Yeni Üyelik - Şifremi Unuttum
Arama    
Gerçek mü`minler şu kimselerdir ki; Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine O`nun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir ve daima Rablerine güvenirler. Onlar namazı hakkını vererek kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler. Enfal 2-3
* Müslüman bir Devlet Hangi Gerekçelerle Savaş ilan edebilir? (Video) * Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yol: Kanlı Ocak * ABD’nin yeni PKK planı ne? * Kazakistan'da başörtülü öğrencilere engel * Kalbin bilgisi * Yusuf’un iyilik hareketi * Zekat Ve İnfak Ekseninde Ekonomik Alanımızın İnşâsı * Tarihten günümüze Kudüs konulu panel Ankara’da düzenlendi (Haber-Video) * Kur’an’a Göre Şefaat * Meczupların Dîni: Tasavvuf

SON DAKİKA

ANA SAYFA

SİTENİZE EKLEYİN

RADYO DİNLE

Linkler

GENÇ BİRİKİM DERGİSİ

HAKSÖZ DERGİSİ

UMRAN DERGİSİ

VUSLAT DERGİSİ

İKTİBAS

YORUM DERGİSİ

İSLAMİ YORUM

AHMET VAROL

ANALİZ MERKEZİ

ANSAR DE

AYETLER COM

DENİZ FENERİ

DÜNYA BÜLTENİ

Enfal de

FİLİSTİN ENFORMASYON MERKEZİ

HABER VAKTİ

HAYRETTİN KARAMAN

KUDUS YOLU

M.ENGİN NOYAN

MAZLUMDER

MUSTAFA İSLAMOĞLU

Süleymaniye Vakfı

TEFSİR DERSLERİ

TEVHİD HABER

TEVHİDE DOĞRU

TİME TÜRK

İ H H

YARDIMELİ DERNEĞİ

İKRA İSLAM

İLKAV

İSRA HABER

Özçgün Duruş

ÖZGÜR DER

GIDA AMBARI

SAAT KAÇ

T.C. Kimlik Numarası

STAR

YENİ AKİT

YENİ ŞAFAK

ADANA BARIŞ RADYO

ADANA RADYO HAYAT

AKSARAY KENT FM

ANKARA DENGE RADYO

ANKARA HEDEF RADYO

ANKARA RADYO VAKİT

ANTALYA DİLARA FM

BATMAN GENÇLİK FM

BURSA ÇINAR RADYO

BURSA RAHMET FM

ÇORUM ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR NUR RADYO

ERZİNCAN GÖKSU FM

ISPARTA DİLARA FM

KARAMAN GSRT FM

KAYSERİ ART FM

KAYSERİ ARİFAN RADYO

KAYSERİ FURKAN RADYO

KAYSERİ RADYO AS

KAYSERİ ŞAFAK RADYO

KIRIKKALE ANADOLU FM

KIRŞEHİR GENÇLİĞİN SESİ FM

KOCAELİ ANADOLU RADYO

KOCAELİ MESAJ FM

KONYA GENÇLİK FM

KONYA RADYO EN

KONYA RİBAT FM

KONYA İSRA FM

MALATYA SELAM RADYO

MARDİN CEMRE RADYO

MUŞ RADYO 1071

NİĞDE UMUT FM

SAKARYA HİLAL FM

SİVAS RADYO GÜNEŞ

SİVAS RADYO HİLAL

URFA RADYO MEDYA

URFA RADYO MEGA

İÇEL ÇAĞRI FM

İÇEL İSTİKLAL RADYO

İRİP RADYO

İSTANBUL MARMARA FM

İSTANBUL MORAL FM

İSTANBUL RADYO MEKTUP

İSTANBUL ÖZEL FM

İZMİR RADYO BAŞAK

24 HABER TV

ÇAĞRI TV

HİLAL TV

KANAL A

TGRT HABER

TV NET

ÜLKE TV

Namaz Vakitleri

8 Kasım 2010 dan beri

Bugün 175450
Toplam 411129988
En Fazla 606285
Ortalama 154560
Üye Sayısı 127
Bugün Üye Olan 0

