların yere basma zamanı...
Olağanüstü Kudüs zirvesi, diplomatik/politik kazanımlarının çok ötesinde bir ‘meydan okuma’ içeriyor... Bir siyasi iktidarın ömrü boyunca bölgesel/kü
Erdoğan'dan Ataşehir çıkışı: Daha çok şeyler gelecek
Eksiklerimiz yok mu tabi ki var. Hatta bazı yanlışlarımız olmadı mı tabi ki oldu ama İstanbul’a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak abesle işti
Erdoğan: Arkasına saklanacak ağaç bulamayacaklar
Kudüs'te sergilenen vandallığın ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi
Bin Salman’ın bu hafta yediği üç gol ve gördüğü kırmızı kart
Suudi Arabistan’ın en genç kralı olma hazırlıkları yapan Muhammed bin Salman’ın (MBS) fazla aceleci ve kolay gaza getirilen biri olduğunu birkaç kere
Kudüs: Neden şimdi?
11 Aralık 1917’de, Kudüs’ü işgal eden İngiliz General Allenby’nin Haçlı seferlerinin artık sona erdiğini söylediği rivayet edilir. Ortadoğu’da zaten h
Kudüs İçin Yürüyeceksin...
Yürüyeceksin… Koca bir tarih bırakacaksın ardında, kılıç sesleri, nal sesleri ve zafer çığlıkları kalacak geride, dönüp bakacaksın, fetihler ve medeni
"Kudüs İsrail'e peşkeş çekiliyor" (Video)
"Kudüs meselesinde mazeret yok, kabul edemeyiz. Trump açıklasa da tanınmayacak. ABD'deki Yahudi lobisi Trump'ı Kudüs konusunda sıkıştırdı. Trump üzeri
Erdoğan: Sahte mahkemeyle mahkum edemezler
Kars'ta AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki kumpas davasına işaret etti. Sahte kurulan mahkemelerde ülkemizi
17/25 Aralık kumpası ABD'de planlanmış
FETÖ soruşturmasında casusluktan tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz ek ifade verdi. 17/25 Aralık kumpasından 1 yıl önce FETÖ
Halkbank’tan flaş Zarrab açıklaması
"Bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının yayınlarında; ABD'de görülmekte olan davada ileri sürülen iddialarla Bankamızı da olumsuz ve haksız
1 -


Abdullah Yıldız

“Dostlarıyla Uğraşanlar Düşmanlarıyla Savaşamazlar”

12/12/2017 - 12:12

Abdullah Yıldız
Abdurrahman Dilipak
Abdülaziz Kıranşal
Ahmed Kalkan
Ahmet Kekeç
Ahmet Varol
Ahmet Taşgetiren
Akif Emre
Ali Kaçar
Ardan Zentürk
Ali Karahasanoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Cihan Aktaş
Coşkun Uzun
Fatma Tuncer
Hamza Er
Hayrettin Karaman
Halime Kökçe
Hamza Türkmen
Hamdi Akan
Hikmet Ertürk
Hüseyin Gülerce
Hüseyin Bülbül
Hüseyin Alan
Ibrahim Karagül
Ismail Kılıçarslan
Kemal Öztürk
Kenan Alpay
Kemal Songür
Mehtap Yılmaz
Mehmet Durmuş
Merve Şebnem Oruç
Mustafa Çelik
Mustafa İslamoğlu
Mustafa Armağan
Mustafa Bozacı
Nedret Ersanel
Osman Atalay
Ramazan Kayan
Sevtap Mendi
Selahaddin E. Çakırgil
Süleyman Seyfi Öğün
Sükrü Hüseyinoğlu
Tülay Demircan Koyuncu
Yakup Döğer
Yavuz Bahadıroğlu
Yıldıray Oğur
Yiğit Bulut
Türkiye'de Boşanma Sebebleri nelerdir?
Oy Kullan Sonuçları Göster

www.radyovakit.com sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
© 2007 Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek :
bilgi@radyovakit.com  |  Yazılım & Sistem Yönetimi : Networkbil.Net

Evden eve nakliyat Gaziosmanpasa Evden eve nakliyat Eyüp Evden eve nakliyat Sultangazi Evden eve nakliyat Bayrampasa Evden eve nakliyat Günesli Evden eve nakliyat Sirinevler Evden eve nakliyat Yenibosna Evden eve nakliyat Küçükçekmece Evden eve nakliyat Basaksehir Evden eve nakliyat