Yeni Üyelik - Şifremi Unuttum
Arama    
Gerçek mü`minler şu kimselerdir ki; Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine O`nun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir ve daima Rablerine güvenirler. Onlar namazı hakkını vererek kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler. Enfal 2-3
* Erdoğan çok sert uyardı: Ezer geçeriz * Milli Mücadele döneminde de Afrin'e harekat düzenlendi * Nedir bu terbiyesizlerden çektiğimiz? * Bizdeki solcular nankördür; ağlayıp sızlarlar, arkadan hançerlerler! * ‘Savaş kışkırtıcıları-barış kışkırtıcıları’... * Erdoğan: Afrin operasyonu başladı * İslamda Kardeşlik Ruhu * Kur’an Talebesi Müritliği * Sağırdırlar, Dilsizdirler, A’madırlar... * Müslüman bir Devlet Hangi Gerekçelerle Savaş ilan edebilir? (Video)

SON DAKİKA

ANA SAYFA

SİTENİZE EKLEYİN

RADYO DİNLE

Linkler

GENÇ BİRİKİM DERGİSİ

HAKSÖZ DERGİSİ

UMRAN DERGİSİ

VUSLAT DERGİSİ

İKTİBAS

YORUM DERGİSİ

İSLAMİ YORUM

AHMET VAROL

ANALİZ MERKEZİ

ANSAR DE

AYETLER COM

DENİZ FENERİ

DÜNYA BÜLTENİ

Enfal de

FİLİSTİN ENFORMASYON MERKEZİ

HABER VAKTİ

HAYRETTİN KARAMAN

KUDUS YOLU

M.ENGİN NOYAN

MAZLUMDER

MUSTAFA İSLAMOĞLU

Süleymaniye Vakfı

TEFSİR DERSLERİ

TEVHİD HABER

TEVHİDE DOĞRU

TİME TÜRK

İ H H

YARDIMELİ DERNEĞİ

İKRA İSLAM

İLKAV

İSRA HABER

Özçgün Duruş

ÖZGÜR DER

GIDA AMBARI

SAAT KAÇ

T.C. Kimlik Numarası

STAR

YENİ AKİT

YENİ ŞAFAK

ADANA BARIŞ RADYO

ADANA RADYO HAYAT

AKSARAY KENT FM

ANKARA DENGE RADYO

ANKARA HEDEF RADYO

ANKARA RADYO VAKİT

ANTALYA DİLARA FM

BATMAN GENÇLİK FM

BURSA ÇINAR RADYO

BURSA RAHMET FM

ÇORUM ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR NUR RADYO

ERZİNCAN GÖKSU FM

ISPARTA DİLARA FM

KARAMAN GSRT FM

KAYSERİ ART FM

KAYSERİ ARİFAN RADYO

KAYSERİ FURKAN RADYO

KAYSERİ RADYO AS

KAYSERİ ŞAFAK RADYO

KIRIKKALE ANADOLU FM

KIRŞEHİR GENÇLİĞİN SESİ FM

KOCAELİ ANADOLU RADYO

KOCAELİ MESAJ FM

KONYA GENÇLİK FM

KONYA RADYO EN

KONYA RİBAT FM

KONYA İSRA FM

MALATYA SELAM RADYO

MARDİN CEMRE RADYO

MUŞ RADYO 1071

NİĞDE UMUT FM

SAKARYA HİLAL FM

SİVAS RADYO GÜNEŞ

SİVAS RADYO HİLAL

URFA RADYO MEDYA

URFA RADYO MEGA

İÇEL ÇAĞRI FM

İÇEL İSTİKLAL RADYO

İRİP RADYO

İSTANBUL MARMARA FM

İSTANBUL MORAL FM

İSTANBUL RADYO MEKTUP

İSTANBUL ÖZEL FM

İZMİR RADYO BAŞAK

24 HABER TV

ÇAĞRI TV

HİLAL TV

KANAL A

TGRT HABER

TV NET

ÜLKE TV

Namaz Vakitleri

8 Kasım 2010 dan beri

Bugün 137836
Toplam 411464087
En Fazla 606285
Ortalama 154569
Üye Sayısı 127
Bugün Üye Olan 0