Hayati Bir Mesele Üzerine Bir Fıkra

İslam'ın ilke ve hükümlerine aykırı bir siyaset izleyen, insanların haklarını ihlal eden, zulmeden yönetime karşı, onu alaşağı etmek için harekete geçmek gerekir mi? Müslümanların bu konuda bir yükümlülüğü ya da en azından bir hakkı var mıdır? Ya da böyle bir yönetimi
2018-01-19 - 17:44

Hayati Bir Mesele Üzerine Bir Fıkra

 

İslam'ın mekâsıdı, insanın mesâlihidir.

İslam'ın ilke ve hükümlerine aykırı bir siyaset izleyen, insanların haklarını ihlal eden, zulmeden yönetime karşı, onu alaşağı etmek için harekete geçmek gerekir mi? Müslümanların bu konuda bir yükümlülüğü ya da en azından bir hakkı var mıdır? Ya da böyle bir yönetimi kabullenmeleri, onunla yola devam etmeleri mi daha doğrudur? Varlık nedeni olan hukuk ve adaleti çiğneyen yönetime karşı nasıl hareket edileceği konusunda, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren tartışılagelmiş, farklı mezhepler farklı görüşler ileri sürmüştür. Dahası İslam içinde ilk ortaya çıkan itikadî mezhebe (fırka) verilen 'Haricîlik (Hariciyye)' ismi tam da bu tartışma konusuyla ilgilidir. Çünkü 'haricî' terimi, "meşru yönetime karşı çıkan, başkaldıran, ayaklanan' anlamına gelir.[1] Haricîler de Hz. Ali'ye karşı isyan ederek onun karşısına ayrı bir silahlı grup olarak çıkmış, kendilerinden olmayanları tekfir ederken onlara karşı hurucû (karşı çıkıp ayaklanmayı) vacip görmüşlerdir.

Bugün de bu mesele, gençlerin çokça sorguladıkları, ilmî bir merakla hakikatini öğrenmeye çalıştıkları bir konudur. Özellikle Arap baharı denen fırtınanın yol açtığı hayal kırıkları, özellikle de Suriye konusu bağlamında sık sık gündeme gelmektedir. Bu nedenle, konu üzerinde kısa bir değerlendirmede bulunacağız.

Ehl-i sünnet, haricîleri, "meşru yönetime başkaldıranlar" şeklinde tanımlarken onların bu sert ve şiddet yanlısı görüşüne reddeder. Onlar, hem İslam'ın makâsıdını hem de insanın mesâlihini göz önünde bulundurarak daha makul bir görüş ortaya koyarlar.

Ehl-i sünnetin bu genel görüşü, baştaki yönetici zalim, facir ve fasık biri de olsa ona karşı hemen başkaldırmanın doğru olmadığı şeklindedir. Onlar, tarihî tecrübelerinden hareketle bu konuda şöyle der:

Müslümanların önünde iki seçenek vardır:

Ya baştaki yöneticiye başkaldırırlar ve bundan dolayı ülkede iç savaş çıkar. iç savaş ortamında artık ne bir devlet düzeni kalır ne de hukuk. insanların canları, malları ve ırzları payimal olur. Önceden belli bir düzen varken toplum büsbütün kaos içine düşer.

Ya da baştaki yöneticiyi kabul ederler, belli bir düzen, yarı uygulanan hukukla hayatlarını sürdürür ve dinî yükümlülüklerini yerine getirirler. İslam'a aykırı politikaları, bazen şiddet-dışı yolarla düzeltmek, bazen eleştirmek bazen de en azından kalb ile bugz etmekle yetinirler. Ama toplumu iç savaşa atacak bir girişimde bulunmazlar.

