Yeni Üyelik - Şifremi Unuttum
Arama    
Gerçek mü`minler şu kimselerdir ki; Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine O`nun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir ve daima Rablerine güvenirler. Onlar namazı hakkını vererek kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler. Enfal 2-3
* Müslüman bir Devlet Hangi Gerekçelerle Savaş ilan edebilir? (Video) * Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yol: Kanlı Ocak * ABD’nin yeni PKK planı ne? * Kazakistan'da başörtülü öğrencilere engel * Kalbin bilgisi * Yusuf’un iyilik hareketi * Zekat Ve İnfak Ekseninde Ekonomik Alanımızın İnşâsı * Tarihten günümüze Kudüs konulu panel Ankara’da düzenlendi (Haber-Video) * Kur’an’a Göre Şefaat * Meczupların Dîni: Tasavvuf

SON DAKİKA

ANA SAYFA

SİTENİZE EKLEYİN

RADYO DİNLE

Linkler

GENÇ BİRİKİM DERGİSİ

HAKSÖZ DERGİSİ

UMRAN DERGİSİ

VUSLAT DERGİSİ

İKTİBAS

YORUM DERGİSİ

İSLAMİ YORUM

AHMET VAROL

ANALİZ MERKEZİ

ANSAR DE

AYETLER COM

DENİZ FENERİ

DÜNYA BÜLTENİ

Enfal de

FİLİSTİN ENFORMASYON MERKEZİ

HABER VAKTİ

HAYRETTİN KARAMAN

KUDUS YOLU

M.ENGİN NOYAN

MAZLUMDER

MUSTAFA İSLAMOĞLU

Süleymaniye Vakfı

TEFSİR DERSLERİ

TEVHİD HABER

TEVHİDE DOĞRU

TİME TÜRK

İ H H

YARDIMELİ DERNEĞİ

İKRA İSLAM

İLKAV

İSRA HABER

Özçgün Duruş

ÖZGÜR DER

GIDA AMBARI

SAAT KAÇ

T.C. Kimlik Numarası

STAR

YENİ AKİT

YENİ ŞAFAK

ADANA BARIŞ RADYO

ADANA RADYO HAYAT

AKSARAY KENT FM

ANKARA DENGE RADYO

ANKARA HEDEF RADYO

ANKARA RADYO VAKİT

ANTALYA DİLARA FM

BATMAN GENÇLİK FM

BURSA ÇINAR RADYO

BURSA RAHMET FM

ÇORUM ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR NUR RADYO

ERZİNCAN GÖKSU FM

ISPARTA DİLARA FM

KARAMAN GSRT FM

KAYSERİ ART FM

KAYSERİ ARİFAN RADYO

KAYSERİ FURKAN RADYO

KAYSERİ RADYO AS

KAYSERİ ŞAFAK RADYO

KIRIKKALE ANADOLU FM

KIRŞEHİR GENÇLİĞİN SESİ FM

KOCAELİ ANADOLU RADYO

KOCAELİ MESAJ FM

KONYA GENÇLİK FM

KONYA RADYO EN

KONYA RİBAT FM

KONYA İSRA FM

MALATYA SELAM RADYO

MARDİN CEMRE RADYO

MUŞ RADYO 1071

NİĞDE UMUT FM

SAKARYA HİLAL FM

SİVAS RADYO GÜNEŞ

SİVAS RADYO HİLAL

URFA RADYO MEDYA

URFA RADYO MEGA

İÇEL ÇAĞRI FM

İÇEL İSTİKLAL RADYO

İRİP RADYO

İSTANBUL MARMARA FM

İSTANBUL MORAL FM

İSTANBUL RADYO MEKTUP

İSTANBUL ÖZEL FM

İZMİR RADYO BAŞAK

24 HABER TV

ÇAĞRI TV

HİLAL TV

KANAL A

TGRT HABER

TV NET

ÜLKE TV

Namaz Vakitleri

8 Kasım 2010 dan beri

Bugün 174226
Toplam 411128764
En Fazla 606285
Ortalama 154559
Üye Sayısı 127
Bugün Üye Olan 0