Mehdilik

Aslında müslümanların, hayatlarını garantiye alan birtakım kurtarıcıları(!) oldukça fazladır. Mesela her yüzyılda bir gelecek olan müceddit, İsa'nın gelişi, üç-ler-yediler-kırklar, Abdallar, Kutuplar, kutubu'l-aktaplar, keramet sahibi veliler, şeyhler, seyyidler, hızırlar v.s... Ama bu kurtarıcılar nedense bir türlü gelmiyorlar. Oysa şimdi buna
2018-01-21 - 14:50

 

Ödünç Alınmış Bir İnanç:Mehdilik

 

Yahudilikten ve Hristiyanlıktan İslam’a giren bazı insanların kendi dini-kültürel birikimlerinden bir kısmını da beraberlerinde taşıdıkları bilinen bir gerçektir. Özellikle henüz Allah Rasulü hayattayken İslama giren Ka'bül Ahbar, Vehb b.Münebbih, Abdullah b.Selam gibi yahudi asıllılar1 ve Temim-i Darî, İbni Cüreyc gibi hristiyan asıllılar yahudilik ve hristiyanlıktan birtakım haberleri taşımayı ihmal etmemişler.

Bilhassa cennet, cehennem, kıyamet v.b. gibi metafızik kavramlar ve İsa'nın inişi, Mehdinin zuhuru, Deccal, Ye'cüc-Me'cüc, Duhan v.b. gibi gaybi ve kıyametle ilgili konularda bu adamlar bolca rivayetlerde bulunmuşlar. Tevrat ve İncil'deki çürük bilgileri tabir caizse "İslamlaştırmışlardır. 2

Mesela Kur'an'da herhangi bir yerde İsa'nın tekrar dönüp geleceğine ilişkin hiçbir bilgi yokken, buna dair mütevatir bir hadis de bulunmazken İsa'nın tekrar gelip dünyayı imar edeceği şeklindeki Hristiyanlık mesih inancı müslümanlarca da benimsenmiştir. Mehdi inancında da aynı kural geçerlidir.

Kur'an'da kesinlikle mehdi kavramı yoktur; aynı şekilde mütevatir bir hadis de yoktur. Mehdi inancına ilişkin hadislerin hepsi haber-i ahad cinsinden olup bunlar da zann ifade eder. Bunlar üzerine bir inanç esası bina edilemez.3 Gerçekte, geleceğine inanılan bir Mehdi fikri sadece, "mezheplerinin temeli keşif ve mükaşefe olan" sufıler tarafından "isbat" edilmiştir.4

Mehdi kelimesi "hidayet görmüş" ya da "hidayet edilmiş" anlamındadır.5 Fakat daha sonraları mehdi, kıyametin alametlerinden olarak dünyanın fesada gittiği, haksızlığın çoğaldığı ve Allah'a ibadet edenlerin, azaldığı bir ortamda çıkıp dünyayı ıslah edecek, fesadı halledecek, insanları mutluluğa garkedecek olan bir dini önder motifıne ad olmuştur.

Az önce de belirttiğimiz gibi Kur'an'da ve tevatür derecesindeki bir haberde bahsi edilmeyen beklenen mehdi (Mehdi-i Muntazar) düşüncesi ilk devir islam alimlerinin eserlerinde yer almaz. Ebu Hanife, Maturidi, Eş'ari gibi İslam kelamcıları 'mehdi'yi sözkonusu etmedikleri gibi6 meşhur hadis kitaplarının önemli ikisi olan Buhari ve Müslim'in sahihlerinde de bununla ilgili herhangi bir hadis bulunmamaktadır.7

İbni Haldun'un verdiği bilgiye göre mehdilikle ilgili hadisleri Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Bezzaz, Hakim, Taberani ve Ebu Ya'la nakletmişler, rivayetlerini ise Hz. Ali, İbni Abbas, İbni Ömer, Talha, İbni Mesut, Ebu Hüreyre, Enes, Ebu Said el-Hudri, Ümmü Habibe, Ümmu Seleme v.b. sahabeye dayandırmışlardır.8 

Esasında tüm dinlerde yeralan ve ehli kitap arasında da yaygın bulunan bir kurtarıcı mesih inancına benzeyen bu mehdinin evsaf ve fonksiyonuna baktığımızda karşımıza ilginç manzaralar çıkar.