Ehl-i Sünnet her iki seçeneğin de şerr/kötü olduğunu kabul eder ama ikincisi daha hafiftir. Bu nedenle birinciye karşı ikinci seçenekte karar kılınması gerektiğini düşünürler.

Burada ehven-i şerr ilkesine dayanılmaktadır. Bu ilke, aklın da kabul ettiği naklin de kabul ettiği bir ilkedir. Çünkü, her akıl sahibi iki zarardan biri kaçınılmaz ise daha hafifine katlanarak büyük zarardan kaçınmak ister. Ehl-i Sünnet'in genel görüşünün dayandığı mantık budur.

Nitekim, İmam Malik başta olmak üzere fıkıhçıların çoğuna göre, zalim hükümdarlara karşı fitne yaratacak şekilde ayaklanmak doğru değildir. Fakat, böyle bir hükümdarı değiştirmek için çalışmak gerekir.[2]

Hanefilerde görülen ‘gerçek hilafet (hilafet-i hakikiyye)’ ve ‘şeklî hilafet (hilafet-i sûriyye)’ ya da ‘gerçek (sahih) hilafet’ ve ‘kusurlu (nakıs) hilafet’ ayrımı[3] imkân koşuluyla ilgili bir ayrım olarak karşımıza çıkar. Hanefilere göre, adaletten uzaklaşan kimsenin hilafeti mekruh olmakla birlikte geçerlidir. Halife, azledilmesi fitneye yol açmadığında azledilebilir. Bunun dışında iyiliğe çağrılır, ancak ihtilal ve şiddet yoluyla yönetimi değiştirmeye çalışılmaz.[4] Kusurlu düzenin ikamesi de her hangi bir İslâmî yönetimin tamamen yokluğunun getireceği mahzur ve zararlardan daha hafiftir ve İki zarardan daha hafif olanı temsil ettiği sürece caizdir.[5] İbn Hanbel de ‘hükümetin meşruluğu’ ile ‘ümmetin birliği’nin sağlanması aynı anda gerçekleşemeyeceği durumlarda, ‘hükümetin meşruluğu’na karşı ‘toplumun birliği’ni tercih suretiyle bir teamül oluşturmuştur.[6]

Elbette onların, tarihteki tecrübelerden hareketle dayandıkları daha farklı argümanlar da vardır. Örneğin, meşruiyetini kaybetmiş yönetime karşı silahlı güçle harekete geçen isimler ya başarılı olamamışlar ya da başarılı olmakla birlikte vaat ettikleri adil yönetimi tesis etmemişlerdir. adil bir yönetim kurmak için yola çıkan çok sayıda muhteris kime, Müslümanların inanç ve adalet arzusunu istismar etmiştir, kendi ihtiraslarına kurban etmiştir.

Bu tecrübeler ve ehven-i şerr ilkesi doğrultusunda bazıları, Müslümanların artık başlarındaki yöneticiyi alaşağı etmek için harekete geçmemeleri gerektiğini söylemişlerdir.

Örneğin, İbn Hanbel'i izleyen İbn Teymiyye'nin (728/1328) de

- “Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir.” rivayetini kritik etmeden zikrettiği,

- Davut, Süleyman ve Yusuf Peygamber örneğiyle saltanatın caiz olduğunu göstermeye çalıştığı görülür.[7] Ancak bunlar, maksadını aşmaktadır ve açık biçimde yanlıştır. Burada vurgulayalım ki,

- mevcut şartlarda İslam'ın ideallerinin ve makâsıdü'ş-şerî'a'nın nasıl gerçekleşeceği konusunda içtihat etmek başkadır,

- mevcut şartları meşrulaştırmaya çalışmak başkadır.