Avrupa'da dünden bugüne Müslüman imajı ve Bazı Fiili neticeleri

Avrupa insanının büyük bir bölümünün şuur altında klasik Müslüman imajının varlığını muhafaza ettiği bilinmeyen bir gerçek değildir. Bu cümleden olarak, edebî eserlerde Müslüman yine aşağılanmaktadır. Filmlerde Müslüman ya tiksindirici ya da alay konusu tiplemelerle takdim edilmektedir. Televizyon kanalları ve diğer basın yayın
2018-01-19 - 14:26

AVRUPA’DA DÜNDEN BUGÜNE MÜSLÜMAN İMAJI VE BAZI FİİLÎ NETİCELERİ

 

Tarihin lüzumsuz bir uğraş alanı olduğuna dair zaman zaman dile getirilen bazı iddialara rağmen, geçmişin tanınmasına yardımcı olması yanında bugünü, hatta yarını bile etkisi altına aldığı bir gerçektir. Dolayısıyla, tarihten kopuk olarak ne bugünü değerlendirmek, ne de yarını planlamak mümkündür. Çünkü, “bugün” dediğimiz zaman dilimi, “dün”ün bir devamı; “yarın” ise “bugün”ün vârisidir.

Tarih, bünyesinde çok büyük oluşum ve değişimleri barındıran çok engin bir hâfızadır. Bu oluşumlardan biri, muhtelif insan topluluklarının birbiri hakkında şekillendirdikleri imajlardır. İmajlar, asırları içine alan muhtelif türden ilişkilerin birer neticesidir. Tarihin bir unsuru olması itibarıyla dün oluşan bu imajlar, az ya da çok değişikliğe uğrayarak, ama çoğu kere özünü pek yitirmeden bugüne ulaşır, dahası bugünü etkisi altına alır.

İşte, Avrupa’da M. VIII. yüzyıldan itibaren oluşan ve değişik evrelerden geçerek bugün de varlığını bâriz bir şekilde hissettiren “Müslüman imajı”, böyle bir olgudur. Peki nedir bu imaj ve nasıl oluşmuştur?

Ortaçağ tarihinin en önemli gelişmelerinden biri, belki de başta geleni, İslam fetih hareketleridir. M. 632 senesinde başlatılan bu fetih hareketleri ile 732 senesine gelindiğinde, bir diğer ifadeyle Hz. Peygamber’in vefatından bir asır sonra Müslümanlar, Doğu’da Sâsânî İmparatorluğu’nun varlığına son verdikten ve Türkistan’ın fethini tamamladıktan sonra Çin sınırlarına dayanmışlar; Batı istikametinde ise Mısır, Kuzey Afrika (Mağrib) ve İspanya’nın (İberya Yarımadası, Endülüs) fethinin ardından Fransa’ya girmişlerdi (Paris’e 234/30 km).

Biraz dikkat edildiğinde, bu topraklardan Güneydoğu Anadolu ve Suriye yanında batı istikametinde feth edilen Filistin, Mısır, Kuzey Afrika, İspanya ve Güney Fransa’nın tamamıyla Hıristiyan hâkimiyetindeki topraklar olduğu kolayca anlaşılacaktır. Bunun anlamı şudur: M. IV. yüzyılda devlet dini olduktan sonra hızla yayılan Hıristiyanlık, ilk defa çok ciddi ve çetin bir rakiple karşılaşmış, dahası bu yeni rakip karşısında ağır bir mağlubiyete uğramıştır.

Kilise mensupları, Hıristiyanların uğradığı mağlubiyetleri dinlerini iyi yaşayamamalarının, içinde bulundukları ahlâkî bozulmanın bir karşılığı olduğu ve bu gelişmelerde, aslında “şeytanın askerleri” olan Müslümanların ilâhî irade tarafından geçici olarak hıristiyanlara musallat edildiği, ancak sonuçta yine hıristiyanların kazanacağı yorumunu yaparak, fetihlerin meydana getirdiği şoku bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştılar.