Hz.Ali'nin, Fatma'dan başka bir hanımından olan Muhammed el-Hanefıyye, Hz.Hüseyin'in şehadetinden sonra kendisinden halifeliğe aday olması istenir. O ise kabul etmez. Bilahare Keysaniye fırkası O'nun ölmediğine, Ravza dağında yaşamakta olup bir gün aralarına mehdi olarak döneceğine kail olmuşlardır.9

Yani ilk olarak, beklenen mehdi bu şekilde Ali oğlu neslinden türetilmiştir. Hakim'in Müstedrek'inde yeralan, Ebu Tufeyl'in Muhammed b.el-Hanefiyye'den rivayet ettiği bir hadise göre İbni Hanefıyye Ebu Tufeyl'e, "Mehdi işte şu iki Eşbehandan(Mekke'de iki tepe) zuhur edecek" der. Ebu Tufeyl ise bunu kabul edip "ben de ölünceye kadar burasını bırakıp gitmeyeceğim" der. Ebu Tufeyl'in, andını yerine getirerek ölünceye kadar Mekke'den ayrılmayıp mehdiyi beklediği anlatılır.10

Rivayetlere bakılırsa mehdi Hz.Peygamber soyundandır ve birgün çıkıp dünyayı adaletle dolduracak, ınaddi açıdan da refaha kavuşturacaktır. Yine Hakim'in Müstedrek'inde geçen İbni Abbas'dan rivayet edilen bir hadiste mehdi şöyle tanıtılıyor:

"...Mehdiye gelince, zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan yeryüzünü adaletle doldurur. Onun çağında hayvanlar, yırtıcı hayvanlardan emin olurlar. Yırtıcıları diğer hayvanlara dokunmazlar. Yer, içinde saklanan bütün hazinelerini çıkarıp atar, dediğinde ben (Mücahit, İbni Abbas'a) 'nasıl çıkartır' dediğimde İbni Abbas, 'Altın ve gümüşten ibaret olan sütunlar halinde' diye cevap verir'"11

Mehdi hakkındaki diğer kanaatlere göre de, "Onun hükümetinden hem göktekiler hem yerdekiler razı olacaklar. Gök alabildiğine bereketlerini yağdıracak, yer de içindeki bütün hazinelerini dışarıya çıkaracaktır." Ayrıca mehdinin siyah bir bayrağı olacak, altında müslümanlar toplanacaklar ve fakat cihat fiilen olmayacaktır; herşey mana aleminde dua ile halledilecektir.'12 Mehdinin İstanbul'u fethedeceğini ihbar etmek de ihmal edilmemiştir.'13

Doğrusu odur ki pek çok düşünce gibi mehdilik de israiliyyattan ve mesihiyattan İslamî literatüre girmiştir. Hemen hemen tüm dinlerde bir kurtarıcı mesih inancı göze çarpar. Yahudilerde bir kurtarıcı(mesih) bekleme inanç haline gelmiştir.14

Tevrat'ta, geleceğinden bahsedilen bir salih adamdan söz edilerek, "...Salih kulum birçoklarını kendi bilgisiyle salih kılacak ve fesatlarını kendisi yüklenecek ve günahkarlar için şefaat etti." denmektedir.15

Tevrat'ın Yeremya ve Hezekiel bölümlerinde de "Davut" adında salih bir zatın kral olacağı; çoban olacağı, doğruluk ve adaletle hükmedeceği; O'nun günlerinde Yahuda'nın kurtulup Israil'in emniyete kavuşacağı anlatılmaktadır.16

Tevrat'taki bazı bölümleri islamî kaynaklarda tasvir edilen mehdiye benzerliğinden dolayı aynen alıyoruz: "Onların üzerine tek çoban koyacağım ve onları güdecek ve onların çobanı o olacak... ve onlarla selamet ahdi keseceğim ve memlekette kötü hayvanları sona erdireceğim ve çölde emniyette oturacaklar ve ormanlarda uyuyacaklar ve kendilerini ve dağın tepesi çevresinde olan yerleri bereketli kılacağım ve yağmuru vaktinde yağdıracağım bereket yağmurları olacak ve kırınağacı meyvasını verecek ve yer mahsulünü verecek ve kendi toprakları üzerinde emniyette olacaklar ve onların boyunduruk bağlarını kırdığım ve onları köle etmiş olanların elinden kendilerini azat ettiğim zaman biıecekler ki ben Rab'ım. Ve artık milletlere çapul malı olmayacaklar ve yerin canavarları onları yemeyecekler ve emniyette oturacaklar ve onları korkutan olmayacak ...ve artık memlekette kıtlıkla telef olmayacaklar ve artık milletlerin hakaretini taşımayacaklar."17