Ehl-i sünnet içinde zalim ve fasık yöneticiyi güce başvurarak alaşağı etmeyi hiçbir şekilde caiz görmeyenler de vardır. Örneğin, İbn Kuteybe (276/889), “Her iyi ve günahkâr imamın arkasında namaz kılın; iyi ya da günahkâr bir imamın olması kaçınılmazdır.” rivayetiyle ‘sultan’ın kastedildiğini, günahkâr da olsa ona karşı Müslümanların isyan etmemesi ve cemaatten ayrılmaması gerektiğini belirtir.[8]

Maturîdî âlim Pezdevî (493/1199) de sahabenin Emevîlerin, tabiûnun da Abbasîlerin imametini kabul etmelerini örnek vererek, fesada yol açacağı için günahkar imamın azledilemeyeceğini söyler.[9] Buna göre sultan, baskı ve zulüm yolunu seçtiğinde, ona silahla ayaklanmak, kan akıtmaya ve malların telefine sebep olacağı için caiz değildir.[10] Taftazanî, selef ve raşid halifelerden sonra fısk ve zulmün yaygınlık kazandığından, imamın fısk ve zulüm sebebiyle azledilemeyeceğini söyler.[11]

Bu görüş, bir Nasreddin Hoca fıkrasını akla getirmektedir.

Nasreddin Hoca, bir kış günü yolculuğa çıkmıştır. Akşam yaklaştığında, bir köye misafir olmak ister. Girişte, köyün köpekleri onu karşılar. hep bir ağızdan havlamaktalar. Hoca, kendini savunabilmek için yerden taş almak ister. fakat kış günü, yerler buz tutmuştur. Eline alabileceği bir taş bulamaz ve:

– Bu nasıl bir köy, köpekleri salmış, taşları ise bağlamış!?

Kanaatimizce, yukarıdaki görüş, ilelebed Müslümanların elini kolunu bağlamaktadır. Çünkü mutlak bir kural getirmektedir. Âdeta bir elbise kalıbı, ahşaptan yapılma ayakkabı kalıbı gibi katı ve dar bir şablon teşkil eden bir kural saptamaktadır. Oysa çok farklı değişkenleri olan sosyal ve siyasal meselelerde bu şekilde bir kural koymak doğru değildir. Hâlbuki bu içtihatta, yüzyıllar öncesinde yaşamış ilim adamlarının, tarihin farklı dönemlerinde, farklı şartlar altında yaşayan Müslümanlar için böyle katı bir kural tayin etmeleri söz konusudur.

Yukarıda açıklanan mantık ve ehven-i şerr ilkesi doğru olmakla birlikte, Müslümanların zalim yöneticiler karşısında elini kolunu bağlayan bir kural ortaya koymak, yanlıştır. Müslümanların her koşulda başlarındaki idareciye itaat etmeleri gerektiği, onu değiştirmek için güç kullanmalarının asla doğru olmadığı şeklinde bir görüş, zalimleri fütursuzca hareket etmeye sevk edecektir. Çünkü onlar da bilmektedir ki, Müslümanları harekete geçmekten alıkoyan fetvalar var.

Dolayısıyla bu konuda kuralcı ve şabloncu değil ilkesel düşünmek gerekir. Öyle ki, tarihsel bir kesite ait içtihat, "makâsıdü'-şerîa"nın yani şeriatın maksatlarının (İslamî hükümlerin temel gayelerinin) önüne geçmemelidir. Çağımızda Müslümanlar, bu içtihadı kesin bir dille bir hüküm olarak ifade eden âlimlerin yaşadığı sancıyı anlamaya çalışmalı, ama kendi geleceklerine ilişkin kararı kendilerinin vermeleri gerektiğini bilmelidir. Ortaçağ'ın şartlarına göre verilen içtihadı, bir sabite olarak almak yerine içinde bulundukları toplumsal ve siyasi şartları (iç politik şartlar ve uluslararası şartlar) iyi anlamalı ve değerlendirmelidir. Bugünün sorumluluğu, bugünün Müslümanlarına aittir. Bugünkü değerlendirme ve kararlarımıza yön vermesi gereken, eski dönemlere ait içtihatlar değil, onların da dayandığı şer'î maksatlar ve ilkelerdir. Bu konuda ilkesel olarak düşünmek gerekir. Bu ilkesel akıl yürütme, risk faktörünü göz önünde bulundurmak, harekete geçildikten sonra neler olacağını hesaplayarak karara ulaşmak durumundadır.