Ancak hıristiyan âlemi açısından asıl endişe verici olan gelişme, fethedilen topraklarda yaşayan hıristiyan toplulukların kitleler halinde ve hızlı bir biçimde İslam’a girmeye yönelmiş olmalarıydı. İşte bu durum karşısında kilise mensupları, İslamlaşmanın engellenmesini, kaybedilen toprakların geri alınmasından daha önemli bir vazife olarak telakki ettiler. Bunun için buldukları en önemli çare, hıristiyan kitlelere İslam’ın ve Müslümanların son derece çirkin ve sevimsiz bir görüntü içerisinde takdim edilmesinden ibaretti. Bir başka ifadeyle, artık hıristiyan dünyasında yönlendirilmiş bir Müslüman imajı şekillenmeye başlamaktaydı. Özetle ifade etmek gerekirse, bu imaj çerçevesinde;

1) İslamiyet, gerçek ve doğru din olan Hıristiyanlık karşısında yalan ve hurafeden ibaret bir dindir. Hz. Muhammed din adına uydurma kıssalarla bâtıl inançları birbirine karıştıran ve söylediklerini destekleyecek mucizelerden yoksun bulunan bir “sahte peygamber”dir. Her ne kadar onun bazı sözleri kulağa doğru ve hoş gibi gelse de bu sözlerin içinde fesat ve zehir gizlidir.

2) İslamiyet kılıç, şiddet ve zorbalık dinidir. Bu din, özellikle hıristiyanları baş düşman olarak görür. Hıristiyanların öldürülmesi, imha edilmesi, onlara her türlü zulmün yapılması, Kur’an’ın bir emridir. Yine, hıristiyanların kılıç zoruyla Müslüman yapılması da bu dinin gereğidir.

3) İslam şehvet dinidir. Kur’an’da zina serbesttir. Hatta homoseksüelliğe müsade edilmiştir. Müslüman erkekler yedi, hatta on kadınla evlenebilirler.

4) Hz. Muhammed, kıyamete yakın geleceği bildirilen “deccal”dir.

5) Müslümanlar “putperest”tir, “şeytanın askerleri”dir.

Asırlarca İslam’dan bahseden hıristiyan kaynaklarında işte böyle bir İslam ve Müslüman imajı çizildi, papalar mektuplarında bu imajı işlediler, papazlar vaazlarıyla hep bu imajı pekiştirdiler. Mesele bununla da kalmadı. Değişik coğrafyalarda kutsanan hıristiyan azizleri, Tanrının Müslümanlara olan öfkesinin yeryüzündeki birer sembolü haline getirildi. Bunun en tipik örneği, Hz. İsa’nın kardeşi olduğuna inanılan İspanya’daki Santiago’dur (Aziz Yakub). Katolik hıristiyanlar, Santiago’nun tarihî şahsiyetini bir tarafa bırakarak bu ismi ,İspanya’yı “putperest” olarak niteledikleri Müslümanlardan geri almak ve yarımadada Hıristiyanlığı tekrar ihya etmek üzere Tanrı tarafından görevlendirilen olağanüstü bir kahramana dönüştürmüşlerdir.

Netice itibarıyla, fetihlerin hemen akabinde oluşmaya başlayan bu imaj çerçevesinde Hıristiyanlık “Tanrının dini”, hıristiyanlar “Tanrı’nın askerleri”; Müslümanlık “şeytanın yolu”, Müslümanlar ise “şeytanın askerleri” idi. Dolayısıyla, iki din ve iki dinin mensupları tam zıt istikametlerde duruyorlardı.

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi, bu imaj bir takım gelişmelerin hâsıl ettiği bir sonuçtu. Ancak, kendisi de bilâhare başka bazı gelişmelerde rolü bulunan önemli faktörlerden biri haline geldi. Bu gelişmelerden ilki ve belki de en önemlisi, haçlı savaşlarıdır. Kutsal mekanları kurtarmak maksadıyla “putperestler”e karşı kutsal savaşa çıktıklarına inanan hıristiyan askerleri en fazla keyiflendiren husus, akıtılan Müslüman kanının çokluğuydu. Tarihçi Runciman’ın ifadesiyle, haçlı askerleri zincirden boşanmış deliler gibi yollarda, evlerde ve camilere oradan oraya koşup önlerine çıkan herkesi kadın, erkek ve çocuk demeden öldürüyorlardı. Müslüman kanına o kadar susamışlardı ki, sonunda öldürdükleri Müslümanların kanları neredeyse diz boyuna ulaşmıştı.