Hakim'in Müstedrek'inde Ebu Said el-Hudri'den yapılan rivayette, bu Kitab-ı Mukaddesten alınan ifadelere çokça benzer tarzda, ümmetin son zamanlarında mehdinin zuhur edeceği, paranın bol olup yağmurun çokça yağacağı, ümmetin sayısının artacağı belirtilmektedir.18

Tirmizî, İbni Mace ve Hakim'in rivayet ettikleri bir hadiste ise mehdinin zuhurunda, her isteyene elbisesinin götürebileceği kadar avuç avuç para vereceği anlatılmaktadır.19

Kindi'nin yaptığı bir rivayette de, İsa indiğinde dünyanın ıslah edilip, koyunla kurdun beraber dolaşacağı söylenmektedir.20 Oysa bu eşyanın tabiatına aykırıdır.
Hristiyanlara göre İsa beklenen mesihdi. Fakat İsa tekrar dünyaya gelecek ve dünyayı adaletle dolduracaktır:

"Çünkü nasıl, cümlesi Adem'de ölüyorlarsa öylece cümlesi Mesihte diriltileceklerdir... Sonra her riyaset ve her hakimiyet ve kudreti iptal edip melekutü Allah'a, Babaya teslim ettiği zaman son olacaktır. Çünkü bütün düşmanları kendi ayakları altına koyuncaya kadar onun saltanat sürmesi lazımdır'21

Yahudi ve hristiyan kaynakları mesih imajından bağımsız düşünülemeyen bu, mehdilikle ilgili rivayet edilen hadislerin bir kritigini yapmış olan İbni Haldun, hiç birisinin de güvenilir hadis olmadığını ortaya koymuştur. Hepsinin de rivayet zincirindeki illetlerini, ayrıca manalarındaki çelişkileri inceleyip açıkladıktan sonra ise "ahmak tabiatlı, tecrübesiz, kendilerini doğru yola sevkedecek akılları ve bilgileri olmayan kimseler ançak Fatımoğullarından birinin zuhur edecegi haberi halk arasında yayılmakla yukarda anlattığımız gibi meselenin içyüzünü, nesil ve nesebini ve nerede zuhur edeceğini bilmeden ben mehdiyim diye zuhur edenlerin çağrısına icabet eder." diyerek22 sonsözü söylemiş olmaktadır.

Kurtarıcı bir mehdi(ya da) mesih düşüncesinin oluşmasında şüphesiz bazı faktörler rol oynamıştır. Bunlardan birincisi, İslam'da başka diğer milletlerde de mesih fıkrinin bulunup, bunun yeni ihtidalarla müslümanlar arasında yayılmasıdır. Bu İslam ümmetini yıkıp çökerten çok öldürücü bir hastalıktır.

Tefsir kitaplarımıza bakıldığında israiliyyatla dolup taştığı görülecektir. Müfessirlerimiz, Allah Rasulü'nün(S) söylemediği ve Kur'an ayetlerinin de içermediği ve ifade etmediği anlamı bulup yazmak için adeta yarış etmişlerdir. Ne yazık ki müslümanların, inanç esası olarak kabul ettikleri birçok konu da bu tür hurafelere ve ahad haberlere dayanmaktadır.

İkinci bir sebep ise şudur: Yavaş yavaş zayıflamakta ve güçten düşmekte olan İslam toplumunun ileri gelen alimleri fiilî mücadeleyi bırakıp, toplumun bozukluklarıyla mücadeleye gîrîşmemişler; bunun yerine hem kendilerini hem de halkı avutacak olan parlak(!) fıkirler bulmuşlardır.23

Adeta kaf dağı masallarını andıran sözkonusu mehdi tasavvuru da bu fikirlerdendir. Çelişkiye bakınız ki Allah Rasulü zamanında bile dünya mutlak adaletle doldurulmamış, mehdi zamanında doldurulacaktır. Hem sonra, mehdinin zuhur etmediği zamanlarda yaşayan müslümanlar için bu bir haksızlık değil midir. Biz de zamanımızın adaletle dolmasını, dünyanın hakimleri olmayı isterdik...