Örnek olarak bugünün değişen şartları arasında aşağıdakiler sıralanabilir:

Bugün, manevî bir cihad olarak eğitim ve irşad, yeni imkânlara sunmaktadır.

Bugün, medya, özellikle de sosyal medya kamuoyu oluşturma işleviyle yeni bir güç olarak kullanılabilmektedir.

Bugün, demokrasiler, hukuksuzluk ve zulme kaşı çıkmakta yeni araçlar sunabilmektedir. Demokratik gösteri, yürüyüş ve miting; sivil itaatsizlik bunlardandır.

Diğer yandan, Batılı ülkeler, Rusya, Çin vs., gizli servisleriyle her ülkenin içindedir. Müslüman ülkelerde her hareketliliği kendi emelleri için suiistimal etmektedirler. Özellikle de kategorik olarak gayr-i memnun toplulukları, aşırı grupları ve terör örgütlerini çok kolay yönlendirebilmekte ve kendi amaçları doğrultusunda kullanabilmektedir. Bu durumda, başta Amerika, Almanya, İngiltere olmak üzere tüm Batılı ülkeler, Rusya ve Çin gibi Aysa ülkeleri, dahası İran, İslam dünyası için daima büyük risk faktörleridir. Artık, hiç bir Müslüman ülkede, bu risk faktörleri hesap edilmeden karar verilemez. Ancak, tüm bu tehdit oluşturan faktörlere rağmen, Allah'ın kâdir-i Mutlak olduğunu, O'ndan başka kadir-i mutlak bulunmadığını bilmek, buna göre konumlanmak gerekmektedir. Tevhid inancı, tüm olumsuz şartlara rağmen Müslümana ümit aşılamalıdır. Müslüman, yeni bir medeniyet inşa etmek ülküsüyle kendinden başlayarak dünyayı değiştirmeye çalışmalıdır. Çünkü, Yüce Allah, âlemi yarattıktan sonra köşesine çekilmiş değildir. O, varlığa da tarihe de hakimdir. Ancak, O (c.c.), insanlık tarihine yine insan eliyle müdahale eder. İşte Müslüman, yeryüzünün yeni varisleri olan ve tarihe yeni bir yön veren adil toplum olmak için çalışmalıdır.

Özetle, eski âlimlerin, zalim ve fasık da olsa Müslümanların başlarındaki yöneticiye karşı başkaldırmamaları gerektiği yolundaki içtihat, kendi şartları içinde, doğru bir temele dayanmaktadır. Ancak, bu içtihadın genel bir kural olarak ortaya konması, bir şablon gibi her çağda ve her şartta uygulanması gerektiğinin düşünülmesi yanlıştır.

Asıl olan, bu içtihadın dayandığı temeldir. O da iki şerden illaki biri kaçınılmaz olduğunda, hafif olanı (ehven-i şer) seçmek ve daha büyük kötülükten kaçınmaktadır. Dolayısıyla, iç savaşın patlak vermesi, hukukun tamamen askıya alınması, masum çocukların, kadınların, yaşlıların can, mal ve ırzlarının heder edilme riski, adil bir yönetimi tesis etme ihtimalinden daha büyükse, harekete geçmek doğru değildir. Çünkü böyle bir girişim, durumu çok daha kötü hâle getirmek demektir. Kendini ve toplumu, akıbeti bilinmez karanlık bir macera içine atmak demektir. Ama durumun böyle olup olmadığını, her toplum kendisi belirlemeli, hareket tarzını ve risk faktörünü kendisi hesaplamalıdır.

 

[1] Aslında meşru yönetime karşı başkaldırı, İslam hukukunda 'bağy' terimiyle ifade edilir.