Oluşturulan bu sahte Müslüman imajının Ortaçağ’da hafızalarda yer eden önemli fiilî neticelerinden bir diğeri, Müslümanlardan geri alınan Sicilya ve Endülüs gibi topraklarda hıristiyan hakimiyetinde yaşamak durumunda kalan Müslüman topluluklara uygulanan hıristiyanlaştırma ve asimilasyon politikalarıdır. Bu topraklarda hıristiyan idareciler siyasi hakimiyetlerini sağladıktan sonra kendi idareleri altındaki Müslüman cemaatlerini, “Hıristiyanlığı kirletmeleri muhtemel necis unsurlar” olarak görmüşlerdir. Bu bakış açısının bir sonucu olarak, devlet-kilise ikilisi daha önce yahudiler üzerinde denenen ve büyük ölçüde başarılı olan metodun bir benzerini uygulamaya koyarak, Müslümanları hıristiyanlaştırmak suretiyle, kendi tabirlerince onları “necasetten arındırma”ya gayret ettiler. Bunun için daha önce verilen can, mal ve din emniyetine dair güvenceler göz ardı edilerek,

–Müslümanların zorla vaftiz edilmeleri için bir dizi ferman çıkarıldı.

–İslam dini ile ilgili kitaplar toplanarak imha edildi.

–İslamî kılık-kıyafet ve ibadetler yasaklandı.

–Arapça konuşma ve yazma, Müslüman veya Arap isimleri kullanma, Arapça şarkılar söyleme de yasaklar kapsamına alındı.

–Cami ve mescitler kiliseye çevrildi.

–Küçük yaştaki çocuklar ailelerinden alınarak, hıristiyan terbiyesiyle yetişmelerini sağlamak maksadıyla manastırlara teslim edildi.

–Bütün bunların ardından vaftiz edilen Müslümanların gerçek birer hıristiyan olup olmadıklarını kontrol etmek için engizisyon mahkemeleri devreye sokuldu.

Görüldüğü gibi, buraya daha başkaları da eklenebilecek olan bu tebir ve uygulamalar, kelimenin tam anlamıyla”düşman” olarak kabul edilen bir topluluğun toptan yok edilmesi hedefine yönelikti ve bu hedefe de büyük ölçüde ulaşıldı. Bunda hıristiyan idarecilerin hıristiyanlaştırma politikasını uygulamada gösterdikleri ısrar ve titizliğin büyük rolü bulunduğu şüphesizdir. Bununla birlikte, Müslümanların durumunun da bu başarının sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtmeden geçmemeliyiz. Şöyle ki,

Hıristiyanlaştırma politikası uygulamaya konur konmaz, Müslümanların ekonomik bakımdan durumu iyi olanları ve bu arada münevverleri Kuzey Afrika’ya göçü tercih ettiler. Dolayısıyla, İspanya’da kalan Müslüman cemaat hem ekonomik hem de entellektüel düzey bakımından fakirleşmiş ve sonuçta kimliğini muhafaza konusunda dirençsiz kalmıştır. Diğer taraftan, o dönemin İslam ülkeleri söz konusu Müslümanlara yardım için müşterek bir plan ve politika geliştirememişlerdir.

Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, Müslüman cemaatinin önemli bir bölümü, şeklen hıristiyan görünse de gizlilik içinde İslam’a bağlılığını şu ya da bu şekilde devam ettirmenin gayreti içinde olmuştur. Bu durumu fark eden hıristiyan idareciler, bu sefer kesin çözüm için sürgün politikasını devreye sokmuşlar ve bu suretle varlığına tahammül edemedikleri Müslümanları dokuz asırlık topraklarından koparıp atmışlardır.

İspanya’da İslam ile hesaplaştığına inanan Batı Hıristiyanlık âlemi, tam da bu sevinci yaşarken aynı sıralarda yine İslam adına Anadolu üzerinden kopup Balkanlar ve Orta Avrupa’ya doğru hareket etmekte olan Müslüman Türkler ile karşılaştı. Bu sefer imaj oluşturma mekanizması Türkler aleyhine harekete geçirildi. Daha önce Müslüman Araplar’a nisbet edilen olumsuz sıfatların tümü, belki de daha fazlası Türkler için söylenmeye, yazılıp çizilmeye başlandı.