Emevi-Abbasi çekişmeleri sonucunda her tarafın, kendilerini kurtaracak bir mehdi kahramanı ürettiklerini söyleyenler de vardır.24

En etkili sebeplerden biri de hiç kuşkusuz İslam ümmetinin, üretken müçtehitler devresine son verdikten sonra kangren halindeki taklit hastalığına tutulmuş olmalarıdır. Müslüman halklar hep, sırtlarını dayayacak, birgün gelip kendilerini kurtaracak, selamete erdirecek bir salih zat imajına angaje olmuştur. Sade halde taklitle kalmamışlar, geleceklerini de taklidî ve boyun eğme açısından garanti altına almışlardır. Yani mehdi fîkri müslümanlara hep mukallitliği ve avamiliği telkin eden bir sosyal ve dini baskı unsuru olmuştur adeta.25

Aslında müslümanların, hayatlarını garantiye alan birtakım kurtarıcıları(!) oldukça fazladır. Mesela her yüzyılda bir gelecek olan müceddit, İsa'nın gelişi, üç-ler-yediler-kırklar, Abdallar, Kutuplar, kutubu'l-aktaplar, keramet sahibi veliler, şeyhler, seyyidler, hızırlar v.s... Ama bu kurtarıcılar nedense bir türlü gelmiyorlar. Oysa şimdi buna ne kadar da ihtiyacımız vardı...

Allah'ın Kitabı'nda ve Rasulü'nün(S) sahih sünnetinde bu tür safsatalar yer almamaktadır. Kur'an bize hep çalışmayı emretmektedir. Allah(CC) Kitab-ı Kerim'inde, "Ey bürünüp sarınan, kalk artık(insanları) uyar"'26 buyuruyor; "Sizden hayra çağıran iyiliği emredip kötülügü meneden bir topluluk bulunsun..."27 buyuruyor; "(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben müslümanlardamm diyenden daha güzel sözlü kim vardır?"28 buyuruyor; Fitne kalmayıncaya ve dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın."'29' buyuruyor ama mehdinizi bekleyin, kutuplarınıza, şeyhlerinize bel bağlayın demiyor. Siz cehd ve gayret göstermezseniz Allah size her asırda bir müceddid gönderir demiyor. Allah'ın Elçisi de(S), "Sizden herkim bir münker görürse eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle, gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Ki bu imanın en zayıfıdır."30 buyuruyor. Ama size gelecek olan mehdiyi ve onun düzeltmesini bekleyin demiyor.

Sonuç olarak, artık müslümanların Musa'nın asası, İsa'nın nefes mucizesini gölgede bırakacak tarzda olağanüstü mucizevi beklentileri, tabir caizse süpermen düşlerini bırakıp ilme, amele, cihada sarılmaları, Allah için çalışıp didinmeye başlamaları zamanı çoktan gelmiş geçiyor. Her müslüman kendisinin mehdisi olmak zorundadır. Bundan başka mehdi yoktur ve olmayacaktır. Allah, "Bir toplum kendilerindekini değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez."31 buyuruyor. O halde Allah'ın istediği gibi müslümanlar olmak zorunluluğumuz var.


DİPNOTLAR

1- Mahmud Ebu REYYE, Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması, İst.1988, s.163-195.
2- Zakir Kadiri UGAN, İbni Haldun Mukaddime, MEB y.İst.1970, C.II,s.617:18.dipnot.
3- Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Trc.,DİB Y.Ank.1987, C.I.s.107; M.Ebu Reyye, a.g.e.,s.377.
4- İbni Haldun, a.g.e.,C.II,s.138.
5- Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhıd Mücadelesi ve Hz.Peygamber, Pınar Y.lst.1983, C.l.s.374.
6- Doç.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı, Mesih ve Mehdi İnancı Üzerine, Aylık Dergi Ehli Sünnet Özel Sayısı, 1985/1-11, s.291.
7- İslam Ansiklopedisi.D.B.Macdonald, Mehdi md-,C.VII, s.476; Fığlalı, a.g.e.,s.291; İbni Haldun, a.g.e.,11/149.
8- İbniHaldun,a.g.e.,II/138.
9- İslam Ansiklopedisi, C/VII.s.475.
10- İbni Haldun, a.g.e.,II/157-158.
11- İbid,s.160.
12- Mevdudi, a.g.e.,s.377 ve 376.
13- İbni Haldun, a.g.e.,II/173.
14- Doç.Dr.Hüseyin Gazi YURDAYDIN, Doç.Dr.Mehmet DAĞ, Dinler Tarihi.Ank. 1978,8.189.
15- Kitab-ı Mukaddes, Kitab-ı Mukaddes Şirketi Y.ist.,1958, Tevrat-ı şerif Bölümü,İşaya/53/11-12.
16- a.g.e.,Yeremya,23/5-6; Hezekiel, 37/24-28.
17- a.g.e.,Hezekiel, 34/23-29.
18- İbniHaldun,a.g.e.,II/150.
19- İbid,II/148-149.
20- İbid,II/173.
21- Kitab-ı Mukaddes, İncil Bölümü, Korintoslulara 1. Mektup, 15/ 22,24,25, Ayrıca bkz.E.Ruhi Fığlalı, a.g.e.,8.277, 14. dipnot.
22- İbni Haldun, a.g.e.,II/179.
23- Zakir Kadiri Ugan, Mukaddime, II/617,18. dipnot.
24- Mevdudi, a.g.e.,C.s.374.
25- İslam Ansiklopedisi, VII/476.
26- Müddesir, 1-2.
27- Ali İmran, 104.
28- Fussilet, 33.
29- Enfal, 39.
30- Sahih-i Müslim, İman-78.
31- Ra'd, 11.