[2] Ebu Zehra, Muhammed, İslâm’da Fıkhî Mezhepler Tarihi, trc. Abdulkadir Şener, 2. Bsk., İst. ts., 282.

[3] Seyyid Bey, “Hilafetin Şer’î Mahiyeti”, 268. Gerek bu ayrımın arkasında, bazı toplumsal ibadetler, Cuma namazı ve hacc için imamın şart koşulması ve zalim imama uyarak ifa edilen bu tür ibadetlerin makbul olup olmayacağı sorusuna arana yanıt vardır. Burada dinî öncülükten soyutlanmış siyasal iktidara ilişkin bir teori kurulabilirdi. Ancak, temel ilginin fiilen varolan yöneticinin adaletsizliği üzerinde yoğunlaşmış olması, problem teşkil etmiştir.

[4] İbn Humam, Kemâleddin, el-Musâyere, Çağrı Yay., İst. 1979, 277; krş. Seyyid Bey, “Hilafetin Şer’î Mahiyeti”, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi, I, nşr. İsmail Kara, 3. Bsk., İst. 1997, 270.

[5] es-Senhûrî, Abdurrezzâk Ahmed, Fıkhu’l-Hılâfe ve Tatavuruhâ, Arapçaya trc. Nâdiye Abdurrezzak Es-Senhûrî, Kahire 1989, 249-250, 258. Bkz. Musa, Muhammed Yusuf, Nizâmu’l-Hukm fi’l-İslâm, thk. Huseyn Yusuf Musa, Kahire ts. (Daru’l-Fikri’l-Arabî), 235.

[6] Ayubi, Nazih, Political Islam -Religion And Politics in The Arab World-, New York 1994, s. 14. Ebu Süleyman, A. Ahmed, İslâm’ın Uluslararası İlişkiler Kuramı, trc. F. Koru, İst. 1985, 65.

[7] İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-Fetevâ, nşr. Abdurrahman b. Mu­ham­med, Mekke XXXV, 45-46, 24-25, 27.

[8] İbn Kuteybe, Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadîs, nşr. Abdulkâdir A. Atâ, 1408/1988, 108.

[9] Pezdevî, Ebu Yusr, Ehl-i Sünnet Akaidi (Usulü’d-Din), çev. Şerafeddin Gölcük, 2. bs. İst. 1988, 274-275. Malatî de, sultanın sancağı altında ondan gelen her şeye sabretmeyi, zulmetseler bile ayaklanmamayı savunur. Malatî, a.g.e., 15 vd.

[10] Semerkandî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, Haydarabad, 1321, 13.

[11] Taftazanî, Şerhu’l-Akâid ('Haşiyetü Kestelî Alâ Şerhi’l-Akâid' içinde), İstanbul ts. (Dersaadet Yay.), 185.

 