Sözgelimi, 1603 yılında General History of the Turks (Türkler’in Genel Tarihi) isimli eseri yazan İngiliz papaz Knolles, Türkler’i, “dünyaya dehşet saçan teröristler” olarak nitelemekteydi. Shakespeare’in cümlelerinde Türk, “şehvetperest”, “cinsel edepten mahrum âciz bir hayvan”, “zalim ve sinsi bir insan” olarak takdim edilmekteydi. Luther ise, Türkler’i kötülemek için daha da ileri gidiyor ve Türk’ün tecessüm etmiş şeytan ya da şeytanın ta kendisi olduğunu söylüyordu.

İslamiyet ve Müslümanlar hakkında Ortaçağ’da oluşan bu imaj, büyük ölçüde Yeniçağ’da da varlığını muhafaza etti. peki bugün için durum nedir?

Doğrusu bugünkü Avrupa’nın, Ortaçağ’dakinin aynısı olduğunu söylemek ne kadar zor ise, bugünkü Avrupalının Müslüman imajının dünkü ile aynı olduğunu söylemek de o derece zordur. Her şeyden önce, dünden farklı olarak günümüz batı dünyasında, sayıları henüz çok olmasa da İslam’a daha objektif ölçülerle bakabilen ve bu çerçevede değerlendirmeler yapabilen ciddi ilim adamlarının varlığı söz konusudur. Diğer taraftan, bugünün Avrupası kendi içinde geliştirdiği ve uygulamaya çalıştığı temel insan hakları değerleriyle dünün Avruapsından çok farklıdır.

Ancak bütün bunlara rağmen, Avrupa insanının büyük bir bölümünün şuur altında klasik Müslüman imajının varlığını muhafaza ettiği bilinmeyen bir gerçek değildir. Bu cümleden olarak, edebî eserlerde Müslüman yine aşağılanmaktadır. Filmlerde Müslüman ya tiksindirici ya da alay konusu tiplemelerle takdim edilmektedir. Televizyon kanalları ve diğer basın yayın organları, İslam dinini terör ve şiddet kavramlarıyla iç içe göstermek için bilinçli bir çaba sarf etmektedirler.

Bazı ırkçı siyasi partiler Müslümanları “sürü” olarak niteleyip aşağılamaktadırlar. Eski ABD cumhurbaşkanlarından Nixon, 1992 yılında yayınladığı bir eserinde Amerikalılar’ın çoğunun Müslümanları uygar olmayan, kirli, barbar, aklını iyi kullanamayan bir toplum olarak görme eğiliminde olduklarını dile getirmektedir. İlk ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitaplarında İslam ve Müslümanlar ile alakalı olumsuz ifadeler ve yanlışlıklar yine varlığını korumaktadır. Hatta olumsuz müslüman imajı, Avrupa haritasının içinde mülahaza edilen bazı bölgelerde, bugün bile en az Ortaçağ’daki kadar şiddetli etnik ve dinî temizlik hareketlerine mesnet teşkil edebilmektedir. Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Kosova’da yaşananları, söz konusu Müslüman imajıyla irtibatlandırmadan tam olarak anlamak mümkün değildir.

İşte, Avrupa Türklüğü ya da bir başka ifadeyle Avrupa’da Türkler kendileri dışında ve fakat kendileri hakkında başkaları tarafından oluşturlan böyle bir imajla karşı karşıyadırlar. Bu imaj, ister istemez onun kimlik mücadelesinin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Ancak, değişim tarihin temel dinamiklerinden biridir. Binaenaleyh, sözü edilen imaj da bir şekilde değişecektir. Sabırlı, bilinçli ve planlı gayretler bu değişimi hızlandıracak ve yarını bugünden daha olumlu bir hale dönüştürebilecektir. Bunu sağlayabilmek için gerek Türkiye’deki ilgili yetkililere, gerekse Avrupa’daki Türkler’e önemli görevler düşmektedir. Maddeler halinde sıralayacak olursak,

1) Türkler’in kimliklerini sağlayacak iki temel öğeden biri dilleri, diğeri ise dinleridir. Dolayısıyla, hem dillerini ve hem de dinlerini doğru kaynaklardan öğrenmelerini sağlayacak mekanizmalar mutlaka geliştirilmelidir.