Sonuç(*)
Mucizevî bir şekilde ortaya çıkacak «ıslahatcı» veya «kurtarıcı» fikrinin kökü, İslam’dan çok öncelerine, muhtemelen haksızlığa uğrayan en eski topluluklara kadar uzanmakta; Yahudîlerde ve Hıristiyanlarda ise «mesih» fikri karşımıza çıkmaktadır.

Kitleler halinde tenkile uğrayan Şiîlerdeki mehdîlik ile mesih anlayışında sebeplerdeki benzerliğin yanında motifdeki paralellik de ortadadır. Bununla beraber Şiîlerin mehdîleri bir çok bakımlardan eski dinlerin mesihlerine benzemektedirler. Belirli kişilerdir. Yaşamışlardır, mücadele etmişlerdir yahut bir kenarda kalmışlardır. Sonunda öldürülmüşlerdir. Bu öldürülme veya ölme olayını kabul etmiyenler, O'nun zahirde öldüğünü, öldürülenin O'nun süretine girmiş şeytan olduğunu, kendisinin bulutlarda, göklerde, dağlarda veya gizli mağralarda bulunduğunu ve istikbalde dönerek «düşmanlarından intikam alacağını, zulümle dolan dünyayı adaletle dolduracağını» kabul etmişlerdir.(1)

Fırkalarda, «imam-devlet reisi» anlayışlarına uygun bir tarzda «mehdî» fıkri teşekkül etmiştir. «Masum imam» anlayışında «mehdî» zirveyi teşkil etmektedir. Ehl-i Sünnetin, Haricîler ile Mutezilenin görüşüne göre: İmama (devlet reisine) hiçbir zaman masumiyet izafe edilemez.

Ayrıca imamet (devlet reisliği) inanç esaslarından değildir. Fıkıh'a, fürua ait meselelerdendir. Bu bakımdan Ehl-i Sünnet'te ele alınışı Şîa'dan tamamiyle farklıdır. Çünkü Şîa'nın -gülatından tutun da en mütedillerine varıncaya kadar- hepsinin anlayışına göre Mehdî fıili olarak zuhur etmiştir. Sadece İsna Aşeri’lerde zuhur ettikten sonra kaybolmuş ve asıl vazifesini yapması için son zuhuru beklenmektedir.

Halbuki Ehl-i Sünnet'te mehdîlikle ilgili ahad neviden olan sahih hadislerde dahi «Mehdî»nin kimliğini tesbit etmek, açık bir tasvirini yapmak mümkün değildir. Hiçbir zaman mehdîlik bir inanç esası olarak kabul edilmemiştir. Bununla beraber sünnî akaid kitaplarına hicrî sekizinci asırdan sonra bu bahsin idhal edilmesine rağmen hicri beşinci asırdan itibaren, bilhassa sağlam ve köklü dinî kültürden mahrum sünnî topluluklar arasında da kabul gördü.

Bilhassa mutasavvıflar kanalı ile halk arasında yayıldı. Ahlakî ıslahatı sağlamak, zalimlere baş kaldırarak insanlara hizmet etmek gibi ulvî gayelerin tahakkukunu zihinlerdeki bu muğlak anlayışın harekete geçirilmesinde gören mehdîler ortaya çıktı. Bunlar ortaya çıktıkları ülkenin şartlarına göre metod uyguladılar.