recep ardoğan

haksöz


Keyword : radyo vakit - haksöz -
Bookmark and Share
 

DİĞER HABERLER

Kazakistan'da başörtülü öğrencilere engel
Kazakistan’da kız öğrenciler başörtü çıkartma zorunluluğu yüzünden derslere girmiyor. Yerel medyaya çıkan haberlere göre, Atyrau ilinde 50'den fazla
Zekat Ve İnfak Ekseninde Ekonomik Alanımızın İnşâsı
Zekât kelimesi hem “arınmak” hem “artmak” anlamlarına gelir. Zekât, vereni manen arındırıp malın bereketini artırdığı için ona zekât denmiştir. Zekât
Af(e)rin!.
“Üç madde”yi de metafor olarak yazmadım, gerçekten üç; I. ABD bugüne kadar Suriye’deki meşruiyetini ‘DAEŞ’le mücadele’ üzerinden izah ve kabul ettirdi
İsrail’in, vatandaşlarımıza uyguladığı zulüm!
Son dönemde Kudüs’e ziyaret amaçlı giden birçok Türkiye vatandaşı, Telaviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda ağır ihlallere ve onur kırıcı muameleye tabi
11 yaşındaki Müslüman kıza makaslı saldırı
Kanada'nın Toronto kentinde sabah okuluna gitmek üzere yürüyen 11 yaşındaki Khawlah Noman'ın yanına yaklaşan saldırgan, makasla başörtüsünü kesmeye ça
"Rohingya Projesi"ile Arakanlı Müslümanlar kimlik sahibi olacak
Arakanlı Müslümanlar, "Rohingya Projesi" ile kimlik sahibi olacak ve bulundukları ülkelerde kendilerini tanıtabilme fırsatı elde edecek. İnternette w
28 Şubat Brifingli yargı kararları iptal edilsin!
Birilerince bin yıl sürecek, birilerince ise bitti denilen 28 Şubat Darbesi, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüm
Biz neden hayırlı yolda network ağları kuramıyoruz?
Düşünce Mektebi Karar Gazetesi yazarı Yıldız Ramazaoğlu ile İsrail sorunu ile ilgili söyleşi yaptı. İsrail sorununa faklı bir açıdan bakan Ramazanoğlu
Gayrimüslim bir ülkede okumak veya yaşamak dinen sakıncalı mıdır? (Video)
Gayrimüslim bir ülkede okumak veya yaşamak dinen sakıncalı mıdır?
Gömleği Önden Yırtılan Gençlere!
Genç kardeşim! Belki de bu günah çağında flörtün, harama bakışların, internetin, televizyonun seni günaha ve sapkınlığa çağıran “haydi gelsene” çağrıs
1 - Kazakistan'da başörtülü öğrencilere engel
2 - Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yol: Kanlı Ocak
3 - Yusuf’un iyilik hareketi
4 - ABD’nin yeni PKK planı ne?
5 - Kalbin bilgisi
6 - Müslüman bir Devlet Hangi Gerekçelerle Savaş ilan edebilir? (Video)


Abdullah Yıldız

“Başka Kur’ân Getir” Diyenler

16/01/2018 - 13:21

Abdullah Yıldız
Abdurrahman Dilipak
Abdülaziz Kıranşal
Ahmed Kalkan
Ahmet Kekeç
Ahmet Varol
Ahmet Taşgetiren
Akif Emre
Ali Kaçar
Ardan Zentürk
Ali Karahasanoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Cihan Aktaş
Coşkun Uzun
Fatma Tuncer
Hamza Er
Hayrettin Karaman
Halime Kökçe
Hamza Türkmen
Hamdi Akan
Hikmet Ertürk
Hüseyin Gülerce
Hüseyin Bülbül
Hüseyin Alan
Ibrahim Karagül
Ismail Kılıçarslan
Kemal Öztürk
Kenan Alpay
Kemal Songür
Mehtap Yılmaz
Mehmet Durmuş
Merve Şebnem Oruç
Mustafa Çelik
Mustafa İslamoğlu
Mustafa Armağan
Mustafa Bozacı
Nedret Ersanel
Osman Atalay
Ramazan Kayan
Sevtap Mendi
Selahaddin E. Çakırgil
Süleyman Seyfi Öğün
Sükrü Hüseyinoğlu
Tülay Demircan Koyuncu
Yakup Döğer
Yavuz Bahadıroğlu
Yıldıray Oğur
Yiğit Bulut
Türkiye'de Boşanma Sebebleri nelerdir?
Oy Kullan Sonuçları Göster

www.radyovakit.com sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
© 2007 Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek :
bilgi@radyovakit.com  |  Yazılım & Sistem Yönetimi : Networkbil.Net

Evden eve nakliyat Gaziosmanpasa Evden eve nakliyat Eyüp Evden eve nakliyat Sultangazi Evden eve nakliyat Bayrampasa Evden eve nakliyat Günesli Evden eve nakliyat Sirinevler Evden eve nakliyat Yenibosna Evden eve nakliyat Küçükçekmece Evden eve nakliyat Basaksehir Evden eve nakliyat