2) İlgili Avrupa ülkeleri nezdinde teşebbüslerde bulunularak, İslam ve Türkler hakkında ders kitaplarında yer alan ve doğrudan Türkler’e bakışı etkileyen yanlış bilgilerin düzeltilmesi için daha yoğun çaba sarf edilmelidir.

3) Türkler, içinde yaşadıkları Avrupa ülkelerinin asimile olmadan uyumlu bir unsuru haline gelmelidirler. Bunun için o ülkelerin hassas oldukları değerler iyi bilinmeli ve dikkate alınmalıdır. Sağlıklı bir iletişim içinde yaşadıkları toplumların dillerini mutlaka öğrenmelidirler. Bu hususta yahudi cemaatlerinin tecrübeleri dikkatle incelenmelidir.

4) Türkler, davranışlarıyla içinde yaşadıkları toplumlara başka bir devletin “beşinci kol”u gibi çalıştıkları intibaını vermemelidirler. Çünkü, hiçbir ülke ve toplum kendi sınırları içinde kendi aleyhine hareket eden bir topluluğa sonsuza dek müsamaha göstermez, gösteremez.

5) Türkler, yaşadıkları toplumlarda nüfuz ve etkilerini artırabilmek, toplumun vazgeçilemez bir parçası oldukları kanaatini yerleştirmek için mutlaka ekonomik ve kültürel açılardan son derece güçlü olmalıdırlar.

6) Ekonomik ve kültürel alanda sağlanacak birikimden, medya organları vasıtasıyla var olan yanlış imajı düzeltmek için yararlanılmalıdır.

7) Türkiye, Avrupa’daki Türkler’in eğitimini daha ciddi bir şekilde ele almalıdır. Bu maksatla gönderdiği eğitimcilerin milli kültürü hazmetmiş, döviz için değil hizmet için giden elemanlardan olmasına dikkat etmelidir.

Sonuç itibarıyla, Avrupa’da dünden bugüne var olan Müslüman ve Türk imajının olumsuz olduğu ve bu imajın Türkler’in önüne zaman zaman bir engel olarak dikildiği bir gerçektir. Ancak, bu imajı düzeltmede asıl görevin bizlere düştüğü unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA
Assaf Hüseyin, Batının İslamla Kavgası, İstanbul 1991; Anwar G. Chejne, İslam and the West, Albany 1983; E. İzzetî, İslamın Yayılış Tarihine Giriş, İstanbul 1984; A. Castro, La realidad historica de Espana, Mexico 1980; Muhammad Benaboud, “Orientalism and the Arab Elite”, The Islamic Quarterly, XXVI/1 (1982); S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, I-III, Ankara 1989; M. Hamdi Zakzûk, Oryantalizm veya Medeniyet Hesaplaşmasının Arka Planı, İzmir 1993; Bryan S. Turner, Oryantalizm Kapitalizm ve İslam, İstanbul 1991.

{İslamî Araştırmalar Dergisi, C. XIII, S. 2, (Ankara) 2000, s. 174-177} kaynağından alınmıştır.

 