Çeşitli ülkelerde mehdîliğini iddia edenlerin ortaya çıkışlarının müşterek bir sebebi vardır: Siyaset(2). Bu gibilerin hepsi kendilerinin mehdî olmadığını bilmektedirler. Mehdî adıyla çağrılmaktan hoşlanan Muhammed b. el-Hanefıyye ve Carüdîlerin mehdîsi Muhammed b. Abdullah'tan tutun da Sudan ve Somali mehdîlerine kadar niceleri mehdîliği siyasî menfaat kozu olarak kullanmışlar ve benimsemişlerdir.

Yine bu gibilerin en yakın yardımcılarından aklı başında olanlar da bu işi sadece siyasî gayeleri uğruna kabullenmişlerdir. Bu husus Hz. Ali'nin meşhur kumandanı el-Eşter'in hislerini açığa vuran sözlerinden anlaşılmaktadır. Muhtar es-Sakafî, el-Eşter'i safına çekebilmek için, «Enbiyadan ve Rasullerden sonra yeryüzündekilerin en hayırlısı olan el-Mehdî Muhammed b. Emîril-mü'minin el-Vasiyy'den mektup getirdiğini» söyleyerek kendisini desteklemesini istedi.

El-Eşter mektubu açtı, şöyle yazılıydı: «el-Mehdî Muhammed'den Ibrahim b. Malik el-Eşter'e...» el-Eşter bu hitaba şaştı. Çünkü daha önce de Muhammed b. el-Hanefiyye'den kendisine mektub gelirdi. Fakat mehdîliğinden söz etmezdi. Meseleyi tahkik etti. Mektubun Muhammed b. el-Hanefiyye'den kendisine yazıldığına şehadet edenlere rağmen bu işe inanmadığını fakat Muhtar'ı desteklemesinin gerçek sebebini şu sözleri ile belirtti:

«Vallahi ben bu adamların şehadetlerinden şüpheliyim. Yalnız ayaklanma taraftarıyım, bunu şiddetle arzu ediyorum. Bu konuda kavmin görüşündeyim ve bu işin sonuçlanmasını istemekteyim...»(3)

Sudan mehdîsine bîat eden kabile reislerinden bazılarının şu sözleri de manidardır: «Her ne kadar sen mehdî değilsen de mehdîliğine bîat ediyorum... Hükümetle muharebe etmek şartıyla sana bîat ediyorum.(4)
Eskiden olduğu gibi günümüzde de aşağı yukarı bütün İslam ülkelerinde dinî guruplardan pek çokları liderlerinin nüfuzunu genişletmek için ya doğrudan doğruya mehdîliğini söylemişler veya mehdînin yakını olduğunu bildirmişlerdir. En azından müceddid oldu-ğunu ispata çalışmışlardır.
Bu konudaki hadisleri kendi anlayışları ve arzuları istikametinde yorumlamışlardır. Her iddiacı kendi soyunu Hz. Peygamber (S.A.)e ulaştırmaya birinci planda önem vermiştir.

H ü 1 a s a :

Siyasî, dinî, millî, ticarî, pek çok menfaatleri uğrunda binüçyüz kusur seneden bu yana Mehdî'den ve mehdîlikten medet uman nice liderler, şarlatanlar, ihtilalciler, şeyhler görüldü. Gerçek dinî kültür ve bilgi verilmeyen halk topluluklarında bundan sonra daha niceleri görülecek, kim bilir?

(*) Mehdilik; Avni İlhan, Akyay Kaynak Yayınları, 1976, İzmir, s.113 ila 116.

1-Yaşar Kutluay, İslam ve Yahudi Mezhepleri, s.214.215.

2- Kendisinin mehdî olduğuna inanıp ortaya çıkan ve etrafına yine kendisi gibilerden taraftar toplayan akıl ve ruh hastalarına her zaman rastlanır. Tabiîdir ki bunlar bahsimize konu değildirler. Bu hususta bak: Doç.Dr. Neda Armaner, Psikopatolojide Dini Belirtiler, s.131.

3- Bak: s.57, 58.

4-Bak:s. 108, 109.

Kaynak: İktibas Dergisi, Ekim 1990.