Prof.Dr. Mehmet Özdemir

iktibas


Keyword : radyo vakit - iktibas - mehmet özdemir -
Bookmark and Share
 

DİĞER HABERLER

Meczupların Dîni: Tasavvuf
“Hayır, zulmedenler, hiç-bir bilgiye dayanmaksızın kendi hevâ (istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim hidâyete erdirebilir?. Onl
Afrin neden Türkiye'ye tehdit?
Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Türkiye sınırının büyük bölümünü işgal ederek Anka- ra için başlıca güvenlik tehdidi haline geldi. Afrin'deki teröris
“Mutlak Doğru” Üzerine
“Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adâlet bakımından da tastamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek (kimse) yoktur. O, işitendir, bilendi
Tunus devriminin kazanım ve kayıpları
Devrimin yedinci yılında Tunus halkı, demokrasi ve özgürlük ilkelerini pekiştirmek yolunda mesafe kat ederken, her geçen gün kötüye giden ekonomik dur
Müslüman Doğulmaz, Müslüman Olunur
Doğuştan ‘müslüman’ olduğunu zanneden, bu ‘ölümcül’ yanlışla büyüyen ve böyle yaşayıp, böyle ölüp giden bir toplumun içinde doğup büyüdük. Bu anlayışı
Kudüs, Mescid-i Aksa ve İlk Kıble Meselesi
Kudüs tarihin en eski ve binlerce yıllık bir geçmişe sahip şehirlerinden birisidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihteki önemi asla azalma
Kurdun dişine kan değmesin...
Bir, Rus gazeteleri, askeri kaynaklara dayanarak 31 Aralık Pazar günü, Rus Hava Kuvvetleri’nin konuşlandığı Hemymim Hava Üssü’nün saldırıya uğradığını
‘Muhafazakar muhalefet’, ‘Muhafazakar müdahale’ ve ana omurgayı çatlatmak..
2016, Türkiye siyasi tarihinin en ağır travmasının yaşandığı yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan sonraki en ağır dış müdahalesine, saldırısına
2018’de Türkiye-Rusya ilişkilerinde işbirliği ve sorun alanları
Türk dış politikası açısından oldukça hareketli geçen 2017 yılı Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişimi bakımından da dikkat çekici gelişmelere sahne old
İran'da Neler Oluyor?
İran’da yüksek enflasyon, vergi artışı düzenlemesi, zamlar ve hayat pahalılığı halkı sokaklara döktü. 28 Aralık’ta Meşhed’de bir grup göstericinin baş
1 - Kazakistan'da başörtülü öğrencilere engel
2 - Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yol: Kanlı Ocak
3 - Yusuf’un iyilik hareketi
4 - ABD’nin yeni PKK planı ne?
5 - Kalbin bilgisi
6 - Müslüman bir Devlet Hangi Gerekçelerle Savaş ilan edebilir? (Video)


Abdullah Yıldız

“Başka Kur’ân Getir” Diyenler

16/01/2018 - 13:21

Abdullah Yıldız
Abdurrahman Dilipak
Abdülaziz Kıranşal
Ahmed Kalkan
Ahmet Kekeç
Ahmet Varol
Ahmet Taşgetiren
Akif Emre
Ali Kaçar
Ardan Zentürk
Ali Karahasanoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Cihan Aktaş
Coşkun Uzun
Fatma Tuncer
Hamza Er
Hayrettin Karaman
Halime Kökçe
Hamza Türkmen
Hamdi Akan
Hikmet Ertürk
Hüseyin Gülerce
Hüseyin Bülbül
Hüseyin Alan
Ibrahim Karagül
Ismail Kılıçarslan
Kemal Öztürk
Kenan Alpay
Kemal Songür
Mehtap Yılmaz
Mehmet Durmuş
Merve Şebnem Oruç
Mustafa Çelik
Mustafa İslamoğlu
Mustafa Armağan
Mustafa Bozacı
Nedret Ersanel
Osman Atalay
Ramazan Kayan
Sevtap Mendi
Selahaddin E. Çakırgil
Süleyman Seyfi Öğün
Sükrü Hüseyinoğlu
Tülay Demircan Koyuncu
Yakup Döğer
Yavuz Bahadıroğlu
Yıldıray Oğur
Yiğit Bulut
Türkiye'de Boşanma Sebebleri nelerdir?
Oy Kullan Sonuçları Göster

www.radyovakit.com sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
© 2007 Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek :
bilgi@radyovakit.com  |  Yazılım & Sistem Yönetimi : Networkbil.Net

Evden eve nakliyat Gaziosmanpasa Evden eve nakliyat Eyüp Evden eve nakliyat Sultangazi Evden eve nakliyat Bayrampasa Evden eve nakliyat Günesli Evden eve nakliyat Sirinevler Evden eve nakliyat Yenibosna Evden eve nakliyat Küçükçekmece Evden eve nakliyat Basaksehir Evden eve nakliyat