 
 
mehmed durmuş
venhar

Keyword : radyo vakit - mehmed durmuş - mehdilik -
Bookmark and Share
 

DİĞER HABERLER

Kalbin bilgisi
ğitilmiş (te’dîb edilmiş) kalbin, nefsin ve aklın erişebildiği hakikatler var; bu kalb ile elde edilen “bâtın” ilim; içe, diğer bilgi vasıtalarının er
Arakanlı Müslüman örgütlerin Myanmar'a geri dönüş endişesi
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 21 örgütün ortak açıklamasında, Arakan eyaletinde Myanmar askerlerinin aşırılıkçıların ve diğerlerinin soy
Allah’ın Elçilerinden Başkası Gaybı Bilir Mi?
Bahse konu olan Hz. Musa ve İsa (a.s)’ın annelerine verilen bilgi ‘vahyetmek’ifadesiyle bildirilmektedir. Bu nedenle Kur’an’da vahiy kelimesinin hangi
Kanaralaşmak
Evet, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da tabiat bozulması oluyor görüyorsunuz. Devlet görevlilerinin halleri gözlerinizin önündedir. Kimisi verdiği
Kanal İstanbul'un güzergahı resmen belli oldu | VİDEO
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının belirlendiğini belirterek, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Du
ABD, Türkiye-İran-Rusya blokunu vuruyor: Bu oyun Afrin ve Mümbiç’te bozulur
Akdeniz’den İran sınırına uzanan, Türkiye’nin bütün Güney sınırlarını kapatan, Arap-İslam dünyasıyla ilişkilerini kontrol altına almayı amaçlayan “Ter
Çin'in Uygur zulmü Washington Post'ta
2016 Ağustos'undan beri Çin'in yönetimi altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Chen Quanguo adlı valinin göreve gelmesinden beri güvenlik
Yeni küresel para düzeni ve savaş
Küresel para düzeni her 30-40 yılda bir değişir: 1871-1913 Klasik Altın Standardı, 1913-1944 Altın Değişim Standardı, 1944-1971 Bretton Woods Sistemi
Biz yenilirsek, dünya yenilmiş olacak...
Tarih, millet olarak omuzlarımıza hiç beklemediğimiz bir sorumluluk yükledi: Emperyalizm ile savaşta geri adım attığımız an veya içeriden-dışarıdan ge
Türk hayırseverlerden bir milyon Kur'an-ı Kerim bağışı
Kur'an öğrenmek ve okumak isteyen ancak imkanları sınırlı olanlara destek amacıyla yapılan çalışmada, 16 dilde hazırlanan 512 bin 696 mealli Kur'an-ı
1 - Milli Mücadele döneminde de Afrin'e harekat düzenlendi
2 - Erdoğan çok sert uyardı: Ezer geçeriz


Abdullah Yıldız

“Başka Kur’ân Getir” Diyenler

16/01/2018 - 13:21

Abdullah Yıldız
Abdurrahman Dilipak
Abdülaziz Kıranşal
Ahmed Kalkan
Ahmet Kekeç
Ahmet Varol
Ahmet Taşgetiren
Akif Emre
Ali Kaçar
Ardan Zentürk
Ali Karahasanoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Cihan Aktaş
Coşkun Uzun
Fatma Tuncer
Hamza Er
Hayrettin Karaman
Halime Kökçe
Hamza Türkmen
Hamdi Akan
Hikmet Ertürk
Hüseyin Gülerce
Hüseyin Bülbül
Hüseyin Alan
Ibrahim Karagül
Ismail Kılıçarslan
Kemal Öztürk
Kenan Alpay
Kemal Songür
Mehtap Yılmaz
Mehmet Durmuş
Merve Şebnem Oruç
Mustafa Çelik
Mustafa İslamoğlu
Mustafa Armağan
Mustafa Bozacı
Nedret Ersanel
Osman Atalay
Ramazan Kayan
Sevtap Mendi
Selahaddin E. Çakırgil
Süleyman Seyfi Öğün
Sükrü Hüseyinoğlu
Tülay Demircan Koyuncu
Yakup Döğer
Yavuz Bahadıroğlu
Yıldıray Oğur
Yiğit Bulut
Son Olayları Nasıl Değerlendiriyorsunuz
Oy Kullan Sonuçları Göster

www.radyovakit.com sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
© 2007 Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek :
bilgi@radyovakit.com  |  Yazılım & Sistem Yönetimi : Networkbil.Net

Evden eve nakliyat Gaziosmanpasa Evden eve nakliyat Eyüp Evden eve nakliyat Sultangazi Evden eve nakliyat Bayrampasa Evden eve nakliyat Günesli Evden eve nakliyat Sirinevler Evden eve nakliyat Yenibosna Evden eve nakliyat Küçükçekmece Evden eve nakliyat Basaksehir Evden eve nakliyat